1 TESALONIKI 1

1A mãa Pol, nɩ Sɩlvɛ̃, de nɩ a Timote, tɩ tɩrɛ nɩ a sɛbɛ ŋa kʋ̀rɛ a nyɩɩm Tesaloniki tẽw Lãw-yir, a Naaŋmɩn Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta na so a. A maalʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ, a be a nyɩ zie. 2Tɩ mɩ́ puore nɩ Naaŋmɩn yaanɩ kʋra lɛ a nyɩ za ƴãw, ɛ tɩɛrɛ a nyɩ yele kʋra lɛ a tɩ puoru pʋɔ. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn tɩ Sãà niŋé a, tɩ mɩ́ lɛb a bãwnɩ a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb tome, a nyɩ nɔ̃wfʋ na nyɛrɛ balʋ a, nɩ a tɩɛrʋ nyɩ na ƴãw kpɛ̃w za a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta ƴãw a. 4Tɩ bãwnɩ a na, yɛbr ɩ, a Naaŋmɩn na nɔ̃w nyɩ ɛ kaa ir nyɩ a. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yel-nʋ̃ɔ̀ tɩ na wa manɩ kʋ̀ nyɩ a, bɛ tɩ ɩ ƴɛrʋ tɛwr tɩ ƴɛr ɛ, a tɩ lãw nɩ nɩ kpɛnʋ nɩ sõwfʋ na yi a Vʋʋrʋ Sõw zie a, bʋnʋ mɩ̀ bɛ tɩ ka be ɩ. Ɛ nyɩ bãw nɩ a lɛ tɩ na ɩ a nyɩ sɔgɔ a nyɩ vla ƴãw a. 6Ɛ a nyɩɩm a, nyɩ cɔwrɩ tɩ na, tɩɩm nɩ a Sore, nyɩ tɩ be n kpɩɛrʋ na bɛ dɩ vuo a pʋɔ, ɛ saw de a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, nɩ nʋ̃ɔ̀ na yi a Vʋʋrʋ Sõw zie a. 7Lɛ n'a nyɩ lɩɛbɩ nɩbɛ a Masedʋan nɩ a Akayi ten Naaŋmɩn saw-dierbɛ za na cɔwrɛ a. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Masedʋan nɩ a Akayi ten tɛwr bɛ n'a a Sore ƴɛrʋ yi a nyɩ zie ɛ hieri tɩ tɔ ɩ, a nyɩ Naaŋmɩn saw-deb yele ta n a ziir za, a dɛ bɛ lɛ tɛr tɩ na ƴɛrɛ a ƴɛrʋ ɛ. 9A nɩbɛ za na ƴɛrɛ a tɩ ƴɛrʋ a, mɩ́ manɛ nɩ a lɛ nyɩ na de tɩ a sãanʋ a lɛn daar tɩ na tɩ wa a nyɩ zie a, nɩ a lɛ nyɩ na tɩ zawrɩ a tɩbɛ bɛr ɛ tu a Naaŋmɩn, kɛ́ nyɩ tone ʋ, ʋl na ɩ Naaŋmɩn-vʋʋra nɩ Naaŋmɩn-sɩza a. 10Nyɩ gùre nɩ a Yeezu, a ʋ Bie na na yi a tẽ-vla pʋɔ lɛb wa a, ʋl ʋ na ɩ k'ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a, ʋl na faarɛ tɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ maalʋ bibir na pɩɛl a ƴãw a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\