1 PƖƐR 5

1Mãa mɩ̀ na pʋɔ a nɩ-kore pʋɔ ɛ dɩ a Kɩrɩta tuo-wob dãsɩɛ a, mãa mɩ̀ na na páw a yúor-vɩɛlʋ-danʋ na waar na sãá a, ɩ̃ zɛlɛ nɩ a nɩ-kore na be a nyɩ pʋɔ a: 2nyɩ cɩ̃ɩnɛ a píir a Naaŋmɩn na kʋ̀ nyɩ a. Nyɩ kaarɛ a zie vla, ɛ cɛ a ta ɩ mɛ̃ fɛrʋ n'a ɩ, ɛ ɩ nyɩ na nɔnɛ a, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a; a mɩ̀ ta ɩ sã-ya nɔ̃wfʋ zũú ɛ, ɛ ɩ tome nyɩ na nɔnɛ a zũú. 3Nyɩ ta dɩrɛ naalʋ a bɛlɩ dem bɛ na kʋ̀ nyɩ kɛ́ nyɩ kaarɛ a zu ɛ, nyɩ nɩ̃ɛ lɩɛbɩ nɩ-vɩɛlɩ a píir na na cɔwrɛ a. 4A Pi-cɩ̃ɩn-kara wa sãá a lɛn daar a, nyɩ na páw nɩ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ dɛpaal-kpa-wʋɔ na bɛ tɛr sãwfʋ a. 5Lɛ mɩ̀ n'a, a nyɩɩm pɔ́lɛ́, nyɩ mɩ̀ sawr a bɛlɩ dem na ɩ bɛrɛ a nyɩ ƴãw a nʋɔr. Ɛ a nyɩ za a, nyɩ siwre nyɩ tʋɔra a nyɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb a: «A bɛlɩ dem na zɛwr bɛ tʋɔra a, Naaŋmɩn bɛ mɩ́ de a bɛ yele ɩ; ɛ cɛ a bɛl na siwre bɛ tʋɔra a, ʋ mɩ́ kʋ̀ bɛ nɩ a ʋ maalʋ.» 6A na ɩ a ŋa a, nyɩ siwri nyɩ tʋɔra a Naaŋmɩn kpɛnʋ za sob zie, ʋ tʋ̃ɔ zɛw nyɩ a daar ʋl ʋ na ƴãw a, nãa wa ta a. 7A yele al za na ƴãwnɛ nyɩ tɩɛrʋ a, nyɩ de a kʋ̀ ʋ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃ ʋ kaarɛ nɩ nyɩ zie. 8Nyɩ mɩ́ nyɔw nyɩ tʋɔra a dɩb nɩ a nyub ƴãw, nyɩ bɛr gʋ̃ɔ! A nyɩ dɔ̃ sob, a Gɛgɛra, lãnɛ na viire mɛ̃ gbẽw na uore bɔbr ɩ nɩr k'ʋʋ vɔl a. 9Nyɩ ba gbɛɛ a ʋ niŋé ɛ kpɛmɛ a Naaŋmɩn-sawfʋ pʋɔ, ɛ bãwnɩ a tuo a ŋa tɛɛ za mɩ̀ na gùre a nyɩ yɛbr na be a tẽ-daa zu a. 10Ɛ nyɩmɛ wa wõ tuo kɔwrɩ blã a, a maalʋ za Naaŋmɩn, na bʋɔlɩ nyɩ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ na be kʋra lɛ a Kɩrɩta pʋɔ a ƴãw a, ʋl tɔr za na lɛ maalɩ nyɩ na ƴãw a pùorí; ʋ na ɩ na nyɩ kpɛmɛ dɔwlɩ, ʋ na kʋ̀ nyɩ nɩ fãw dɔwlɩ, ɛ ɩ nyɩ ta bãw damnʋ ɛ. 11Ʋlɛ so kpɛnʋ yome yome za! Amɛn. 12A Sɩlvɛ̃, na ɩ yɛb na bɛ lɛbr pùor a mãa zie a, ʋlɛ n'ʋ ɩ̃ ƴãw ʋ sɛb a sɛb-ŋmale ŋa kʋ̀ nyɩ, k'ɩ̃ɩ kpaalɩ nyɩ ɛ yel kʋ̀ nyɩ kɛ́ a Naaŋmɩn maalʋ sɩza pùor a nyɩ tu. 13A Naaŋmɩn nɩ-kaa-iri lãw, na be a Babɩlɔn a, puore nyɩ na. A ɩ̃ bie Markɩ mɩ̀ puore nyɩ na. 14Nyɩ weri taa pùori taa nɩ nɔ̃wfʋ mɛ̃ yɛbr a. A nyɩɩm na lãw nɩ a Kɩrɩta a, a ƴã-ɓaarʋ, ʋ be a nyɩ za zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\