2 KORƐ̃TƖ 7

1Ɩ̃ nɩ-nɔnɩ ɩ, a a ŋa za a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na ɩ na kʋ̀ tɩ a zũú, nyɩ ɩ a tɩɩm tɛɛ za so a dɛwr za na dɛwr a ƴãgan nɩ a sɩ́ɛ a, tɩ so a za bɛr, ɛ ƴãw fãw ɩ nɩ-son ƴãwnɛ a Naaŋmɩn. 2Nyɩ tɛr a tɩ tɩɛrʋ a nyɩ socie pʋɔ. Tɩ bɛ sãw nɩr kãw za ɩ, bɛ dɩ nɩr kãw za lɔb ɛ, bɛ nɛb nɩr za ɩ. 3Ɩ̃ bɛ yere a a ŋa k'ɩ̃ɩ yel kɛ́ nyɩ sãw na ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na dãw yel a, tɩ nɔnɛ nyɩ na bɛ dɩ vuo ɩ, lãw baa bɩɩ lãw kpi n'a. 4Ɩ̃ bɛr ɩ tɩɛrʋ yaga za a nyɩ ƴãw, ɛ nyʋʋr yaga za a nyɩ ƴãw. A tɩ kpɩɛrʋ za pʋɔ a, ɩ̃ nyɛ̃ nɩ mɔwlʋ yaga ɛ nʋ̃ɔ̀ kpɛ m bɛ dɩ vuo ɩ. 5Tɩ na tɩ ta a Masedʋan a, tɩ bɛ nyɛ̃ pɩɛnʋ towtow ɛ, kpɩɛrʋ bʋʋrɛ za n'a tɩ nɩ̃ɛ nyɛ̃ a ziir za: zɛbr tɩ n'a a yẽw, ɛ a tɩ pʋ̃ɔmɩ́ a ɩ dɛ̃bɩ̃ɛ. 6Ɛ cɛ Naaŋmɩn na mɔwlɛ a bɛlɩ dem na mɩ́ siwre bɛ tʋɔra a, mɔwlɩ tɩ nɩ a Títɩ̀ waa pʋɔ. 7Ɛ cɛ a ʋ waa pʋɔ tɛwr bɛ n'a tɩ nyɛ̃ a mɔwlʋ ɛ, tɩ mɩ̀ nyɛ̃ nɩ mɔwlʋ, a mɔwlʋ ʋl mɩŋa na páw a nyɩ zie a pʋɔ. Ʋ manɩ na kʋ̀ m kɛ́ nyɩ bɔbr ɩ tuotuo kɛ́ nyɩ nãa lɛ nyɛ̃ m, ɛ manɩ a nyɩ pʋ-sãwna lãw nɩ a lɛ nyɩ na tʋlɛ a ɩ̃ ƴãw a. Alɛ n'a so nʋ̃ɔ̀ lɛb bãw kpɩɛr mɛ̃ yaga za. 8A sɛb-tʋɔla ɩ̃ na sɛb nyɩ a wa ƴãw nyɩ pʋ-sãwna a, ɩ̃ bɛ yere k'ɩ̃ɩ nãá bãw kɛ lɛ ɩ. Ɩ̃ na wa nyɛ̃ ʋ ƴãw nyɩ pʋ-sãwna blã lɛ tɛwr ƴãw a, ɩ̃ yel a kɛ mãa tɩ bãw kɛ lɛ. 9Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ cɩlɛ na, ɛ a bɛ kaar mɛ̃ a nyɩ pʋ-sãwna ƴãw n'a ɩ̃ cɩlɛ ɩ, ɩ̃ cɩlɛ na a pʋ-sãwna ŋa na ɩ nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb a ƴãw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a pʋ-sãwna ŋa tu n a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a. Lɛ so, tɩ bɛ sãw nyɩ bom za ƴãw ɛ. 10A pʋ-sãwna na tu a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ a waar ɩ nɩ ɩb-lɩɛbʋ na tɩrɛ faafʋ a, ɛ nãa-bãw-kɛ-lɛ kãw za bɛ ka ʋ pʋɔ ɩ. A pʋ-sãwna na tu a tẽ-daa ŋa a waar ɩ nɩ kũu. 11Nyɩ nyɛ̃ bom nɛ a pʋ-sãwna na tu Naaŋmɩn a na ƴãw nyɩ ɩ a: ʋ ƴãw na nyɩ tʋlɛ, ɛ zɛlɛ a nyɩ sãwna suur; bʋ̃ʋ suur nɩ bʋ̃ʋ dɛ̃bɩ̃ɛ n'a ʋ bɛ ƴãw nyɩ! Ʋ ƴãw na nyɩ bɔbr kɛ nyɩ nãa lɛ nyɛ̃ m, nyɩ tʋlɛ a yel-fa-maalɛ kpãafʋ ƴãw. Nyɩ ɩ n bom za wul kɛ́ nyɩ bɛ tɛr sãwna a yel ŋa pʋɔ ɩ. 12A na ɩ a ŋa a, a sɛb-tʋɔla ɩ̃ na sɛb nyɩ a, bɛ ɩ a yel-fa-maalɛ ƴãw ɛ, bɛ lɛ ɩ a ʋlɩ sob nɛ ʋ na sãw a ƴãw ɛ. Ɩ̃ tɩ bɔbr a, a Naaŋmɩn niŋé, kɛ́ nyɩ nyɛ̃ a lɛ nyɩ na sɩrɩ tʋlɛ a tɩ ƴãw a. 13Alɛ n'a so tɩ na nyɛ̃ a mɔwlʋ a. Mɔwlʋ tɛwr bɛ n'a tɩ nyɛ̃ ɩ. A Títɩ̀ nʋ̃ɔ̀ ɩ na nʋ̃ɔ̀ kpɛ tɩ tɩ dɔwlɩ. Sɩza n'a, a nyɩ za ɩb ɩ na ʋ bɛr tɩɛrʋ. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, vĩ bɛ ɩrɛ mɛ̃ ɩ̃ na nyʋʋr a nyɩ ƴãw a ʋ zie a ɩ. Ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ tɩ na mɩ́ yel a yel-mɩŋa kʋra lɛ a, lɛ n'a a nyʋʋr, tɩ na nyʋʋr a nyɩ ƴãw a Títɩ̀ zie a, wa ɩ sɩza. 15A nɔ̃wfʋ ʋ na nɔ̃w nyɩ a mɩ́ lɛb a ɩ kpɛ̃ɛ dɔwlɩ, ʋ na mɩ́ lɛ tɩɛrɩ a lɛ nyɩ za na saw a ʋ nʋɔr nɩ a lɛ nyɩ na tuori nyɔw ʋ nɩ ƴãwfʋ lãw nɩ zɔba a. 16Ɩ̃ cɩlɛ na ɩ̃ na na tʋ̃ɔ bɛr tɩɛrʋ a nyɩ ƴãw a yele za pʋɔ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\