2 KORƐ̃TƖ 12

1A na ɩ a ŋa a, alɛ saa bɛ tɛr pɛr a, ɩ̃ mɩ̀ na zɛw nɩ ɩ̃ tʋɔra. Ƴɛrɛ ŋa a, a bʋ̃-nyɛrɩ a Sore na ƴãw ɩ̃ nyɛ̃ a, nɩ a yel-wuli ʋ na wul mɛ̃ a, al ƴɛrʋ n'a ɩ̃ na ƴɛr. 2Ɩ̃ bãw nɩ Kɩrɩta-nɩr kãw, yome pie nɩ anaar ɩ dɩ̃a, bɛ na ír do n tɩ gãw nɩ a salom a. Ɩ̃ bɛ bãw a ʋ ƴãgan n'ʋ bɛ ír ɩ ʋ do n bɩɩ a ʋ ƴãgan bɛ n'ʋ a, Naaŋmɩn yõ n'ʋ bãw. 3Ɩ̃ bãwnɩ a na, a nɩr ŋa a, bɛ ír ʋ na do n nɩ a ʋ ƴãgan, bɩɩ bɛ bɛ ír ʋ do n nɩ a ʋ ƴãgan a, Naaŋmɩn yõ n'ʋ bãw, 4bɛ ír ʋ na do n tɩ ta n a Paradi, be n'a ʋ wõ ƴɛr-bie ʋ na kʋ̃ tʋ̃ɔ manɩ a, ɛ́ nɩsaal bɛ tɛr sɔr k'ʋʋ lɛb yel a. 5A nɩr ŋa ƴãw a, ɩ̃ na zɛwr ɩ ɩ̃ tʋɔra. Ɛ cɛ, mãa a, a ɩ̃ bãbaalʋ ƴãw n'a ɩ̃ na zɛwr ɩ̃ tʋɔra. 6Bʋ̃ʋ pãa ɩ? Mãa tɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ zɛwr ɩ̃ tʋɔra a, a kʋ̃ʋ ɩ yãyaar a ɩ, a nãá ɩ n yel-mɩŋa tɛwr ɩ̃ yere, ɛ cɛ ɩ̃ bɛ ɩrɛ a lɛ ɩ, ɩ̃ na bɛ bɔbr kɛ́ bɛ tɛr tɩɛrʋ a ɩ̃ ƴãw, ʋ zuo a lɛ bɛ na nyɛ̃ m ɩ̃ ɩrɛ a, bɩɩ ʋ zuo a lɛ bɛ na wone ɩ̃ yere a ɩ. 7Ɛ a yele a ŋa bɛ na wul mɛ̃ ɩ̃ nyɛ̃ a, a na tɩ ɩ nɔ-ɓãa-yele a zũú n'a, bɛ ƴãw 'wɔbrʋ kãw a ɩ̃ ƴãgánɩ́, Sɩtaana malkɩ bɛ na ƴãw k'ʋʋ ŋmɩɛr mɛ̃ k'ɩ̃ɩ taa wa nanɩ zɛwr ɩ̃ tʋɔra a. 8Gb'a ata za n'a ɩ̃ zɛlɩ a Sore k'ʋʋ ír a 'wɔbrʋ ŋa bɛr mɛ̃. 9Ɛ cɛ ʋ tɩ yel mɛ̃ na: «A ɩ̃ maalʋ sɛw fʋ na, a bãbaalʋ pʋɔ n'a a ɩ̃ fãw mɩ́ sãá ʋ za bɛ nyɛ̃.» Lɛ so ɩ̃ na nɩ̃ɛ zɛwr ɩ̃ tʋɔra a ɩ̃ bãbaalʋ ƴãw, k'aa Kɩrɩta fãw tʋ̃ɔ be a ɩ̃ zie. 10Lɛ zũú n'a nʋ̃ɔ̀ cãa kpɩɛr mɛ̃ a bãbaalʋ, a zʋmɛ nɩ a yel-fɛrɩ pʋɔ, a dɔwrʋ nɩ a pʋl-vʋ̃ɔ pʋɔ, ɩ̃ na saw de a Kɩrɩta a ƴãw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a lɛn daar ɩ̃ na mɩ́ ɩ bãbaal a, lɛn daar a, ɩ̃ mɩ́ kpɛmɛ. 11Mãa n'ɩ ŋan ƴɛrɛ yãya-ƴɛrʋ, ɛ cɛ nyɩmɛ nɛ bɛ fɛr mɛ̃ ƴãw. Nyɩmɛ nɛ bɛ a tɩ sɛw kɛ́ nyɩ manɛ a ɩ̃ ɩ-vɩɛlɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ na saa bɛ ɩ nɩr a, a nɩ-ton-kazawr bɛ ŋa kãw za bɛ zuo mɛ̃ bom kãw za ƴãw ɛ. 12A yele al na wul k'ɩ̃ɩ ɩ n nɩ-tona a, maal ɩ a nyɩ sɔgɔ nɩ tʋɔra nyɔwfʋ na vɩɛl bɛ cɛ a: yele na ɩ bãwfʋ sãá a, yel-bãw-guuri nɩ nɔ-ɓãa-yele. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ a Lãw-yie al na cɛ a tɛr zuo nyɩ? Alɛ bɛ ɩ ɩ̃ na bɛ ƴãw nyɩ hanɩ a ɩ̃ ƴãw a? Nyɩ dɩ suur kʋ̀ m a yel ŋa na bɛ tu sɔr a ƴãw. 14Mãa n'ɩ ŋan cɔbrɩ a nyɩ zie waa baarɩ, ɩ̃ na na wa a gb'a ata sob a, ɛ cɛ ɩ̃ cãa kʋ̃ ƴãw nyɩ hanɩ a ɩ̃ ƴãw ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nyɩ bʋ̃-tɛrɩ bɛ n'a ɩ̃ bɔbr ɛ, a nyɩɩm tɛɛ za n'a ɩ̃ bɔbr. Bibiir bɛ nɛ bɛ a fɛrɛ kɛ bɛ bɔbr bine a dɔwrbɛ ƴãw ɛ, dɔwrbɛ nɛ bɛ a fɛr kɛ bɛ ɩrɛ a lɛ a bibiir ƴãw. 15Ɛ mãa a, mãa saa na sãw a ɩ̃ bʋ̃-tɛrɩ za bɛr a nyɩ ƴãw a, ɛ de ɩ̃ tʋɔra za tɩr a nyɩ ƴãw a, nʋ̃ɔ̀ na kpɩɛr mɛ̃ na. Mãa wa nɔnɛ nyɩ sɛw a ŋa a, nyɩ na saw na bɛ nɔ̃w mɛ̃ man a lɛ bɩɩ? 16A na ɩ lɛ a, nyɩ saw na kɛ́ nyɩ bɛ hanɩ a ɩ̃ ƴãw ɛ. Ɛ cɛ bɛ na yel a k'ɩ̃ɩ na ɩ nɩ-bɛlɛ a, kɛ́ yã n'a ɩ̃ maalɩ nyɔw nɩ nyɩ. 17A nɩbɛ bɛl ɩ̃ na tõ a nyɩ zie a, ɩ̃ ƴãw nɩ bɛ kãw nɛb nyɩ a ɩ̃ ƴãw bɩɩ? 18Ɩ̃ zɛlɩ nɩ yãayãa k'aa Títɩ̀ wa a nyɩ zie, ɛ ɩ̃ tõ ʋ na ʋlɛ nɩ a yɛb ʋl ƴɛrʋ ɩ̃ na ƴɛr a. A Títɩ̀ nɛb nyɩ na bɩɩ? Yã-been bɛ n'ʋ mãa nɩ a ʋl tɩ tɛr vʋʋr ɩ a nyɩ zie ɩ? Sɔr-been bɛ n'ʋ tɩ tu ɛ? 19A mɩnɛ kãw, nyɩ tɩɛrɛ nɩ koro za, kɛ tɩ bɔbr a kɛ tɩ manɩ a tɩ yel-mɩŋa a nyɩ niŋé. Lɛ bɛ n'a ɩ, Naaŋmɩn niŋé n'a tɩ lãw nɩ a Kɩrɩta ƴɛrɛ. Ɛ a a ŋa za a, ɩ̃ nɩ-nɔnɩ ɩ, a nyɩ maalʋ ƴãw n'a. 20Ɩ̃ zɔrɛ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ̃ nãà wa ta a nyɩ zie nyɛ̃ nyɩ, nyɩ bɛ ŋmɛ̃ a lɛ ɩ̃ na bɔbr a ɩ, ɛ́ nyɩ mɩ̀ nyɛ̃ m ɩ̃ bɛ ŋmɛ̃ a lɛ nyɩ na bɔbr a ɩ. Ɩ̃ zɔrɛ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ̃ nãa wa ta a nyɩ zie nyɛ̃ taw-taa nɩ nyuur, suur nɩ cier-taa, tʋ-taa nɩ zu-yel-taa, nyʋʋr nɩ damnʋ a. 21Ɩ̃ zɔrɛ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ̃ nãa lɛb wa a be, a ɩ̃ Naaŋmɩn wa ɩ ɩ̃ nyɛ̃ vĩ a nyɩ niŋé, ɛ a fɛr k'ɩ̃ɩ kõ a nyɩ yaga ƴãw a, a bɛl na dãw maalɩ a yel-bier ɛ bɛ lɩɛbɩ a bɛ ɩb so a bɛ dɛwr bɛr, ɛ́ bɛ zawrɩ a pɩ̃ɔ yele nɩ a faalʋ bɛr a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\