2 KORƐ̃TƖ 5

1Tɩ bãwnɩ a na, a pɛn yir ʋl pʋɔ tɩ na be kpɩɛr a (a pɛr lɛ k'aa tɩ tẽw zu ka ƴãgan) ʋlɛ wa sãw a, Naaŋmɩn cɔbrɛ nɩ kpɛb-zie bɛrɛ tɩ a tẽ-vla pʋɔ, kpɛb-zie na bɛ ɩ nɩsaal nuru bʋ̃-maala a, ɛ be kʋra lɛ a. 2Ɛ tɩ kone na bɔbr ɩ tuotuo kɛ tɩ ta a tẽ-vla pʋɔ kpɛb-zie, a ɩ mɛ̃ kparʋ tɩ na su dɔwlɩ a tẽw zu ka kpɛb-zie zu a. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ na su n bom, tɩ kʋ̃ ɩ ƴãgã-zawla ɩ. 4Sɩza n'a, a tɩɩm na be a pɛn yir ŋa pʋɔ a, tɩ kone na mɛ̃ nɩbɛ na tuo tuor ìre nɩ guur a. Tɩ bɛ bɔbr kɛ tɩ yaa a tẽw zu ka kpɛb-zie bɛr ɛ, tɩ bɔbr a kɛ tɩ su a tẽ-vla pʋɔ dem dɔwlɩ, k'aa nyɔ-vʋʋrʋ vɔl a ʋlɩ bom nɛ na ɩ bʋ̃-kpiira. 5A sob nɛ na cɔbrɩ tɩ a a ŋa ƴãw a, ʋlɛ n'ɩ a Naaŋmɩn, na kʋ̀ tɩ a Vʋʋrʋ Sõw, ʋ ɩ a maalʋ tɩ nãa páw a bãwfʋ a. 6A na ɩ a ŋa a, bʋnʋ kãw za bɛ ka a tɩ zie towtow ɛ, tɩ bãwnɩ a na, lɛn daar za tɩ na kpɩɛr a ƴãgan ŋa pʋɔ a, tɩ yi na zaa a tɩ kpɛb-zie zãá nɩ a Sore. 7Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn saw-deb a so tɩ cere, nyɛb bɛ n'a so ɩ. 8Bʋnʋ kãw za bɛ ka a tɩ zie ɩ, ɛ́ tɩ nyɛ̃ a sa kɛ tɩ yi ɛ bɛr a ƴãgan ŋa, ɛ cen tɩ be a Sore zie. 9Ɛ cɛ bom nɛ tɩ na bɔbr zuo a za a, n'ɩ kɛ tɩ pɛlɩ a ʋ pʋɔ, tɩmɛ saa na be a ƴãgan ŋa pʋɔ bɩɩ yi kɛ bɛr ʋ a. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fɛr a kɛ́ tɩ za cen a Kɩrɩta ƴɛrʋ-maalʋ zie ʋ tɩ maal ɩ tɩ a ƴɛrʋ. Lɛn daar a ŋa za na páw bom nɛ na sɛw taa nɩ ʋ a, a vla bɩɩ a faa, a tu a lɛ ʋ na vʋʋrɩ a tẽw zu a. 11A na ɩ a ŋa tɩ bãw ʋlɩ bom nɛ na n'ɩ a zɔrɛ-a-Sore a, tɩ bɔbr a kɛ tɩ ɩ a nɩsaalbɛ za saw kɛ sɩza n'a. Naaŋmɩn bãw tɩ na tɩ tɔ, ɛ ɩ̃ tɩɛr kɛ nyɩ mɩ̀ bãw mɛ̃ na nɩ a nyɩ pʋɔ tɩ tɔ. 12Tɩ bɛ lɛb maal tĩ wule nyɩ tɩ na ɩ nɩ-vɩɛlɩ a ɩ, tɩ bɔbr a kɛ́ tɩ ɩ nyɩ nyʋʋr a tɩ ƴãw, kɛ́ nyɩ tʋ̃ɔ mɩ́ tɛr sɔwfʋ sɔw kʋ̀ a bɛlɩ dem na nyʋʋr ɩ-ɩrɩ na sãá a ƴãw, ɛ bɛ nyʋʋr a socir pʋɔ ɩ-ɩrɩ ƴãw a ɩ. 13Tɩmɛ wa ɩ dãbol-ɩb a, Naaŋmɩn ƴãw n'a tɩ ɩ a dãbol-ɩb; tɩmɛ wa ɩ yã-bãw-ɩb a, nyɩɩm ƴãw n'a. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta nɔ̃wfʋ fɩɩrɩ tɩ na tɛr, tɩɩm na bãw kɛ nɩ-been yõ kpi n a nɩbɛ za ƴãw a, ɛ k'aa na ɩ lɛ a, bɛ za lãw nɩ ʋ na kpi a. 15Ɛ ʋ kpi n a bɛ za ƴãw, k'aa nɩ-vʋʋrɩ ta cãa vʋʋrɛ bɛl mɩŋa ƴãw ɛ, ɛ vʋʋrɛ a ʋlɩ sob nɛ ƴãw na kpi ɛ lɛb yi a bɛ ƴãw a. 16Lɛ n'a so tɩ bɛ cãa bãw nɩr za nɩsaalʋ bãwfʋ tɛwr ɛ. Tɩmɛ saa tɩ dãw bãw a Kɩrɩta nɩsaalʋ bãwfʋ a, ƴɛrɛ ŋa a, tɩ bɛ cãa bãw ʋ a lɛ ɩ. 17Lɛ so nɩr wa lãw nɩ a Kɩrɩta a, ʋ lɩɛb ɩ nɩ-paala. Bʋ̃-kʋra tɔl a ɛ bʋ̃-paala n'ʋ be be. 18Naaŋmɩn zie n'a a za yi, ʋl na ɩ tɩɩm nɩ ʋl lɛ kpɛ taa a Kɩrɩta ƴãw, ɛ ʋ de ʋlɛ nɩ a nɩbɛ lɛ-kpɛ-taa tõ-nʋɔr kʋ̀ tɩ a. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta zũú, a Naaŋmɩn n'ʋ tone kɛ́ ʋlɛ nɩ a nɩsaalbɛ za lɛ kpɛ taa, lɛ so ʋ mɩ́ tɩ de a bɛ sãwna bɛr a baarɩ, ɛ ƴãw a lɛ-kpɛ-taa ƴɛr-bie a tɩ nʋɔrɩ́. 20A na ɩ a ŋa a, a Kɩrɩta n'ʋ tõ n tɩ a tõ-nʋɔr ŋa a nyɩ zie, ɛ a ɩ mɛ̃ a Naaŋmɩn mɩŋa n'ʋ yere kʋ̀rɛ nyɩ nɩ a tɩ nʋɔr a: tɩ zɛlɛ nyɩ nɩ yãayãa, a Kɩrɩta yúor ƴãw, nyɩ saw kɛ̀ nyɩɩm nɩ a Naaŋmɩn lɛ kpɛ taa. 21A Kɩrɩta bɛ tɩ tɛr yel-bier ɛ, ɛ a Naaŋmɩn tuo ʋ a tɩ yel-bier, kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ lãw nɩ ʋ lɩɛbɩ nɩ-mɩn a Naaŋmɩn niŋé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\