2 KORƐ̃TƖ 2

1A na ɩ a ŋa a, ɩ̃ yel a k'ɩ̃ɩ bɛ lɛbr waar a nyɩ zie ɩ, ɩ̃ na bɛ bɔbr kɛ́ nyɩ lɛb tɛr pʋ-sãwna a ƴãw. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mãa wa ɩ nyɩ tɛr pʋ-sãwna a, ãa n'ʋ na lɛb ɩ nʋ̃ɔ̀ kpɛ m, a bɛ ɩ a sob nɛ ɩ̃ na ɩ ʋ tɛr pʋ-sãwna a? 3Alɛ so ɩ̃ sɛb nyɩ a a ŋa, k'aa bɛlɩ dem nãá tɩ ƴãw mɛ̃ nʋ̃ɔ̀ a, bɛ ta ɩ pʋ-sãwna tɛr mɛ̃ a lɛn daar ɩ̃ nãa ta a nyɩ zie a ɩ. A nyɩɩm ƴãw a, ɩ̃ bɛ bʋnɛ ɩ, a ɩ̃ nʋ̃ɔ̀ mɩ̀ na ɩ n a nyɩ za dem. 4Sɩza n'a, kpɩɛrʋ nɩ pʋ-sãwna yaga tɛr mɛ̃ na, ɩ̃ sɛbr nyɩ kone nɩ marmar ƴãw pʋɔ, ɛ cɛ a bɛ ɩ k'ɩ̃ɩ ɩ nyɩ tɛr pʋ-sãwna ɩ, ɛ ɩ k'ɩ̃ɩ ɩ nyɩ bãw ɩ̃ na nɔnɛ nyɩ bɛ tɛr manʋ a. 5Nɩr wa n'ʋ so pʋ-sãwna be be a, mãa bɛ n'ʋ ʋ ƴãw a pʋ-sãwna ɩ, a nyɩ za nɛ bɛ, bɩɩ, tɩ ta dɔwlɩ kʋ̃ɔ ɛ, a nyɩ mɩnɛ nɛ bɛ. 6A nyɩ yaga zie wa yel k'aa nɩr ŋa tɔ sãw na a, a man ʋ na. 7Ɛ cɛ nyɩ nɩ̃ɛ dɩ suur kʋ̀ ʋ ɛ mɔwl ʋ, k'ʋ taa wa mab tɛr pʋ-sãwna zuo ɛ. 8Alɛ so ɩ̃ zɛlɛ nyɩ, kɛ́ nyɩ wul nɔ̃wfʋ ɩb a ʋ zie. 9Bom ŋa ƴãw n'a ɩ̃ tɩ sɛb nyɩ: ɩ̃ tɩ bɔbr a k'ɩ̃ɩ ɩ nyɩ kaa nyɛ̃, nyɩ cãa na sawr a ɩ̃ nʋɔr kʋra lɛ bɩɩ. 10Sob nɛ sãwna nyɩ na mɩ́ de bɛr a baarɩ a, ɩ̃ mɩ̀ mɩ́ de na bɛr a baarɩ, sãwna wa sɩrɩ be be a fɛr k'ɩ̃ɩ de bɛr a baar a. Ɛ mãa a, mãa wa de nɩr sãwna bɛr a baarɩ a, a nyɩ ƴãw n'a ɩ̃ ɩ a lɛ a Kɩrɩta niŋé, 11k'aa Sɩtaana ta bɛ̀lɩ tɩ nyɔw ɛ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bɛ ɩ zɔn a ʋ pʋ-tɩɛrʋ ƴãw ɛ. 12Ɩ̃ na tɩ ta a Tʋrʋwasɩ a Yeezu Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru ƴãw a, a Sore na saa tɩ saw ɩ̃ na tʋ̃ɔ tone vla vla za a, 13a ɩ̃ tɩɛrʋ bɛ tɩ gã zi-been ɛ, ɩ̃ na bɛ tɩ nyɛ̃ a ɩ̃ yɛb Títɩ̀ a zũú. Lɛ so ɩ̃ tɩ bɛr a Tʋrʋwasɩ tẽw dem ɛ cen a Masedʋan. 14Naaŋmɩn so yaanɩ! A Kɩrɩta ƴãw a, ʋ mɩ́ ƴãw na tɩ pʋɔ a ʋ zɛb-tʋ̃ɔfʋ nɩbɛ pʋɔ kʋra lɛ, ɛ a tɩɩm zũú, ʋ ɩ bɛ bãw a Kɩrɩta ziir za mɛ̃ tʋrali a nyũu na yi pàw a ziir za a. 15Sɩza n'a a Naaŋmɩn zie a, tɩ ɩ na mɛ̃ tʋrali na nyuur vla a Kɩrɩta de kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn a. Tɩ ɩ n a lɛ a bɛlɩ dem na be a faafʋ sɔr zu a ƴãw, nɩ a bɛlɩ dem na bɔrɛ a ƴãw. 16Bɛ ŋa zie a, kũu nyũu na waar ɩ kũu a n'a, ɛ bɛ ŋa zie a ɩ nyɔ-vʋʋrʋ nyũu na waar ɩ nyɔ-vʋʋrʋ a. Ɛ ãa n'ʋ sɛw taa nɩ a ton ŋa tɔ? 17Tɩɩm bɛ ŋmɛ̃ mɛ̃ a nɩbɛ yaga zie na de a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ʋ ɩ yɛ̀rʋ́ bom a ɩ. Tɩɩm a, a Naaŋmɩn n'ʋ tõ tɩ, tɩ ƴɛrɛ a ʋ ƴɛrʋ nɩ yel-mɩŋa a ʋ niŋé, lãw nɩ a Kɩrɩta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\