2 KORƐ̃TƖ 8

1Yɛbr ɩ, tɩ bɔbr a kɛ tɩ ɩ nyɩ bãw a maalʋ a Naaŋmɩn na kʋ̀ a Masedʋan Lãw-yie a. 2Kpɩɛrʋ ta n a be Kɩrɩta-nɩbɛ yaga za, ɛ cɛ bɛ tɩ cãa cɩlɛ yaga za ɛ́ tɩr a bɛ bʋ̃-tɛrɩ yaga yaga zawla lɛ, bɛ na saa bɛ tɩ tɛr a a. 3Ɩ̃ dɩ n a bɛ dãsɩɛ, bɛ tɩr a mɛ̃ a lɛ bɛ na tʋ̃ɔ a, ɛ́ tɩr gãw lɛ mɔ̃ mɩ̀, ɛ́ nyɛ̃ bɛ tʋɔra tɩr. 4Bɛ lɔb ɩ nuru zɛlɩ nɩ tɩ yãayãa, kɛ́ tɩ saw bɛ pʋɔ sõw kɛ̀ bɛ tɩr bom kʋ̀ a Zude tẽw Kɩrɩta-nɩbɛ. 5Bɛ ɩ na gãw a lɛ tɩ na tɩ tɩɛrɛ a: bɛ de nɩ niwn de bɛ tʋɔra kʋ̀ a Naaŋmɩn, al pùorí, Naaŋmɩn saw bɛ mɩ́ de bɛ tʋɔra za kʋ̀ tɩ. 6Alɛ n'a so tɩ zɛlɩ a Títɩ̀ k'ʋʋ sõw a nɔ̃wfʋ ton ŋa tʋ̃ɔ tõ vla a nyɩ zie, mɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ tĩ ʋ a. 7Ɛ́ bom za na ʋr a nyɩ zie a: a Naaŋmɩn saw-deb, a ƴɛrʋ bãwfʋ, a yele-bãwfʋ, yele ƴãw nyɩ na tʋlɛ bɛ tɛr bɛrʋ, lãw nɩ a nɔ̃wfʋ tɩ na wul nyɩ a, a a ŋa za na ʋr a nyɩ zie a, nyɩ mɩ̀ saw tɩr yaga za a yel ŋa ƴãw. 8Ɩ̃ bɛ ƴãwnɛ nʋɔr kʋ̀rɛ nyɩ a ka ɩ, ɛ cɛ ɩ̃ manɛ nɩ lɛ ŋmaarɛ bɛ mɩnɛ na tʋlɛ a, k'ɩ̃ɩ zaw a nyɩ tɩɛrʋ nyɩ mɩ̀ tʋ̃ɔ wul k'aa nyɩ nɔ̃wfʋ ɩ n sɩza. 9Nyɩ bãw nɩ a lɛ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta na maalɩ tɩ a, ʋl na tɩ kpɛ bom za naalʋ a, ʋ lɩɛb ɩ nãw sob a nyɩɩm ƴãw, k'ʋʋ ɩ nyɩ kpɛ naalʋ nɩ a ʋ nãw. 10Mãa na nyɛ̃ lɛ a n'a ɩ̃ yere kʋ̀rɛ nyɩ a yel ŋa ƴãw: a ŋa n'a sɛwnɩ nyɩ, nyɩmɛ na nɛ bɛ dɩyã de niwn tone a ton ŋa, ɛ́ mɩ̀ tɩ de niwn yel kɛ nyɩ na tõ ʋ na a. 11A na ɩ a ŋa a, ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ tõ ʋ tɩ ɓɩɩlɩ, lɛ n'a a nyɩ tɩɛr-vɩɛlɩ na man taa nɩ a ɩ-ɩrɩ nyɩ na ɩ mɛ̃ a lɛ nyɩ na tʋ̃ɔ a. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fʋ tɩɛrʋ wa sɩrɩ vɩɛl a, Naaŋmɩn mɩ́ saw na de a bʋ̃-kʋra ɛ́ bɛ sowre bom fʋ na bɛ tɛr a ɩ, a lɛ fʋ na tɛr a n'a ʋ mɩ́ jɩrɛ. 13Bɛ bɛ yel kɛ nyɩ wɩɛ a nyɩ taabɛ ɛ ƴãw nyɩ tʋɔra fɛrʋ pʋɔ ɩ, ɛ cɛ ɩ k'a sɛw taa yele n'a. 14A ƴɛrɛ ŋa a, a nyɩ tɛra dɔwlɛ na sõw nɩ a bɛ bom-bɛ-tɛrʋ; lɛ n'a bibir kãw, a bɛ tɛra dɔwlɛ mɩ̀ na sõw a nyɩ bom-bɛ-tɛrʋ, lɛ n'a a tɛra na sɛw taa, 15a tu a a ŋa a Sɛb-sõw na tɩ yel a: «Ʋlɩ sob na tɩ wob yaga a, bɛ tɩ tɛr a dɔwlɩ ɛ, ɛ́ sob nɛ na wob pʋrɩ a, bɛ tɩ bɔ bom gu ɛ.» 16Naaŋmɩn tɛr ɩ puoru, ʋl na ƴãw a Títɩ̀ ʋ mɩ̀ tʋlɛ a nyɩ ƴãw a. 17Ʋ saw nɩ a tɩ zɛlʋ, ɛ tʋlɛ a tome ƴãw tɩ zuo, lɛ so ʋ nyɛ̃ ʋ tʋɔra wa a nyɩ zie. 18Tɩ tõ ʋ na, ʋlɛ nɩ a yɛb ʋl a Lãw-yie za na mʋʋrɛ a Yel-nʋ̃ɔ̀ tome ʋ na tone a zũú. 19Ɛ lɛ waar, a Lãw-yie kaa na ir ʋ, k'ʋʋ lãw nɩ tɩ yi lo a sɔr a nɔ̃wfʋ ton ŋa pʋɔ, a ton ŋa tɩ na tone a Sore tɔr za yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴãw a, nɩ kɛ́ tɩ wul a tɩ pʋ-tɩɛr-vɩɛlɩ a. 20Tɩ bɛ bɔbr kɛ́ nɩr kãw za wa yere tɩ, kɛ́ tɩ bɛ maal tɛr a libi-yaga a ŋa bɛ na kʋ̀ tɩ a ɩ. 21Tɩ bɛ bɔbr a vla maalʋ Sore yõ zie ɩ, tɩ mɩ̀ bɔbr ɩ a lɛ a nɩsaalbɛ zie. 22Tɩ tone nɩ a tɩ yɛb lãw nɩ bɛ; gb'a a ŋmɩn za, tɩ ɩ ʋ na kaa, ɛ ʋ wul ʋ na tʋlɛ a tome ƴãw a. Ƴɛrɛ ŋa a, ʋ tʋlɛ nɩ a tome ƴãw zuo lɛ, ʋ na de a nyɩ yele yaga za a ƴãw. 23A Títɩ̀ ʋl a, ʋ ɩ n a ɩ̃ tu-ta-tɔ nɩ a ɩ̃ lãw-tõ-tɔ na be a nyɩ zie a; ɛ a yɛbr bɛl na bɩɛlɩ ʋ a, a Lãw-yie n'a tõ bɛ, ɛ́ bɛ tone k'aa Kɩrɩta páw yúor-vɩɛlʋ-danʋ. 24A na ɩ a ŋa a, nyɩ wul bɛ kɛ́ nyɩ nɔnɛ bɛ nɩ yel-mɩŋa, nɩ kɛ́ nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a tɩ nyʋʋr-bom a bɛ zie a Lãw-yie niŋé.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\