2 KORƐ̃TƖ 11

1Bʋ̃ʋ pãa ɩ a! Nyɩ nãa saw kʋ̀ m ɩ̃ tõ yãya-tome blã! Ʋ̃ʋ nyɩ saw kʋ̀ m! 2Nyuur na yi Naaŋmɩn zie a ɩrɛ mɛ̃ nɩ a nyɩ ƴãw. Dɛb-been yõ tẽtẽ n'ʋ ɩ̃ ƴãw nɩ nyɩ a yúor, k'ɩ̃ɩ tʋ̃ɔ de nyɩ kʋ̀ a Kɩrɩta mɛ̃ pɔwsɩrale na bɛ tɛr dɛwr a. 3Ɛ cɛ, mɛ̃ a lɛ a waab na tɩ bɛlɩ a Awa a, dɛ̃bɩ̃ɛ ɩrɛ mɛ̃ na, a nyɩ tɩɛrʋ nãa wa lɩɛbɛ tɩɛr-faar ɛ tawr nyɩ zãanɛ nɩ a Kɩrɩta puor-tub ʋl na bɛ bãw a mɩnɛ kãw a. 4Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ mɩ́ saw na de nɩ-sãsara lɛ na hiere yere Yeezu-yũo na bɛ ɩ a ʋl tɩ na hieri yel kʋ̀ nyɩ a ɩ, ɛ saw de yã-yũo nɩ wul-yũo na bɛ ɩ a Vʋʋrʋ Sõw nɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ nyɩ na páw a tɩ zie a dem a ɩ. 5Ɛ cɛ, ɩ̃ bɛ tɩɛr kɛ a nyɩ nɩ-ton-kazawr bɛ ŋa zuo mɛ̃ nɩ yel kãw za ƴãw ɛ. 6Sɩza n'a, ɩ̃ tɔ̃w bɛ bãw ƴɛrʋ ɛ, ɛ cɛ a yele-bãwfʋ lowr a, a bɛ ɩ a lɛ ɩ: bom za ƴãw, yele za pʋɔ, tɩ wul nyɩ na a sãá. 7Ɩ̃ na siwri ɩ̃ tʋɔra manɩ a Naaŋmɩn Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ nyɩ mɔlɛ lɛ k'ɩ̃ɩ zɛw nyɩ a, sãwna n'a bɩɩ? 8Lãw-yie a mɩnɛ n'a ɩ̃ kpow, ɩ̃ saw na bɛ kaarɛ a ɩ̃ zie k'ɩ̃ɩ tone a nyɩɩm. 9Ɛ ɩ̃ na tɩ be a nyɩ zie, a wa fɛrɛ mɛ̃ a, nɩr kãw za bɛ hanɩ a ɩ̃ ƴãw ɛ, a yɛbr na tɩ yi a Masedʋan wa a tɩ kʋ̀ m ɩ a ɩ̃ bʋ̃-bɔbrɩ; a yele za pʋɔ, ɩ̃ bɛ saw nyɩ hanɩ a ɩ̃ ƴãw ɛ, ɛ́ mɩ̀ bɛ be za na saw ɛ. 10A Kɩrɩta yel-mɩŋa na be a ɩ̃ pʋɔ a ƴãw, ɩ̃ yere nɩ a ŋa: nɩr za kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ ɩ̃ bɛ nyʋʋr a yel ŋa ƴãw a Akayi ten pʋɔ ɩ. 11Ɛ bʋ̃ʋ so ɩ̃ ƴɛr a a ŋa? Ɩ̃ na bɛ nɔnɛ nyɩ a n'a bɩɩ? Naaŋmɩn yõ n'ʋ bãw! 12Ɩ̃ na cãa na ɩrɛ a a ŋa ɩ̃ na ɩrɛ a, k'ɩ̃ɩ ɩ a bɛlɩ dem na pɔrɛ kɛ́ bɛ zɛ̃ tɩ na a, ta cãa tɛr pɔb bom ɛ. 13A nɩbɛ bɛ ŋa a, nɩ-ton-bɛlɛ bɛlɛ mɩnɛ nɛ bɛ, tõ-tõ-biir na bɛ tɛr yel-mɩŋa a, ɛ bɛlɩ ɩ Kɩrɩta nɩ-toni a. 14A a ŋa za dɛ bɛ ɩ nɔ-ɓãan ɛ: a Sɩtaana tɔr za mɩ́ bɛlɩ na ɩ cãa malkɩ. 15Lɛ so a Sɩtaana tõ-tõ-biir mɩ̀ na bɛlɩ ɩ yel-mɩŋa tõ-tõ-biir a, yel-pʋrɩ n'ʋ a bɛ zie. A bɛ baarʋ na tu n a lɛ a bɛ ɩ-ɩrɩ na ŋmɛ̃ a. 16Ɩ̃ lɛb a yere a yel ŋa: nɩr kãw za taa wa tɩɛr k'ɩ̃ɩ yarɛ na ɩ. Bɩɩ nɩr wa tɩɛrɛ k'ɩ̃ɩ yarɛ na a, nyɩɩm saw k'ɩ̃ɩ yarɛ na, ɩ̃ mɩ̀ tʋ̃ɔ zɛw ɩ̃ tʋɔra blã. 17Sɩza n'a, a yele na wa ƴãw mɛ̃ ɩ̃ na zɛwr ɩ̃ tʋɔra a, ɩ̃ bɛ ƴɛrɛ mɛ̃ a lɛ a Sore nãa tɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ ƴɛr a ɩ, ɩ̃ ƴɛrɛ na mɛ̃ yãyaar sob a. 18Nɩ-yaga na faa pɔrɛ a bɛ nɩsaalʋ yel-vɩɛlɩ ƴãw a, mãa mɩ̀ na pɔrɛ na. 19Nyɩɩm na bãw yã a, nyɩ mɩ́ nɔ̃w na saw de a dãbole. 20Nyɩ mɩ́ saw na kɛ bɛ ɩrɛ nyɩ mɛ̃ gbãgbaar a, ɛ saw bɛ nɛbr nyɩ, nyɩ mɩ́ saw na bɛ farɛ a nyɩ bome za ɛ pɔrɛ a nyɩ zu, ɓarɛ nɩ nyɩ. 21Vĩ ɩrɛ mɛ̃ nɩ a yelu ƴãw: tɩ wul a kɛ tɩ maal a ɩ bãbaalbɛ tɩ zuo! Ɩ̃ ƴɛrɛ na mɛ̃ yãyaar sob a, a bom nɛ ƴãw a nɩbɛ na zɛwr bɛ tʋɔra a, mãa mɩ̀ na tʋ̃ɔ na zɛw ɩ̃ tʋɔra. 22Mɛ̃ bɛ taa ɩ Ebire nɩbɛ? A mãa mɩ̀! Bɛ ɩ n Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ yaa? A mãa mɩ̀! Bɛ ɩ n Abraham nɩ-bʋʋrɛ ɛ? A mãa mɩ̀! 23Bɛ ɩ n Kɩrɩta tõ-tõ-biir yaa? A ka a, ɩ̃ na ƴɛr ɩ yãya-ƴɛrʋ: ɩ̃ ɩ ʋ na zuo bɛ. A balʋ pʋɔ n'a o, ɩ̃ zuo bɛ na, a gaso pʋɔ kpɛb ƴãw n'a o, ɩ̃ gãw bɛ na, a ŋmɩɛrʋ lowr wa n'a a, bɛ ŋmɛ mɛ̃ na zuo bɛ; gb'a a ŋmɩn za, ɩ̃ tɩ cɛ nɩ blã nãá kpi. 24Gb'a anũu n'a a Zifʋ mɩnɛ ƴãw mɛ̃ a fʋba nɛɛ lɩz'a ayi for bir, 25gb'a ata n'a a Ʋrɔm tẽw nɩbɛ fɔb mɛ̃, gb'a-been n'a a nɩbɛ lɔb ɩ mɛ̃ kʋsɛbɛ; gb'a ata n'a a ɩ̃ gbor tu kʋ̃ɔ, ɛ gb'aa been ɩ̃ gã a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ pʋɔ bibi-ɓil nɩ tɩ̃ɩsɔw-ɓil. 26Gb'aa yaga za, gbɛɛ n'a ɩ̃ cen nɩ a ta-ten, a barʋ kʋ̃ɔ-paalʋ nɩ a nyãnyu-nɩ-kʋ́rbɛ ƴãwnɛ mɛ̃ kũu dɛ̃bɩ̃ɛ, lãw nɩ a ɩ̃ yɛbr na ɩ a ɩ̃ bʋʋrɛ nɩbɛ a, nɩ a zawlɛ bɛl na bɛ ɩ a ɩ̃ bʋʋrɛ nɩbɛ a, a tẽw pʋɔ bɩɩ a wɛ-kar pʋɔ, a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ zu bɩɩ a yɛb-bɛlɛ bɛlɛ mɩnɛ sɔgɔ. 27Tõ-kpɛn ƴãw mɛ̃ nɩ balʋ nɩ hanʋ; gb'a a ŋa za, ɩ̃ bɛ ũù mimir ɛ; kɔ̃ nɩ kʋ̃ɔ-nyuur kpɛ m a; gb'a a ŋmɩn za ɩ̃ tɛr ɩ mʋta-tuo; ƴawr kpɛ m a, ɩ̃ bɛ tɩ tɛr bʋ̃-suuri ɛ. 28Ɩ̃ bɛ ƴɛrɛ a al za na cɛ a ƴɛrʋ ɛ, a yel ʋl na ƴãwnɛ mɛ̃ a tɩɛrʋ bibie za a: a Lãw-yie za kaafʋ tɩɛrʋ. 29Ãa n'ʋ ɩ bãbaal, ɩ̃ɩ bɛ lãw nɩ ʋ ɩ a bãbaal? Ãa n'ʋ lɛb pùor a saw-deb pʋɔ, ɛ a bɛ dɩrɛ mɛ̃ mɛ̃ vũu a? 30Alɛ wa fɛr k'ɩ̃ɩ zɛwr ɩ̃ tʋɔra a, a ɩ̃ bãbaalʋ ƴãw n'a ɩ̃ na zɛwr ɩ̃ tʋɔra. 31A Naaŋmɩn tɩ Sore Yeezu Sãà, na tɛr ƴãwfʋ yome yome za a, bãwnɩ a na k'ɩ̃ɩ bɛ ŋmarɛ ziri ɛ. 32A Damasɩ ɩ̃ na tɩ be a, a na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ ʋl na lɩɛrɩ a nãà Aretasɩ a, tɩ ƴãw na bɛ gu a tẽw kɛ́ bɛ nyɔw mɛ̃. 33Ɛ cɛ zãgba pʋɔ n'a bɛ tɩ ƴãw mɛ̃ tur bɛr tokoro vʋ́ɔrɩ́, ɩ̃ lanɩ a dacin siw zɔ cɩ̃ɛ, ʋ bɛ páw mɛ̃ ɩ. A zãgba pʋɔ bɛ na ƴãw a Pol a (11.33).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\