2 KORƐ̃TƖ 3

1Tɩ lɛb a maal tĩ wule a tɩɩm mɩŋa tɩ na ɩ nɩ-vɩɛlɩ a bɩɩ? Bɩɩ a fɛr a kɛ tɩ mɩ̀ mɩ́ tɛr bãwfʋ sɛb-tʋɔlɩ wa n a nyɩ zie bɩɩ? Bɩɩ kɛ́ nyɩ mɩ́ kʋ̀ tɩ bãwfʋ sɛb-tʋɔlɩ mɛ̃ a nɩbɛ bɛ mɩnɛ a bɩɩ? 2Nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a tɩ sɛb-tʋɔla, sɛb-tʋɔla bɛ na sɛb ƴãw a tɩ socie pʋɔ a, sɛbɛ nɩsaalbɛ za na na tʋ̃ɔ bãw ɛ kanɩ a. 3Sɩza n'a, a sãá nɩ cãàmɩ lɛ kɛ́ nyɩ ɩ n a sɛb-tʋɔla a Kɩrɩta na sɛb ɛ̀ tɩ de lʋɔrɩ tɩr a. Sɛb-kʋ̃ɔ bɛ n'a bɛ sɛb ɩ ɛ, a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a, Vʋʋrʋ Sõw n'ʋ; kʋsɛ-pamɛ zu bɛ n'a bɛ sɛb ɛ, a nɩsaalbɛ socie pʋɔ n'a. 4A ŋa n'a tɩ mɩ́ bɛr tɩɛrʋ a Naaŋmɩn niŋé a Kɩrɩta zũú. 5A bɛ kaar mɛ̃ tɩ na tʋ̃ɔ na tõ a ton ŋa tɔ nɩ a tɩɩm mɩŋa fãw, a ɩ mɛ̃ tɩɩm zie n'a a yi ɛ; tɩmɛ wa tɛr fãw a, a tɩ fãw yi n Naaŋmɩn zie. 6Ʋlɛ n'ʋ ɩ tɩ tʋ̃ɔ lɩɛbɩ Wõ-ta-paala tõ-tõ-biir. Sɛbrʋ Wõ-ta-paala bɛ n'ʋ ɛ, Vʋʋrʋ Wõ-ta-paala n'ʋ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a sɛbrʋ kʋ́rɛ na ɛ a Vʋʋrʋ tɩrɛ nyɔ-vʋʋrʋ. 7Bɛ tɩ sɛb ɩ a Naaŋmɩn-Wulu ƴɛr-bie kʋsɛ-pamɛ zu, ɛ́ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ tɩ sãá nyɩwrɛ a lɛn daar. A Mõyiir niwn tɩ nyɩwrɛ na k'a Ɩsɩrayɛl biir bɛ tʋɔr jɩrɛ a ʋ niwn nɩ mimie ɩ, ɛ cɛ a vɩɛlʋ ŋa tɩ ɩ n bʋ̃-tɔla. A Naaŋmɩn-Wulu a tõ-nʋɔr na tɩ n'ɩ k'ʋʋ kʋ́rɛ a, a Wulu ŋa wa sãá nɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ sɛw a ŋa a, 8ŋmɩŋmɩn za n'a a tõ-nʋɔr, a Vʋʋrʋ Sõw na tone a, kʋ̃ tɛr yúor-vɩɛlʋ-danʋ zuo lɛ? 9A tõ-nʋɔr na waar ɩ kũu a nɩsaalbɛ zie a tɩ tɛr ɩ yúor-vɩɛlʋ-danʋ; ŋmɩŋmɩn za n'a a tõ-nʋɔr, na so a nɩsaalbɛ mɩ́ ɩ nɩ-mɩn a Naaŋmɩn niŋé a, kʋ̃ tɛr yúor-vɩɛlʋ-danʋ zuo lɛ? 10Mɔ̃ mɩ̀, a dãwdãw yúor-vɩɛlʋ-danʋ bɔr ɩ a ƴɛrɛ ŋa yúor-vɩɛlʋ-danʋ niŋé, ʋ na zuo ʋ polpol lɛ a ƴãw. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bom ʋl na tɔlɛ a, wa tɩ dãw tɛr yúor-vɩɛlʋ-danʋ a, ŋmɩŋmɩn za n'a a bom nɛ na bere kʋra lɛ a kʋ̃ tɛr yúor-vɩɛlʋ-danʋ zuo lɛ? 12A yel ŋa ƴãw tɩ na ƴãw a tɩ tɩɛrʋ a n'a so, tɩ ɓãa ƴãw bɛr dɛ̃bɩ̃ɛ. 13Tɩ bɛ ɩrɛ mɛ̃ a Mõyiir na mɩ́ tɩ de pɛn pàw a niwn k'aa Ɩsɩrayɛl biir ta nyɛ̃ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ ŋa, na ɩ bʋ̃-tɔla a, baarʋ ɛ. 14Ɛ cɛ a bɛ tɩɛrʋ tɩ kpawl a, ɛ wa tɩ tɔ dɩ̃a a, bɛlɛ mɩ́ wa kanɛ a Wõ-ta-kʋra sɛbr a, a pɛn-been nɛ n'ʋ mɩ̀ cãa pàw a bɛ tɩɛrʋ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta cãa n'ʋ íre a pɛn ŋa bɛrɛ. 15Cãa wa tɩ tɔ a dɩ̃a mɩ̀ a, a lɛn daar za bɛ na mɩ́ wa kanɛ a Mõyiir sɛbr a, pɛn mɩ́ pàw nɩ a bɛ tɩɛrʋ. 16A fʋ na lɩɛbɩ a fʋ ɩb tu a Sore a pʋɔ n'a bɛ mɩ́ ír a pɛn ŋa bɛr. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sore n'ɩ a Vʋʋrʋ Sõw, ɛ be a Sore Vʋʋrʋ na be a, be n'a a tʋɔra-sob be. 18Tɩɩm za bɛ na ír a pɛn bɛr tɩ a niwn ƴãw a, tɩ ɩrɛ nɩ a Sore yúor-vɩɛlʋ-danʋ sãanɛ mɛ̃ caala pʋɔ a, tɩ lɩɛb a ŋmɛ̃ taa nɩ a Sore, ʋl na ɩ a Vʋʋrʋ a, ʋlɛ n'ʋ mɩ́ ɩ tɩ yi yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ kpɛ yúor-vɩɛlʋ-danʋ na vɩɛl zuo a pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\