1 TIMOTE 6

1A bɛlɩ dem za na ɩ gbãgbaar a, a fɛr a kɛ́ bɛ bãwnɩ a, a bɛ nɩ-bɛrɛ na sɛw nɩ ƴãwfʋ yaga za a, a Naaŋmɩn yúor nɩ a wulu ta nyɛ̃ zʋmɛ ɩ. 2A bɛlɩ gbãgbaar nɛ a nɩ-bɛrɛ na saw de Naaŋmɩn a, bɛ ta yel kɛ bɛ na ɩ yɛbr a zũú, ɛ́ bɛ tɛr ƴãwfʋ a bɛ zie ɩ. Bɛ nɩ̃ɛ ƴãw fãw tone vla kʋ̀rɛ bɛ, bɛ na bãw kɛ nɩbɛ na saw de Naaŋmɩn nɩ yɛb-nɔnɩ nɛ bɛ bɛ tone kʋ̀rɛ a. A a ŋa n'a a fɛr kɛ fʋ wule ɛ kpaalɛ. 3Nɩr wa wule wul-yũo a, ʋlɛ bɛ wa tu a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta ƴɛr-bi-vɩɛlɩ nɩ a wulu na tu a tɩ Naaŋmɩn ƴãwfʋ a, 4a ʋ nyʋ̀ʋ́r ɩ na ʋ zɔ̃w. Ʋ bɛ bãw bom za ɩ, nɔkpɛn nɩ ƴɛr-foli bàalʋ nyɔw ʋ na. Alɛ n'a waar ɩ a nyuur, a taw-taa, a zʋmɛ, a tɩɛr-faar a tɔ sob ƴãw, 5a nɔkpɛn-faa na bɛ tɛr baarʋ daar a yã-faar dem zie, na bɛ bãw a yel-mɩŋa ɛ tɩɛr kɛ a Naaŋmɩn ƴãwfʋ ɩ n tɔnɛ bɔb zie a. 6Sɩza, a Naaŋmɩn ƴãwfʋ tɛr ɩ tɔnɛ yaga sob nɛ na saw tɛr a bom nɛ tɛwr ʋ na tɛr a zie. 7Tɩ bɛ wa n bom za a tẽ-daa zu ɛ; lɛ mɩ̀ n'a, tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ de bom a tẽ-daa zu lɛb ɩ ɛ. 8A na ɩ a ŋa a, tɩmɛ wa tɛr bʋ̃-dɩrɩ nɩ bʋ̃-suuri a, a na sɛw tɩ na. 9Ɛ cɛ a bɛlɩ dem na bɔbr kɛ́ bɛ kpɛ naalʋ a, bɛ mɩ́ lo n a bɛlʋ pʋɔ, ɛ kpɛ dãbol-yel-bɔbrɩ na bɛ vɩɛl a bɛrɩ pʋɔ, a yel-bɔbrɩ a ŋa na lore a nɩsaalbɛ ɛ ɩrɛ bɛ bɔrɛ a. 10A faalʋ za nyɩwr sɩrɩ n'ɩ a libi-nɔ̃w. Bɛ mɩnɛ na tu a pùor a, bɛ bɔr a zãá nɩ a Naaŋmɩn-saw-deb ɛ ƴãw bɛ tʋɔra kpɩɛrʋ yaga pʋɔ. 11Fʋ̃ʋ a, Naaŋmɩn nɩr ɩ, zɔrɛ dɛrɛ a yele a ŋa. Tu a mɩnʋ pùor, a Naaŋmɩn ƴãwfʋ, a Naaŋmɩn-saw-deb, a nɔ̃wfʋ, a kanyir nɩ a su-baalʋ pùor. 12Zɛbr a Naaŋmɩn-saw-deb zɛb-vla; ƴãw fãw páw a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a, a ʋ pawfʋ ƴãw n'a Naaŋmɩn bʋɔlɩ fʋ, a lɛn daar fʋ na hieri a fʋ Naaŋmɩn-saw-deb vla, yel-mɩn dem yaga niŋé a. 13Ɩ̃ zɛlɛ fʋ nɩ a Naaŋmɩn niŋé, ʋl na kʋ̀rɛ nyɔ-vʋʋrʋ a bome za a, nɩ a Kɩrɩta Yeezu niŋé, ʋl na dɩ a dãsɩ-vla a Pɔ̃sɩ Pɩlatɩ niŋé, a Naaŋmɩn-saw-deb ʋ na hieri a pʋɔ a, ɩ̃ zɛlɛ fʋ na: 14tɛr a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna vla, ʋ taa sãwnɛ ɩ, a ta lɛ tɛr nɩr ƴɛrʋ ɛ, ɛ gu a lɛn daar a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta na na lɛb wa a. 15A ʋlɩ sob na na wul a Kɩrɩta a daar nãà wa ta a, ʋlɛ n'ɩ a Na-kpɛ̃ɛ been na ɩ zu-nʋ̃ɔ̀ sob a, a na-mɩnɛ za Nãa nɩ a sorbɛ za Sore, 16a ʋl yõ na bɛ tɛr kũu daar a, ɛ kpɩɛr cãa na bɛ tɛr tab a pʋɔ a, ʋl nɩsaal kãw za na bɛ nyɛ̃ ɛ kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a. Ʋlɛ so ƴãwfʋ nɩ kpɛnʋ kʋra lɛ. Amɛn. 17Yel kʋ̀ a tẽw ŋa zu tɛra dem, kɛ́ bɛ ta zɛwr bɛ tʋɔra ɩ, kɛ́ bɛ ta ƴãw a bɛ tɩɛrʋ a na-bome a ŋa na na tɔl a ƴãw ɛ, kɛ́ bɛ ƴãw a bɛ tɩɛrʋ Naaŋmɩn ƴãw, ʋl na kʋ̀rɛ tɩ bʋ̃-vɩɛlɩ za bɛ dɩ vuo kɛ́ tɩ wone nɩ nʋ̃ɔ̀ a. 18Yel kʋ̀ bɛ kɛ́ bɛ maalɛ a vla, ɛ kpɛ ɩ-vɩɛlɩ naalʋ, kɛ́ bɛ saw tɩrɛ yaga ɛ pone a bɛ bome kʋ̀rɛ a bɛ taabɛ. 19Lɛ n'a bɛ na páw na-bʋ̃-vɩɛlɩ na kʋ̃ sãw a gbõ taa, a bɛl mɩŋa ƴãw a nɩdaar ƴãw, kɛ́ bɛ wa tʋ̃ɔ páw a nyɔ-vʋʋrʋ tɔr za. 20Fʋ̃ʋ Timote e, maal tɛr a bom bɛ na kʋ̀ b a; gùr pùor cɔw a ƴɛr-zawlɛ na bɛ tu Naaŋmɩn-saw-deb a, mɩ̀ gur pùor cɔw a nɔkpɛn, a bɛlɩ dem na yel kɛ bɛ bãw na a, na mɩ́ ŋmɩɛr a. 21Bɛ mɩnɛ na tu a bãwfʋ ŋa tɔ pùor a, bɛ bɔr a zãá nɩ a Naaŋmɩn-saw-deb. A Naaŋmɩn maalʋ, ʋ be a nyɩ zie!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\