1 TESALONIKI 4

1Lɛ waar mɩ̀, yɛbr ɩ, tɩ zie n'a nyɩ wõ a lɛ a na fɛr kɛ́ nyɩ ɩrɛ pɛlɩ a Naaŋmɩn pʋɔ a, ɛ lɛ n'a nyɩ ɩrɛ. Ɛ cɛ a ƴɛrɛ ŋa a, tɩ zɛlɛ nyɩ na ɛ kpaalɛ nyɩ a Sore Yeezu yúor ƴãw: nyɩ cãa ɩrɛ vla dɔwlɛ. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ bãw nɩ a wulu al a Sore Yeezu na ƴãw tɩ wul nyɩ a. 3A Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ n'ɩ kɛ́ nyɩ ɩ nɩ-son, kɛ́ nyɩ bɛr a pɩ̃ɔ yele. 4Kɛ́ ŋa za a nyɩ pʋɔ mɩ́ bãw a pɔw deb, mɩ́ de nɩ sonu nɩ ƴãwfʋ, 5ɛ ta saw a tɩɛr-faar so ʋ mɛ̃ a nɩ-bʋʋr-yoru na bɛ bãw a Naaŋmɩn a ɩ. 6A yel ŋa ƴãw a, nɩr za taa wa sãwnɛ a ʋ yɛb, bɩɩ nɛbr ʋ ɛ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mɛ̃ a lɛ tɩ na yel kʋ̀ nyɩ ɛ kpãa nyɩ a, a Sore na dɔwr ɩ a bɛlɩ dem na ɩrɛ a ɩ-faar a ŋa taabɛ a. 7Naaŋmɩn bɛ bʋɔlɩ tɩ faalʋ ƴãw ɛ, sonu ƴãw n'a ʋ bʋɔlɩ tɩ. 8Lɛ so, sob nɛ na zawrɛ a wulu a ŋa bɛrɛ a, nɩsaal bɛ n'ʋ ʋ zawrɛ bɛrɛ ɩ, a Naaŋmɩn na kʋ̀rɛ nyɩ a Vʋʋrʋ Sõw a n'ʋ. 9A yɛbr nɔ̃wfʋ ƴãw a, a bɛ tɛr kɛ́ bɛ sɛbr nyɩ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩɩm mɩŋa zànɩ nɩ a Naaŋmɩn zie a lɛ nyɩ na na nɔnɛ taa a, 10ɛ lɛ n'a nyɩ ɩrɛ a yɛbr za zie a Masedʋan tɛ̃w za pʋɔ; yɛbr ɩ, tɩ kpaalɛ nyɩ na, kɛ́ nyɩ cãa ɩrɛ a vɩɛl dɔwlɛ. 11Nyɩ ƴãw fãw be ƴã-ɓaarʋ pʋɔ, nyɩ kaarɛ a nyɩ mɩŋa yele zie, ɛ tone nɩ a nyɩ nuru mɛ̃ a lɛ tɩ na yel kʋ̀ nyɩ a. 12Lɛ n'a, a nyɩ cenu na mɩ́ ɩ a yẽw dem ƴãwnɛ nyɩ, ɛ́ nyɩ kʋ̃ ɩ nɩr za hanɛ a nyɩ ƴãw ɛ. 13Yɛbr ɩ, tɩ bɔbr a kɛ́ nyɩ bãw a yel-mɩŋa na caarɩ a bɛlɩ dem na mɩ́ kpi a, kɛ̀ nyɩ ta tɛr pʋ-sãwna mɛ̃ a bɛlɩ dem na bɛ ƴãw a bɛ tɩɛrʋ a Naaŋmɩn ƴãw a ɩ. 14Tɩ saw na de k'aa Yeezu kpi na ɛ lɛb yi a kũu pʋɔ; lɛ n'a tɩ mɩ̀ saw k'aa bɛlɩ dem na lãw nɩ a Yeezu a bɛ kũu pʋɔ a, Naaŋmɩn na de bɛ na lãw nɩ ʋ. 15A Sore wulu zũú n'a tɩ yere a ŋa kʋ̀rɛ nyɩ: a tɩɩm nɩ-vʋʋrɩ na na cãa be tɩ ta a Sore waa daar a, tɩ bɛ be za na de a bɛlɩ dem na kpi a niwn ɛ. 16Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a cɛl wa ŋmɛ a, a malkɩ kpɛ̃ɛ kɔkɔr wa yi a, a Naaŋmɩn wɩɛ wa pɛblɩ a, a Sore mɩŋa na yi n a salom zu siw; lɛ n'a a kũuni bɛl na lãw nɩ a Kɩrɩta a, na de niwn lɛb yi a kũu pʋɔ. 17Al pùorí, a tɩɩm na na cãa vʋʋrɛ a lɛn daar a, bɛ na ɓaw tɩ na lãw nɩ bɛ a zũzuge pʋɔ, tɩ tuori a Sore a salom zu, ɛ lɛ n'a tɩ na tɩ be a Sore zie kʋra lɛ. 18A na ɩ a ŋa a, nyɩ mɔwlɛ taa nɩ a ƴɛr-bie a ŋa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\