1 TESALONIKI 2

1Yɛbr ɩ, nyɩɩm mɩŋa za bãwnɩ a na: tɩ bɛ wa a nyɩ zie zawla lɛ ɩ. 2Nyɩ mɩ̀ bãwnɩ a na, a daar yɩ̃ɛ ŋa bɛ na tʋ tɩ ɛ dɔwrɩ tɩ a Filib tẽw a. Ɛ cɛ Naaŋmɩn tɩ kʋ̀ tɩ nɩ fãw tɩ manɩ a ʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ nyɩ, a na saa tɩ ɩ mɔb yaga a. 3A kpaalʋ tɩ na kpaalɛ a nɩbɛ za a, a bɛ ɩ ziri ɛ, bɛ yi tɩɛr-faar pʋɔ ɩ, ɛ́ tɩ mɩ̀ bɛ bɛ̀lɛ nɩr za ɩ. 4Tɩ nɩ̃ɛ na mɩ́ ƴɛrɛ kʋra lɛ mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ ɩ tɩ na kaa ɛ de a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ tɩ. Nɩsaalbɛ bɛ nɛ bɛ tɩ bɔbr kɛ tɩ ɩrɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr ɛ, Naaŋmɩn n'ʋ tɩ bɔbr kɛ tɩ ɩrɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr, ʋlɛ na n'ʋ mɩ́ ɩ a tɩ socie kaa bãw a ŋmɛ̃a. 5Nyɩ mɔ̃ mɩ̀ bãwnɩ a na, tɩ bɛ dãw ƴɛr nɔ-kãa a nyɩ zie ɩ, Naaŋmɩn dɩ n a tɩ dãsɩɛ. 6Tɩ na ɩ a Kɩrɩta nɩ-toni a ƴãw, tɩ nãá tʋ̃ɔ na dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a nyɩ zu. Ɛ cɛ tɩ bɛ dãw bɔ yúor nɩr za zie ɩ, a nyɩɩm zie bɩɩ nɩ-yoru zie ɩ. Tɩ nɩ̃ɛ na tɛr su-baalʋ yaga a nyɩ sɔgɔ, mɛ̃ mã na kaarɛ a ʋ bibiir zie nɩ nɔ̃wfʋ a. 8Tɩ na tɩ nɔnɛ nyɩ yaga za a n'a so, tɩ bɛ tɩ bɔbr kɛ́ tɩ manɩ a Naaŋmɩn Yel-nʋ̃ɔ̀ tɛwr kʋ̀ nyɩ ɛ, tɩ mɩ̀ tɩ bɔbr a kɛ́ tɩ nãá lãw de nɩ tɩ tʋɔra za kʋ̀ nyɩ, nyɩ na lɩɛbɩ tɩ nɩ-nɔnɩ za a ƴãw. 9Yɛbr ɩ, nyɩ lɛ tɩɛrɩ a tɩ kpɩɛrʋ nɩ a tɩ balʋ: tɩ tɩ tone nɩ mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za, ɛ cãa hiere a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀rɛ nyɩ, kɛ́ nyɩ kãw za ta balɛ ʋ tʋɔra a tɩ ƴãw ɛ. 10Nyɩ dɩ n a tɩ dãsɩɛ, Naaŋmɩn mɩ̀ dɩ a dãsɩɛ k'aa tɩ ɩb a nyɩɩm Naaŋmɩn saw-dierbɛ zie tɩ tu n sonu, mɩnʋ, ɛ bɛ tɛr sãwna bɛ yere ɩ. 11Ɛ́ nyɩ bãw na kɛ tɩ ɩ n a nyɩ been been zie mɛ̃ lɛ sãà na mɩ́ ɩrɛ a ʋ bibiir zie a. 12Tɩ kpaalɩ nyɩ na, tɩ yel a kɛ́ nyɩ ƴãw fãw, tɩ zɛlɩ nyɩ nɩ yãayãa k'aa nyɩ cenu sɛw taa nɩ a Naaŋmɩn na bʋɔlɛ nyɩ kɛ́ nyɩ wa pʋɔ a ʋ naalʋ pʋɔ nɩ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ a. 13Lɛ so tɩ mɩ́ puore a Naaŋmɩn yaanɩ kʋra lɛ. Nyɩ na tɩ wõ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a tɩ nʋ̀ɔrɩ́ ɛ saw de a, nyɩ bɛ saw de ʋ mɛ̃ nɩsaalbɛ ƴɛrʋ a ɩ, nyɩ saw na de ʋ mɛ̃ a lɛ tɔr za ʋ na ɩ a, Naaŋmɩn ƴɛrʋ na tone a nyɩɩm na saw de a zie a. 14Sɩza, yɛbr ɩ, nyɩ cɔwr ɩ a Naaŋmɩn Lãw-yie na be a Zude tẽw ɛ saw de a Kɩrɩta Yeezu a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a dɔwrʋ a na nyɛ̃ a Zifʋ mɩnɛ zie a, nyɩ mɩ̀ nyɛ̃ a nɩ a nyɩ tẽ-bi-taabɛ tɛɛ za zie. 15A Zifʋ mɩnɛ nɛ bɛ kʋ́ a Sore Yeezu nɩ a Naaŋmɩn ƴɛr-manbɛ, ɛ mɩ̀ dɔwrɩ tɩ, bɛ bɛ ɩrɛ a pɛlɛ a Naaŋmɩn pʋɔ ɩ, ɛ ɩ a nɩsaalbɛ za dɔ̃ dem. 16Bɛ bɛ sawr tɩ na ƴɛrɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ kʋ̀rɛ a nɩ-bʋʋr-yoru bɛ nyɛ̃ a faafʋ ɛ, a ŋa n'a bɛ ɩ a yel-bebe bɛ na maalɛ kʋra lɛ a, a nʋɔr paalɩ. Ɛ cɛ a Naaŋmɩn suur wa lo n a bɛ zu a baarʋ daar. 17Tɩɩm ƴãw a, yɛbr ɩ, tɩɩm nɩ nyɩɩm bʋ́r ɩ taa blã lɛ ƴãw, a ƴãgamɛ zãá taa ɛ a tɩɛrʋ bɛ zãá taa ɩ. A nyɩ nyɛ́b vʋla tɩ kpɩɛr tɩ na bɛ dɩ vuo ɩ, so tɩ lɛb tɩ bãw ƴãw fãw ɩrɛ kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ nyɛ̃ nyɩ. 18Al ƴãw n'a tɩ tɩ bɔbr kɛ tɩ wa a nyɩ zie, ɛ a mãa Pol a, ɩ̃ ɩ na kaa gb'a ŋmɩn za, ɛ cɛ a Sɩtaana tɩ piw tɩ nɩ a sɔr. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nyɩɩm a, nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a tɩ tɩɛrʋ, a tɩ nʋ̃ɔ̀, nɩ a tɩ zɛb-tʋ̃ɔfʋ bãwfʋ, na na ɩ a tɩ pɔ̀lʋ bom a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta niŋé a ʋ lɛ-waa daar a. Nyɩmɛ nɛ bɛ, nɩ-yũo kãw za bɛ n'ʋ ɛ. 20Sɩza n'a, nyɩmɛ nɛ bɛ zɛwr a tɩ yúor, ɛ ɩ a tɩ nʋ̃ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\