2 KORƐ̃TƖ 9

1A sõwfʋ nyɩ na tɛr a Zude tẽw Kɩrɩta-nɩbɛ ƴãw a, a bɛ tɛr k'ɩ̃ɩ sɛb nyɩ ɛ. 2Ɩ̃ bãw nɩ a nyɩ tɩɛr-vɩɛlɩ a yel ŋa ƴãw, ɛ́ nyʋʋr a nyɩ ƴãw a Masedʋan tẽw dem zie yere nɩ: «A Akayi Kɩrɩta-nɩbɛ cɔbr ɩ a sõwfʋ baarɩ dɩyã za.» Ɛ a tʋlʋ nyɩ na tʋlɛ a tome ƴãw a, a zaw nɩ a Lãw-yie yaga zie tɩɛrʋ a mɩ̀ ƴãw fãw. 3Ɩ̃ tone nɩ yɛbr a nyɩ zie, k'aa nyʋʋr ɩ̃ na nyʋʋr a nyɩ ƴãw a yel ŋa ƴãw a, ta ɩ zawla ɩ, ɛ́ nyɩ sɩrɩ cɔbrɩ baarɩ gu, mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na dãw yel a. 4Alɛ bɛ ɩ lɛ, Masedʋan tẽw nɩbɛ wa páw mɛ̃ wa, wa nyɛ̃ nyɩ bɛ cɔbrɩ baarɩ a, a tɩɛrʋ tɩ na ƴãw a nyɩ ƴãw bɛ bʋnɛ a, nãa ɩ tɩ nɩ vĩ bɛ dɩ vuo ɩ, ɛ ɩ̃ bɛ saw yere k'aa tɩ vĩ ŋa na ɩ n a nyɩ vĩ ɛ. 5Alɛ so ɩ̃ nyɛ̃ k'aa fɛr a, k'ɩ̃ɩ zɛlɩ yɛbr bɛ de tɩ niwn a nyɩ zie wa cɔbrɩ a nyɩ sõwfʋ bʋ̃-tɩrɩ, nyɩ na yel kɛ nyɩ na tɩr a a. Mãa wa ta a, a na cɔbr a baarɩ, lɛ n'a a na wul kɛ́ nyɩ tɩrɛ na nɩ pʋ-pla, kɛ nyɩ bɛ kpɛ mimir a tɩrʋ ƴãw ɛ. 6Nyɩ lɛ tɩɛrɩ a yel ŋa: Sob nɛ na bʋ̀r zaa pʋrɩ a, zaa pʋrɩ lɛ n'a ʋ na cɛ; ɛ sob nɛ na bʋ̀r yaga a, yaga n'a ʋ na cɛ. 7A na ɩ a ŋa a, ŋa za mɩ́ tɩr mɛ̃ a lɛ ʋ na tɩɛr k'ʋʋ na tɩr a a, ʋ ta tɩrɛ nɩ pʋ-sãwna ɩ, ɛ́ a mɩ̀ ta ɩ fɛrʋ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, Naaŋmɩn nɔnɛ nɩ a sob nɛ na mɩ́ tɩr a bom nɩ pʋ-pla a. 8Naaŋmɩn tɛr ɩ fãw na tʋ̃ɔ paalɩ nyɩ nɩ maalʋ bʋʋrɛ bʋʋrɛ za, nyɩ mɩ́ tɛr bom za na sɛw a kʋra lɛ, ɛ tɛr a dɔwlɩ yel-vla za maalʋ ƴãw. 9Mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: «Ʋ põ nɩ a ʋ bome, ʋ de a na kʋ̀ nan dem a ʋ mɩnʋ be n kʋra lɛ.» 10A Naaŋmɩn na kʋ̀rɛ a bʋ̃-bʋʋrɛ a bʋ̀r-bʋ̀rɛ a, ɛ kʋ̀rɛ ʋ a bʋ̃-dɩrɩ na guole ʋ a, mɩ̀ na kʋ̀ nyɩ nɩ a bʋ̃-bʋʋrɛ, ʋ na ɩ na a yɛ̀r, ɛ ɩ a nyɩ yel-mɩnʋ ɩ-vɩɛlɩ wɔmɛ yãwmɛ̃. 11Ʋ na ɩ na nyɩ kpɛ naalʋ a man kʋra lɛ, kɛ̀ nyɩ tʋ̃ɔ tɩrɛ taa bɛrɛ ɩ, lɛ n'a nɩ-yaga na puore a Naaŋmɩn yaanɩ a bome tɩ na tɩr kʋ̀ bɛ a nyɩ yúor ƴãw a. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a cɩɛrʋ ton ŋa a, a Kɩrɩta-nɩbɛ yel-fɛrɩ tɛwr sõwfʋ ƴãw bɛ n'a ɩ, a fɛr a k'aa ɩ nɩ-yaga puore a Naaŋmɩn barka. 13Nɩ-yaga na na nyɛ̃ a nyɩ ton ŋa vɩɛl sɛw a ŋa a, bɛ na íre nɩ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ, nyɩ na saw a nʋɔr a ƴãw. A nyɩ nʋɔr-sawfʋ ŋa wul a kɛ́ nyɩ de nɩ a Kɩrɩta Yel-nʋ̃ɔ̀. Bɛ mɩ̀ na íre nɩ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ, nyɩ na saw de a nyɩ bʋ̃-tɛrɩ tɩr bɛ põ kʋ̀ bɛ, lãw nɩ a ŋmaarɛ bɛl za na cɛ a. 14Bɛ na ɩ na a sãá, a puoru bɛ na puore kʋ̀rɛ nyɩ a pʋɔ, kɛ́ bɛ nɔnɛ nyɩ na, a maalʋ na bɛ dɩ vuo a Naaŋmɩn na kʋ̀ nyɩ a zũú. 15Naaŋmɩn so puoru, a maalʋ na bɛ tɛr manʋ ʋ na tɩrɛ a ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\