2 KORƐ̃TƖ 13

1A gb'a ata sob ɩ a ŋa ɩ̃ na waar a nyɩ zie a. Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Dãsɩɛ dem ayi bɩɩ ata ƴɛrʋ zũú n'a yel za na mɩ́ maalɩ.» 2Ɩ̃ tɩ dãw na yel, ɛ lɛ yel a lɛ ɩ̃ na tɩ wa nyɛ̃ nyɩ a gb'a ayi sob a, ɛ a dɩ̃a ɩ̃ na bɛ ka a nyɩ sɔgɔ a, ɩ̃ lɛb a yere kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na tɩ dãw maalɩ a yel-bier a, nɩ a bɛl za na cɛ a: mãa wa lɛb wa a nyɩ zie a, ɩ̃ kʋ̃ ɩrɛ a nyɩ zie nɩ mimi-ɓaar ɛ, 3mɛ̃ nyɩ taa bɔbr k'ɩ̃ɩ wul k'aa Kɩrɩta ƴɛrɛ nɩ a ɩ̃ zie! A nyɩ ƴãw a, ʋ bɛ ɩ bãbaal ɛ, ʋ mɩ́ wul ɩ a ʋ fãw a sãá a nyɩ sɔgɔ. 4Sɩza n'a, ʋ tɩ ɩ n bãbaal a lɛn daar bɛ na tɩ kpa ʋ a da-gara zu a, ɛ cɛ Naaŋmɩn fãw ɩ na ʋ vʋʋrɛ. Ɛ a tɩɩm na lãw nɩ ʋ a, tɩ mɩ̀ ɩ n bãbaalbɛ, ɛ cɛ tɩ na wul nyɩ na a sãá, a Naaŋmɩn fãw na ɩ na tɩ lãw nɩ ʋ ɩ nɩ-vʋʋrɩ. 5A nyɩɩm tɛɛ za, nyɩ ɩ nyɩ tʋɔra kaa, nyɩ jɛl nyɩ mɩŋa nyɛ̃, nyɩmɛ wa be a Naaŋmɩn saw-deb pʋɔ a. Mɛ̃ nyɩ taa nyɛ̃ bãw kɛ a Yeezu Kɩrɩta be n a nyɩ sɔgɔ? Bɩɩ nyɩ jɛl ɩ a nyɩ tʋɔra kaa nyɛ̃ nyɩ sãw? 6Ɩ̃ tɩɛr a kɛ́ nyɩ na nyɛ̃ na bãw kɛ́ tɩ bɛ guu ɛ. 7Tɩ puore na kɛ́ Naaŋmɩn ta saw nyɩ maalɩ yel-faa kãw za ɩ. Tɩ bɛ bɔbr kɛ tɩ ɩ a lɛ wul tɩ na bɛ guu a ɩ, tɩ bɔbr a kɛ tɩ nyɛ̃ nyɩ, nyɩ ɩrɛ a vla, alɛ saa sãá mɛ̃ tɩ guu na a. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ bom za sãw a yel-mɩŋa ɩ, ʋl tɛwr ƴãw n'a tɩ na tʋ̃ɔ ɩ bom. 9Tɩ mɩ̀ cɩlɛ na, tɩ na mɩ wa ɩ bãbaalbɛ ɛ cɛ nyɩ tɛr fãw a. Lɛ so tɩ mɩ́ puore kɛ́ nyɩ vɩɛl bɛ cɛ ɩ. 10Alɛ n'a so ɩ̃ zãá nɩ nyɩ ɛ sɛbr nyɩ a yel ŋa; ɩ̃ bɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ wa ta mʋ̃ɔ mimir ƴãw nyɩ ɛ, mɛ̃ a lɛ a Sore na kʋ̀ m a fãw a ɩ. A nyɩ maalʋ ƴãw n'a ʋ kʋ̀ m a fãw ŋa, a nyɩ loba ƴãw bɛ n'a ɩ. 11Ƴɛrɛ ŋa a, yɛbr ɩ, nyɩ cɩlɛ, nyɩ ƴãw fãw ɩrɛ kɛ́ nyɩ vɩɛl tɩ tɔ, nyɩ kpaalɛ taa, nyɩ lãw-taa tɩɛrʋ, nyɩ tɛr a ƴã-ɓaarʋ, ɛ a nɔ̃wfʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ Naaŋmɩn na be n a nyɩ zie. 12Nyɩ nyɔw taa weri pùori taa mɛ̃ yɛbr a. A Kɩrɩta-biir za puore nyɩ na. 13A Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ, a Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ nɩ a lãw-taa na yi a Vʋʋrʋ Sõw zie a, a be a nyɩ za zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\