1 TESALONIKI 5

1A daar ʋl tɔr za, nɩ a vuo ʋl pʋɔ a yele a ŋa za na na ɩ a, yɛbr ɩ, a bɛ tɛr kɛ́ bɛ sɛbr nyɩ a al ƴãw ɛ. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ mɩŋa za bãwnɩ a nɩ vla vla a Sore bibir na na vɩɛ mɛ̃ nyãnyuge na mɩ́ wa tɩ̃ɩsɔw a. 3A lɛn daar a nɩbɛ nãà wa yere: «Ƴã-ɓaarʋ bɔkɔɔ! Damnʋ za yee!» Lɛn daar a a yele na ur sãw a bɛ zie mɛ̃ 'wɔbrʋ na nyɔw pɔw-pʋɔ a, ɛ́ bɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ zɔ cɩ̃ɛ ɩ. 4Ɛ cɛ nyɩɩm a, yɛbr ɩ, nyɩ bɛ be lige pʋɔ ɩ, a bibir ŋa nãà wa ur nyɩ mɛ̃ nyãnyuge a ɩ. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ za ɩ n cãa bibiir nɩ mʋ̃tɔ̃w daarɩ bibiir, tɩ̃ɩsɔw nɩ lige bɛ so tɩ ɛ. 6A na ɩ a ŋa a, tɩ ta gúre mɛ̃ a bɛl na cɛ a ɩ, tɩ bɛr gʋ̃ɔ ɛ tɛr maal-ɩrɛ a dɩb nɩ a nyub ƴãw. 7A gʋ̃ɔ-gurbɛ a, tɩ̃ɩsɔw n'a bɛ mɩ́ gúre, ɛ a dã-kuolbɛ a, tɩ̃ɩsɔw n'a bɛ mɩ́ kuoli a dãa. 8Ɛ cɛ tɩɩm na ɩ mʋ̃tɔ̃w daarɩ nɩbɛ a, nyɩ ɩ tɩ mɩ́ nyɔw tɩ tʋɔra a dɩb nɩ a nyub ƴãw. Tɩ de a Naaŋmɩn-saw-deb nɩ a nɔ̃wfʋ a ɩ mɛ̃ a zɛbr-kparʋ na mɩ́ pàw a nyãá tɩ tɔ a sɩɛ a, ɛ de a faafʋ tɩɛrʋ mɛ̃ zɛbr kpawɔ-kpow a. 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn bɛ ír tɩ ƴãw a ʋ suur ƴãw ɛ, ʋ ír tɩ na ƴãw kɛ́ tɩ wa páw a faafʋ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta ƴãw. 10A Kɩrɩta kpi n a tɩ ƴãw k'ʋʋ ɩ tɩ lãw nɩ ʋ vʋʋrɛ, tɩmɛ saa kpi bɩɩ cãa vʋʋrɛ a. 11Lɛ so nyɩ mɔwlɛ taa a saw-deb pʋɔ, mɛ̃ a lɛ nyɩ na ɩrɛ baar a. 12Yɛbr ɩ, tɩ zɛlɛ nyɩ na, nyɩ ƴãwnɛ a bɛlɩ dem na hanɛ a nyɩ sɔgɔ, ɛ a Sore mɩ́ ƴãw bɛ kaarɛ a nyɩ zie ɛ kpãanɛ nyɩ a. 13Nyɩ de a bɛ yele vla, ɛ nɔnɛ bɛ a bɛ tõ-nʋɔr zũú. Nyɩ tɛr ƴã-ɓaarʋ a nyɩ cara pʋɔ. 14Yɛbr ɩ, tɩ kpaalɛ nyɩ na: nyɩ kpãanɛ a ƴã-to-dem, nyɩ mɩ́ yel a bɛlɩ dem na zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ a, kɛ́ bɛ ƴãw fãw bɛr a dɛ̃bɩ̃ɛ, nyɩ sõwne a bãbaalbɛ, nyɩ tɛr su-nyɔwra a nɩbɛ za zie. 15Nyɩ gu vla, nɩr za taa mɩ́ wa maalɛ faa ƴaarɛ nɩ a faa san ɛ. Ɛ cɛ nyɩ nɩ̃ɛ mɩ́ ƴãw fãw maalɛ a vla kʋra lɛ, a nyɩ cara pʋɔ nɩ a nɩbɛ za zie. 16Nyɩ cɩlɛ kʋra lɛ, 17nyɩ puore kʋra lɛ, 18nyɩ puore Naaŋmɩn yaanɩ bom za ƴãw; a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ n'ɩ a ŋa a nyɩ zie, nyɩ na lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a. 19Nyɩ ta piwr a Vʋʋrʋ Sõw tome ɩ; 20nyɩ ta dier a Naaŋmɩn ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ a ɩ bʋ̃-zawlɛ ɩ. 21Ɛ cɛ, nyɩ mɩ́ jɛl bom za kaa ɛ kaa ir a ʋl na vɩɛl a tɛr, 22ɛ gùre nyɩ tʋɔra vla yel-faa-bʋʋrɛ kãw za ƴãw. 23A ƴã-ɓaarʋ Naaŋmɩn tɔr za, ʋ ɩ nyɩ ɩ son nyɩ za, ʋ gu a nyɩ nɩɩlʋ za, a tɩɛrʋ, a sɩ́ɛ nɩ a ƴãgan, ʋ taa wa tɛr sãwna bɛ yere a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta waa daar ɛ. 24A sob nɛ na bʋɔlɛ nyɩ a, ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a, ʋ na maal ɩ a a ŋa za. 25Yɛbr ɩ, nyɩ mɩ̀ puore kʋ̀rɛ tɩ. 26Nyɩ weri a yɛbr za pùori bɛ. 27Ɩ̃ zɛlɛ nyɩ nɩ yãayãa a Sore yúor ƴãw, nyɩ kanɩ a sɛbɛ ŋa kʋ̀ a yɛbr za. 28A tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ, ʋ be a nyɩ zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\