2 KORƐ̃TƖ 6

1Ɛ tɩ na lãw nɩ a Naaŋmɩn tone a, tɩ zɛlɛ nyɩ na kɛ́ nyɩ ta bɛr a ʋ maalʋ nyɩ na páw a lo tẽw wɛ ɩ. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn yere na: «A daar na wa ta a, ɩ̃ saw nɩ a fʋ zɛlʋ, ɛ a faafʋ bibir na wa vɩɛ a, ɩ̃ sõw fʋ na.» Ɛ cɛ a daar ɩ a ŋa na ta a, a faafʋ bibir ɩ a ŋa na vɩɛ a. 3Tɩ bɛ bɔbr k'aa tɩ tõ-nʋɔr tɛr sãwna bɛ yere ɩ, alɛ so tɩ tone kɛ́ tɩ ta ɩ nɩr kãw za maalɩ yel-bier ɛ. 4Tɩ nɩ̃ɛ na bɔbr kɛ tɩ sɩrɩ sãá ɩ Naaŋmɩn tõ-tõ-biir a yele za pʋɔ: tɩ dɩrɛ nɩ kanyir yaga ɛ tɛr tʋɔra-nyɔwfʋ a kpɩɛrʋ pʋɔ, a fɛrʋ pʋɔ nɩ a pʋl-vʋ̃ɔ daar. 5Bɛ pɔb tɩ na, ɛ nyɔw tɩ ƴãw gaso pʋɔ. Bɛ dam ɩ a zu-sɛbla ƴãw ʋ ìr a tɩ ƴãw, tɩ tõ na tɩ bal, tɩ bɛ ũù mimir ɛ, tɩ bɛ dɩ bom ɛ. 6Tɩ bɔbr a k'aa tɩ vɩɛlʋ nɩ a tɩ bãwfʋ, a tʋɔra-nyɔwfʋ nɩ a ɩ-vɩɛlɩ, a Vʋʋrʋ Sõw tome nɩ a nɔ̃wfʋ sɩza tɩ na nɔnɛ a nɩbɛ a, tɩ bɔbr a k'aa wul a sãá kɛ tɩ ɩ n Naaŋmɩn tõ-tõ-biir; 7a yel-mɩŋa tɩ na kanɛ kʋ̀rɛ a nɩbɛ a pʋɔ n'a, nɩ a Naaŋmɩn fãw zũú n'a tɩ bɔbr kɛ́ tɩ wul kɛ tɩ ɩ n Naaŋmɩn tõ-tõ-biir. A mɩnʋ ɩ-ɩrɩ a Naaŋmɩn niŋé n'ɩ a zɛbr bome tɩ na tɛr zɛbr ɩ, ɛ gùre nɩ tɩ tʋɔra a. 8Bɛ mɩ́ ƴãwnɛ tɩ na bɩɩ jewre tɩ, bɛ mɩ́ pore nɩ a tɩ yúor yo-vla bɩɩ pore a tɩ yúor yo-faa. Zir-ŋmarbɛ n'ɩ tɩ a nɩbɛ zie, zɩ̃ kɛ yel-mɩŋa n'a tɩ yere; 9tɩ sãá na mɛ̃ nɩbɛ bɛ na bɛ bãw a, ɛ́ tɩ ɩ nɩbɛ bɛ na bãw vla a; bɛ de tɩ na bʋɔlɛ na-kpi-bio mɩnɛ, ɛ́ tɩɩm n'ɩ bɛ ŋan vʋʋrɛ. Bɛ dɔwrɩ tɩ na, ɛ́ bɛ kʋ́ tɩ ɛ; 10bɛ ƴãwnɛ tɩ nɩ pʋ-sãwna, ɛ́ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr tɩ bibie za; tɩ ɩ n nan dem, ɛ́ ɩrɛ nɩ-yaga lɩɛbɛ na-mɩnɛ; tɩɩm na tɛr bom za a, a sãá na mɛ̃ tɩ bɛ tɛr bom a. 11Korɛ̃tɩ tẽw dem ɩ, tɩ dɔl ɩ nʋɔr ƴɛr a nyɩ zie nɩ tɩ pʋɔ za. 12Tɩ nɔ̃w nyɩ na nɩ a tɩ pʋɔ za, ɛ cɛ nyɩmɛ nɛ bɛ bɛ nɔ̃w tɩ nɩ a nyɩ pʋɔ za ɩ. 13Lɛ so ɩ̃ ƴɛrɛ a nyɩ zie mɛ̃ a ɩ̃ bibiir zie a: «Nyɩ mɩ̀ nɔ̃w tɩ nɩ nyɩ pʋɔ za.» 14Nyɩ ta ɩ nyɩɩm nɩ a Naaŋmɩn bɛ-saw-dierbɛ lãw taa mɛ̃ nĩ-kʋɔrɩ bɛ na caw taa nɩ da-been a nyuru zu a ɩ. Ŋmɩŋmɩn za n'a a mɩnʋ nɩ a faalʋ na tʋ̃ɔ lãw taa? Ŋmɩŋmɩn za n'a cãa nɩ lige na tʋ̃ɔ lãw taa? 15Bʋ̃ʋ wõ-taa n'a na tʋ̃ɔ be a Kɩrɩta nɩ a Belɩyaar cara pʋɔ? Bʋ̃ʋ n'a Naaŋmɩn saw-diere nɩ Naaŋmɩn bɛ-saw-diere na tʋ̃ɔ lãw? 16Bʋ̃ʋ wõ-taa n'a na tʋ̃ɔ be a Naaŋmɩn yir nɩ a tɩbɛ cara pʋɔ? Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩmɛ nɛ bɛ ɩ a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a yir, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn tɔr za na yel a: «Ɩ̃ na kpɩɛr ɩ a bɛ pʋɔ, ɛ́ cere a bɛ sɔgɔ, ɩ̃ na ɩ n a bɛ Naaŋmɩn, ɛ́ bɛ ɩ a ɩ̃ nɩ-bʋʋrɛ.» 17Alɛ so a Sore yere: «Nyɩ yi zaa a nɩbɛ bɛ ŋa pʋɔ, nyɩ taw zãá nɩ bɛ. Nyɩ taa tʋɔr bom za na tɛr dɛwr a ɩ, ɛ ɩ̃ na de nyɩ na. 18Ɩ̃ na ɩ n sãà a nyɩ zie, ɛ́ nyɩ ɩ bi-dɛbr nɩ pɔwyaar a ɩ̃ zie, a Sore kpɛnʋ-za-sob ʋ yere.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\