1 TESALONIKI 3

1Lɛ so, tɩ wa vʋʋrɩ gu, ɛ nyɛ̃ a sa kɛ́ tɩ be a Atɛn a tɩ yõ, 2ɛ tõ a tɩ yɛb Timote a nyɩ zie, k'ʋʋ wa ɩ nyɩ kpɛmɛ ɛ ƴãw fãw a nyɩ Naaŋmɩn saw-deb ƴãw, ʋl na ɩ Naaŋmɩn lãw-tõ-tɔ a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru tome pʋɔ a, 3k'aa kpɩɛrʋ tɩ na nyɛrɛ a ƴɛrɛ ŋa a, taa wa damnɛ nyɩ kãw za ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩɩm mɩŋa za bãwnɩ a na tɩ na be a kpɩɛrʋ a ŋa ƴãw a. 4A lɛn daar tɩ na tɩ cãa be a nyɩ zie a, tɩ tɩ de niwn yel kʋ̀ nyɩ k'aa na fɛr a tɩ nyɛ̃ kpɩɛrʋ, alɛ n'ɩ a a ŋa na ta a, nyɩ bãwnɩ a na. 5Al ƴãw n'a, ɩ̃ tɩ vʋʋrɩ gu ɛ tõ kɛ́ bɛ wa nyɛ̃ a lɛ a nyɩ Naaŋmɩn saw-deb na ɩ a, k'aa Bɛl-bɛlɛ taa wa mab bɛlɩ nyɔw nyɩ, ɛ́ tɩ hanɩ zawla lɛ ɩ. 6Ƴɛrɛ ŋa a, a Timote yi n a nyɩ zie be lɛb wa ta a tɩ zie ka, ɛ yel a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb nɩ a nyɩ nɔ̃wfʋ na vɩɛl a yele kʋ̀ tɩ. Ʋ yel a kʋ̀ tɩ kɛ́ nyɩ cãa na tɩɛrɛ a tɩ yele vla, ɛ bɔbr kɛ nyɩ lɛb nyɛ̃ tɩ, mɛ̃ a lɛ tɩ mɩ̀ na bɔbr kɛ́ tɩ lɛb nyɛ̃ nyɩ a. 7A ŋa n'a, a tɩ kpɩɛrʋ nɩ a tɩ wʋʋr za pʋɔ, tɩ nyɛ̃ mɔwlʋ a nyɩ ƴãw, yɛbr ɩ, a nyɩ Naaŋmɩn saw-deb zũú. 8Ɛ́ ƴɛrɛ ŋa a, tɩ lɛb a vʋʋrɛ, nyɩ na ƴãw fãw lãw nɩ a Sore a ƴãw. 9Ŋmɩŋmɩn n'a tɩ na tʋ̃ɔ pùori a Naaŋmɩn yaanɩ a nyɩ ƴãw k'a sɛw, a nʋ̃ɔ̀ al za nyɩ na ɩrɛ tɩ nyɛrɛ a ʋ niŋé a ƴãw? 10Mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw za, tɩ mɩ́ zɛlɛ nɩ a Naaŋmɩn kpɛ̃w kpɛ̃w za, k'ʋʋ saw tɩ lɛb nyɛ̃ nyɩ tʋ̃ɔ kʋ̀ nyɩ a alɩ bome nɛ za na cãa cɛ a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb ƴãw a. 11A tɩ Sãà Naaŋmɩn mɩŋa, nɩ a tɩ Sore Yeezu, bɛ bɩɛlɩ a tɩ gbɛɛ wa ta n a nyɩ zie. 12A Sore, ʋ ɩ a nɔ̃wfʋ nyɩ na nɔnɛ taa ɛ mɩ̀ nɔnɛ a nɩbɛ za a, ʋ ɩ ʋ kɛrɛ dɔwlɛ mɛ̃ a nɔ̃wfʋ tɩ na nɔnɛ nyɩ a. 13A Sore, ʋ ɩ a nyɩ socie kpɛmɛ, nyɩ tʋ̃ɔ ɩ nɩ-son nɩ nɩbɛ na bɛ tɛr sãwna bɛ yere a Naaŋmɩn tɩ Sãà niŋé a, a lɛn daar a tɩ Sore Yeezu nãa wa lɛb wa nɩ a ʋ nɩ-son za a ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\