2 KORƐ̃TƖ 1

1A mãa Pol, Naaŋmɩn na nɔ̃w yã ƴãw ɩ̃ ɩ a Kɩrɩta Yeezu nɩ-tona a, nɩ a tɩ yɛb Timote, tɩmɛ nɛ bɛ kʋ̀rɛ a sɛbɛ ŋa a Naaŋmɩn Lãw-yir na be a Korɛ̃tɩ tẽw a, lãw nɩ a Kɩrɩta-nɩbɛ za na be a Akayi a. 2A Naaŋmɩn tɩ Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ, a be a nyɩ zie. 3A Naaŋmɩn, tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta Sãà, su-ɓaarʋ Sãà nɩ mɔwlʋ za Naaŋmɩn tɛr ɩ puoru. 4Ʋ mɩ́ mɔwlɛ tɩ nɩ a tɩ kpɩɛrʋ za pʋɔ, kɛ́ tɩ mɩ̀ tʋ̃ɔ mɔwlɛ a bɛlɩ dem za na be kpɩɛrʋ pʋɔ a, a mɔwlʋ a tɩɩm mɩŋa na páwr a Naaŋmɩn zie a ƴãw. 5Mɛ̃ a lɛ tɩ na pʋɔ a Kɩrɩta tuo pʋɔ yaga za a, lɛ mɩ̀ n'a tɩ mɩ́ páw mɔwlʋ yaga za a Kɩrɩta ƴãw. 6Tɩ be n kpɩɛrʋ pʋɔ bɩɩ? A nyɩ mɔwlʋ nɩ a nyɩ faafʋ ƴãw n'a. Tɩ nyɛ̃ nɩ mɔwlʋ bɩɩ? A nyɩ mɔwlʋ n'a, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ saw de a tuo al tɛɛ za tɩ mɩ̀ na wone a. 7Ɛ a tɩɛrʋ tɩ na tɛr a nyɩ ƴãw a bɩ na; tɩ bãwnɩ a na: nyɩ na lãw nɩ tɩ a tuo pʋɔ a, nyɩ mɩ̀ lãw nɩ tɩ nɩ a mɔwlʋ pʋɔ. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, yɛbr ɩ, tɩ bɛ bɔbr kɛ́ nyɩ ɩ zɔn a kpɩɛrʋ na ta tɩ a Azi a ƴãw ɛ: a kpɛ tɩ na tɩ gãw a tɩ fãw, ɛ̀ tɩ bɛ tɩ tɩɛrɛ kɛ tɩ na cãa na vʋʋrɛ ɩ. 9Tɩɩm tɛɛ za ƴãw a, tɩ tɩ yel a kɛ tɩ kpi na baarɩ, lɛ so tɩ bɛ tɩ cãa ƴãw a tɩ tɩɛrʋ a tɩɩm mɩŋa ƴãw ɛ, tɩ tɩ de nɩ a tɩ tɩɛrʋ ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw, ʋl na mɩ́ ɩ a kũuni bɛ lɛb yi a. 10Ʋlɛ n'ʋ faa tɩ a kũu ŋa tɔ ƴãw, ɛ na cãa faa tɩ; ʋl ƴãw n'a tɩ ƴãw a tɩ tɩɛrʋ, ʋ na cãa na faa tɩ. 11Ɛ a nyɩɩm tɛɛ za mɩ̀ sõwne tɩ na nɩ a nyɩ puoru, k'aa maalʋ tɩ na na páw a nɩ-yaga puoru zũú a, ɩ nɩ-yaga puore a Naaŋmɩn yaanɩ a tɩ ƴãw. 12A dãsɩɛ ŋa a tɩ tɩɛrʋ na dɩ a tɩ ƴãw a n'ɩ a tɩ dɛpaal-bom: a tɩ ɩb a tẽw zu a, baa zuo a za a nyɩ zie a, bɛ tɩ tɛr a mɩnɛ kãw ɛ, ɛ ɩ vɩɛlʋ tɛwr, ɛ a za yi a Naaŋmɩn zie; nɩsaal yã-bãwfʋ bɛ n'a tɩ tɩ ɩrɛ nɩ ɛ, Naaŋmɩn maalʋ n'a. 13Tɩ bɛ sɛbr nyɩ bʋ̃-yoru kãw za, a bɛ ɩ a al tɔr za nyɩ na kanɛ ɛ wone a ɩ. Ɛ ɩ̃ tɩɛrɛ na kɛ́ nyɩ na tʋ̃ɔ na bãw a yel ŋa pɛr za, 14ʋl nyɩ na bãw cɛ ŋmãa a ƴɛrɛ ŋa a: a tɩ Sore Yeezu waa bibir a, tɩ na ɩ n a nyɩ dɛpaal-bom, mɛ̃ a lɛ nyɩ na ɩ a tɩ dɛpaal-bom a. 15A tɩɛrʋ ŋa na bɛ bʋnɛ a zũú n'a, ɩ̃ tɩ de niwn yel k'ɩ̃ɩ na wa n a nyɩ zie wa ɩ nyɩ páw maalʋ gb'aa ayi dɔwlɩ, 16ɛ ɩ̃ yi a nyɩ zie cen Masedʋan, ɛ pãa tɩ yi a Masedʋan lɛb wa a nyɩ zie, nyɩ wa sõw mɛ̃ ɩ̃ cen a Zude. 17A a ŋa ɩ̃ na tɩ tɩɛr k'ɩ̃ɩ ɩ a, ɩ̃ bɛ tɩ tɩɛrɩ tɔ bɩɩ? Bɩɩ a lɛ ɩ̃ na tɩɛrɩ k'ɩ̃ɩ maalɩ a, ɩ n nɩsaalbɛ pʋ-tɩɛrʋ tɛwr? A ɩ lɛ ɩ̃ mɩ́ lãw yel a «ʋ̃ʋ» nɩ a «ʋ̃ʋ'hʋ̃» ʋ? 18A Naaŋmɩn dɩ n a ɩ̃ dãsɩɛ k'aa tɩ ƴɛrʋ a nyɩ zie bɛ tɩ ɩ «ʋ̃ʋ» nɩ «ʋ̃ʋ'hʋ̃» ɛ. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn Bie Yeezu Kɩrɩta tɩ na hieri yel kʋ̀ nyɩ a, mãa nɩ a Sɩlvɛ̃ nɩ a Timote a, ʋ bɛ tɩ ɩ «ʋ̃ʋ» nɩ «ʋ̃ʋ'hʋ̃» ɛ, ʋ tɩ ɩ n «ʋ̃ʋ» tɛwr kʋra lɛ. 20A maalʋ al za a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na tɩr a a, a ʋ pʋɔ n'a a za «ʋ̃ʋ» be. A na ɩ lɛ a, a Yeezu Kɩrɩta n'ʋ so tɩ mɩ́ sɔw «Amɛn», a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴãw. 21A sob nɛ na mɩ́ ɩ tɩ kpɛmɛ lãw nɩ nyɩ ɛ lãw nɩ a Kɩrɩta a, ɛ ʋ zɛ tɩ a kãa sõw a, a Naaŋmɩn n'ʋ, 22ʋl na ŋmãa a ʋ bãwfʋ ƴãw tɩ, ɛ ƴãw a Vʋʋrʋ Sõw a tɩ socie pʋɔ, ʋ ɩ a maalʋ tɩ nãa páw a bãwfʋ a. 23Mãa a, Naaŋmɩn n'ɩ a ɩ̃ dãsɩɛ sob, ʋ ɩ ɩ̃ kpi mãa wa ŋmarɛ ziri a: a nyɩ vla ƴãw n'a ɩ̃ bɛ lɛb wa a Korɛ̃tɩ ɛ. 24Tɩ bɛ bɔbr kɛ tɩ fɛrɛ nyɩ a nyɩ Naaŋmɩn saw-deb pʋɔ ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ kpɛmɛ nɩ a saw-deb pʋɔ; ɛ cɛ tɩ bɔbr a kɛ tɩ lãw nɩ nyɩ tone kɛ̀ nyɩ wone nʋ̃ɔ̀.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\