1 PƖƐR 4

1A na ɩ a ŋa, a Kɩrɩta wõ a tuo a ʋ ƴãgan pʋɔ a, a nyɩɩm mɩ̀, nyɩ tɛr a tɩɛrʋ ŋa kpɛ̃w za mɛ̃ zɛbr bom a: nɩr na wõ tuo a ʋ ƴãgan pʋɔ a, ír ɩ nũu a yel-bier pʋɔ; 2k'aa tẽw zu ka nyɔ-vʋʋrʋ na cãa cɛ ʋ a, ʋ tʋ̃ɔ vʋʋrɛ mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a, ʋ ta vʋʋrɛ tu n a nɩsaal tɛ̀rá vʋla ɩ. 3A dãwdãw nyɩ na tɩ tu a pɩ̃ɔ-yele pùor a, a tɛ̀rá vʋla, a dãa-kuolu, a dɩ̀rʋ́, a nyub nɩ a tɩbɛ maalʋ na bɛ pʋɔ a, nyɩ tɩ maal ɩ a sɔ-kʋra pʋɔ dem pʋ-tɩɛrʋ tɩ sɛw. 4Ƴɛrɛ ŋa nyɩ na bɛ cãa lãw nɩ bɛ dãwnɛ taa a pɩ̃ɔ ɩ-ɩrɩ maalʋ ƴãw a, a ur bɛ na ɛ ƴãw bɛ tʋʋr nyɩ. 5Ɛ cɛ a Naaŋmɩn na cɔbrɩ baarɩ na maal ɩ a nɩ-vʋʋrɩ lãw nɩ a nɩ-kũuni a ƴɛrʋ a, ʋl zie n'a bɛ nãà wa manɩ a pɛr. 6Al ƴãw n'a bɛ hieri a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ a kũuni tɛɛ za, k'aa Naaŋmɩn na maal ɩ bɛ a ƴɛrʋ a bɛ tẽw zu ka nyɔ-vʋʋrʋ ƴãw, mɛ̃ a nɩsaalbɛ za a, bɛ tʋ̃ɔ vʋʋrɛ a Naaŋmɩn nyɔ-vʋʋrʋ a ƴɛrɛ ŋa a Vʋʋrʋ Sõw zũú. 7A yele za baarʋ pɩɛl a, lɛ so nyɩ mɩ́ nyɔw nyɩ tʋɔra a dɩb nɩ a nyub ƴãw, mɩ́ tʋ̃ɔ pùori. 8Ɛ baa zuo a za, nyɩ nɔnɛ taa yaga za, a nɔ̃wfʋ mɩ́ piwli yel-bebe na bɛ tɛr vuo a. 9Nyɩ mɩ́ saw de taa sãanʋ ɛ ta 'hũ'hune ɩ. 10A Naaŋmɩn maalʋ a nyɩ been been na mɩ́ páw a, ʋ mɩ́ de ʋ tone nɩ a ʋ taabɛ vla ƴãw. Lɛ n'a nyɩ na ɩ nɩbɛ na kaarɛ a Naaŋmɩn maalʋ zie vla a, a Naaŋmɩn maalʋ na ɩ tɛɛtɛɛ a. 11Nɩr wa páw maalʋ a ƴɛrʋ ƴãw a, ʋ ƴɛrɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ kʋrɛ a nɩbɛ. Nɩr wa páw maalʋ a tome ƴãw a, ʋ tone nɩ a Naaŋmɩn fãw, kɛ́ Naaŋmɩn tʋ̃ɔ nyɛ̃ danʋ za a Yeezu Kɩrɩta ƴãw, ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ nɩ kpɛnʋ yome yome za. Amɛn. 12Ɩ̃ nɩ-nɔnɩ za a, nyɩmɛ wa be a kpɩɛrʋ vũu pʋɔ a, a ta ur nyɩ mɛ̃ yel bõ-bon kãw n'ʋ tarɛ nyɩ ɛ. 13Nyɩ nɩ̃ɛ cɩlɛ nyɩ na pʋɔ a Kɩrɩta tuo pʋɔ a ƴãw, kɛ́ nyɩ mɩ̀ wa tʋ̃ɔ be a nʋ̃ɔ̀ nɩ a cɩlʋ pʋɔ, a lɛn daar a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ nãà wa sãá a. 14Bɛlɛ wa tʋʋr nyɩ zʋmɛ a Kɩrɩta yúor ƴãw a, zu-nʋ̃ɔ̀ dem n'ɩ nyɩ, a Vʋʋrʋ na tɛr danʋ a, a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ be n a nyɩ zu. 15Nyɩ been kãw za taa wa nyɛrɛ dɔwrʋ ʋ na ɩ nɩ-kʋrɛ, bɩɩ nyãnyuge, bɩɩ yel-fa-maalɛ a ɩ, bɩɩ ʋ na pʋɔrɛ a ʋ taabɛ yele na bɛ jɩrɛ ʋ a pʋɔ a ɩ. 16Ɛ cɛ alɛ wa ɩ ʋ na ɩ Kɩrɩta-nɩr a ƴãw n'a a, a ta ɩrɛ ʋ vĩ ɛ, ʋ nɩ̃ɛ danɛ a Naaŋmɩn, a Kɩrɩta-nɩr yúor ŋa ʋ na tɛr a ƴãw. 17Sɩza n' a, a ƴɛrʋ-maalʋ na tine a daar ta na. Ɛ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ nɛ bɛ bɛ de niwn maal ɩ a ƴɛrʋ. Ɛ cɛ alɛ wa tine a tɩ zie a, ŋmɩŋmɩn n'a a baarʋ daar, a na ŋmɛ̃ a bɛlɩ dem zie na zawrɩ na saw de a Naaŋmɩn Yel-nʋ̃ɔ̀ a? 18Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «A nɩ-mɩŋa wa nyɛ̃ a faafʋ hanɩ nɩ a, ŋmɩŋmɩn n'a a na ŋmɛ̃ a nɩr na bɛ bãw kɛ Naaŋmɩn be na a zie, nɩ a yel-bier-maalɛ zie?» 19A na ɩ a ŋa a, a bɛlɩ dem na wone tuo mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a, bɛ de a bɛ mɩŋa za ƴãw a Bome-za-Ire na ŋmɛ̃ ʋ ŋmɛ̃a a nuru pʋɔ, ɛ cãa ɩrɛ a vla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\