1 TIMOTE 2

1A yele za pʋɔ a, ɩ̃ zɛlɛ na kɛ́ bɛ mɩ́ de niwn tɛr zɛlʋ puoru, yãayãa zɛlʋ nɩ barka puoru a nɩsaalbɛ za ƴãw, 2a na-mɩnɛ nɩ a bɛlɩ dem za na dɩ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a ƴãw: kɛ̀ tɩ taa nyɛrɛ damnʋ ɛ, ɛ tɛr ƴã-ɓaarʋ a tɩ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ, ƴãwnɛ a Naaŋmɩn ɛ tɛr ɩb na sɛw taa nɩ a. 3A ŋa n'a vɩɛl ɛ pɛlɩ a Naaŋmɩn tɩ Faarɛ pʋɔ, 4ʋl na bɔbr kɛ a nɩsaalbɛ za tʋ̃ɔ nyɛ̃ a faafʋ, ɛ páw a yel-mɩŋa bãw a. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn been yõ n'ʋ be, lɔ̃lʋɔrɛ been yõ n'ʋ mɩ̀ be, a Naaŋmɩn nɩ a nɩsaalbɛ cará: ʋlɛ n'ɩ a Kɩrɩta Yeezu na ɩ nɩsaal a, 6ʋlɛ n'ʋ de ʋ tʋɔra tɩr k'ʋʋ ya de a nɩsaalbɛ za. A daar na wa ta a, ʋ dɩ n a dãsɩɛ ŋa 7bɛ na ír mɛ̃ k'ɩ̃ɩ hiere yere, ɛ ɩ a nɩ-tona a, ɛ ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru wul-wule, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ saw de a Naaŋmɩn ɛ bãw a yel-mɩŋa a. Yel-mɩŋa n'a ɩ̃ yere, ziri bɛ n'a ɩ. 8Lɛ so, ɩ̃ bɔbr kɛ a ziir za, a dɛbr mɩ́ zɛw nũ-vɩɛlɩ cɔw a salom ɛ puore, ɛ bɛr a suur nɩ a taw-taa. 9Ɩ̃ mɩ̀ bɔbr a k'aa pɔwbɛ mɩ́ su suuru na sɛw taa nɩ a, ɛ ƴãw a pɩɛmɛ a man: ta 'lẽ zu tɩ ƴãw bʋ̃-ƴãwnɩ ɛ, ta ƴãw salmɛ̃ tokpamɛ bɩɩ lɛw-vɩɛlɩ ɛ, ta su dɛpaal-kpar-vɩɛlɩ vɩɛlɩ ɛ. 10Ɛ cɛ a bɛ ɩ-vɩɛlɩ, a nɩ̃ɛ mɩ́ ɩ a bɛ pɩɛmɛ, mɛ̃ a lɛ a na sɛw taa nɩ pɔwbɛ na yel kɛ bɛ ƴãwnɛ nɩ Naaŋmɩn a. 11A fɛr a kɛ a pɔw mɩ́ saw bom za ɛ zɩ̃ gbili a wulu daar. 12Ɩ̃ bɛ sawr kɛ pɔw wule nɩbɛ ɩ, bɩɩ ʋ dɩrɛ nɩ-kpɛ̃ɛnʋ a dɛb zu ɛ. A na ɩ a ŋa a, a pɔw, ʋ mɩ́ zɩ̃ gbili. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Adama n'ʋ bɛ de niwn ír, ɛ wa ír a Awa a pùorí. 14Ɛ Adama bɛ n'ʋ bɛ bɛlɩ nyɔw ɛ, a pɔw n'ʋ bɛ bɛlɩ nyɔw ʋ zawrɩ a Naaŋmɩn nʋɔr. 15Ɛ cɛ ʋlɛ wa dɔw bibiir a, ʋ na nyɛ̃ nɩ faafʋ, ʋlɛ wa sɩrɩ saw be a Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ, a nɔ̃wfʋ nɩ a sonu pʋɔ nɩ tʋɔra siwru a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\