1 TIMOTE 3

1A ƴɛrʋ ŋa ɩ n sɩza: nɩr wa bɔbr k'ʋʋ tone a Lãw-yir kaafʋ tome a, ton vla n'ʋ ʋ bɔbr. 2A lɛ ƴãw, a fɛr a kɛ a Lãw-yir-kaarɛ ta tɛr sãwna bɛ yere ɩ, ʋ kul pɔw been yõ, ɛ́ mɩ́ nyɔw ʋ tʋɔra a dɩb nɩ a nyub ƴãw, ʋ bãw yã, ɛ bãw ʋ tʋɔra maal-tɛrʋ, ʋ nɔnɛ a sãanbɛ tɛrʋ, ɛ́ ɩ nɩr na na tʋ̃ɔ wule a nɩbɛ a; 3ʋ ta ɩ dã-nyuure ɩ, ɛ ta ɩ nɔ-haa-bɔbrɛ ɩ. Ʋ ɩ nɩsaal baalʋ, ʋ ta ɩ zɛb-ŋmarɛ nɩ libi-nɔ̃wnɛ ɩ. 4Ʋ bãw a ʋ mɩŋa yir kaafʋ, ɛ ɩ a ʋ bibiir bɛ ɩ nɔ-sawrbɛ na ƴãwnɛ ʋ yaga za a. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr na bɛ bãw a ʋ mɩŋa yir kaafʋ a, ŋmɩŋmɩn za n'a ʋ na tʋ̃ɔ kaa Naaŋmɩn Lãw-yir zie? 6Ʋ ta ɩ nɩr na saw de Naaŋmɩn paalʋ a ɩ, alɛ bɛ ɩ lɛ, ʋ nãa ɩrɛ nɩ pɔ̀lʋ tɩ nyɛ̃ nɩ dɔwrʋ mɛ̃ a Gɛgɛra a. 7Ɛ lɛ waar mɩ̀, a fɛr a kɛ a yẽw dem dɩrɛ dãsɩ-vla a ʋ ƴãw, lɛ n'a a nɩbɛ kʋ̃ ɩrɛ ʋ laar ɛ, ɛ ʋ kʋ̃ kpɛ a Gɛgɛra bɛrɩ pʋɔ ɩ. 8A dɩakɩr mɩnɛ mɩ̀ a, a sɛw na kɛ́ bɛ ɩ nɩbɛ na ƴãwnɛ bɛ tʋɔra a, bɛ ta tɛr ƴɛr- nɛɛ ayi ɛ, ta nɔnɛ dãa ɩ, ɛ ta tu tɛra na waar ɩ vĩ a pùor ɛ; 9Bɛ maal tɛr a Naaŋmɩn-saw-deb yel-sɔwla tɩɛr-vla pʋɔ. 10A fɛr a kɛ́ bɛ mɩ́ de niwn ɩ bɛ kaa, bɛlɛ bɛ wa nyɛ̃ yel-faa kãw za a bɛ zie a, bɛ na tʋ̃ɔ na tone a dɩakɩr tome. 11A bɛl na ɩ a pɔwbɛ a, a mɩ̀ sɛw na kɛ bɛ ƴãwnɛ bɛ tʋɔra; bɛ ta manɛ a nɩbɛ yel-faar ɛ, ɛ mɩ́ nyɔw bɛ tʋɔra a dɩb nɩ a nyub ƴãw, ɛ tu a yele za vla taa lɛbr pùor ɛ. 12A dɩakɩr mɩnɛ, bɛ kul pɔw be-ƴẽni ɛ kaarɛ a bɛ bibiir nɩ a bɛ yir zie vla. 13A bɛlɩ dɩakɩrɩ na tone a bɛ tome vla a, bɛ mɩ́ nyɛrɛ nɩ ƴãwfʋ a nɩbɛ za zie, ɛ mɩ́ ɓãa ƴãw ƴɛrɛ a saw-deb na ɩ tɩ lãw nɩ a Kɩrɩta Yeezu a ƴɛrʋ. 14Ɩ̃ sɛbr ɩ a a ŋa kʋ̀rɛ fʋ, tɩɛrɛ nɩ kɛ ka nɩ blã a, ɩ̃ na wa na wa páw fʋ. 15Ɛ cɛ, mãa wa ɩ mɛ̃ ɩ̃ kɔwrɛ na a, fʋ na bãwnɩ a lɛ a na sɛw kɛ fʋ ɩrɛ a Naaŋmɩn yir pʋɔ na ɩ a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a Lãw-yir a, a Lãw-yir ŋa na ɩ a yel-mɩŋa kpul ɛ tɩɛ a yel-mɩŋa tɛr a. 16Yel-mɩŋa sɩza, bʋnʋ bɛ ka be ɩ, a tɩ Naaŋmɩn-saw-deb yel-sɔwla ɩ n kpɛ̃ɛ. A Kɩrɩta wa na mɛ̃ nɩsaal a, Vʋʋrʋ Sõw wul a a sãá k'ʋʋ ɩ n nɩ-mɩŋa, malkɩ mɩnɛ nyɛ̃ ʋ na, bɛ hier a yel a ʋ yele a nɩ-bʋʋr-yoru zie, yaga saw na de a ʋ yele a tẽ-daa zu, bɛ zɛw ʋ na do n a sa-zu yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\