2 ZÃ 1

1A mãa nɩ-kʋra, mãa n'ʋ sɛbr a fʋ̃ʋ nɩ a fʋ bibiir, fʋ̃ʋ pɔw-nɩ-kpɛ̃ɛ a Naaŋmɩn na kaa ir a. Ɩ̃ nɔnɛ nyɩ nɩ yel-mɩŋa za, ɛ cɛ mãa yõ bɛ n'ʋ ɛ, a bɛlɩ dem za na bãw a yel-mɩŋa a, mɩ̀ nɔnɛ nyɩ na. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a yel-mɩŋa be n a tɩ zie, ɛ na cãa be a tɩ zie kʋra lɛ. 3A Naaŋmɩn Sãà, nɩ a Yeezu Kɩrɩta, na ɩ a Sãà Bie a, bɛ kʋ̀ tɩ maalʋ, su-ɓaarʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ tɩ vʋʋrɛ nɩ a yel-mɩŋa nɩ a nɔ̃wfʋ pʋɔ. 4Nʋ̃ɔ̀ tɩ kpɛ m ɩ yaga za, ɩ̃ na tɩ nyɛ̃ a fʋ bibiir bɛ mɩnɛ bɛ cere a yel-mɩŋa pʋɔ, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn Sãà na ƴãw a nʋɔr kʋ̀ tɩ a. 5Pɔw-nɩ-kpɛ̃ɛ ɛ, ɩ̃ zɛlɛ fʋ nɩ a ƴɛrɛ ŋa kɛ́ tɩ nɔnɛ taa. Ʋ bɛ ɩ Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna na ɩ paala n'ʋ ɩ̃ sɛbr fʋ ɛ. A ʋl tɩ na tɛr a pɛr tib daar za a n'ʋ. 6A ŋa n'a a nɔ̃wfʋ ŋmɛ̃: kɛ́ tɩ sawr a Naaŋmɩn nɛ-ƴãwnɩ. Ɛ a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna, nyɩ na wõ a pɛr tib daar za a, n'ɩ kɛ́ tɩ vʋʋrɛ a nɔ̃wfʋ pʋɔ. 7Nɩ-bɛlbɛ yaga yɛ́r a pàw a tẽ-daa. Bɛ bɛ saw de k'aa Yeezu Kɩrɩta wa na ɩ nɩsaal ɛ. A ŋa n'a bɛ mɩ́ bãw a nɩ-bɛlɛ nɩ a Kɩrɩta dɔ̃ sob. 8Nyɩ gúre nyɩ tʋɔra taa wa guure a tɩ tome tɔnɛ ɩ, ɛ páw a sã-ya za. 9Nɩsaal za na bɛ tɛr a Kɩrɩta wulu, ɛ mɩ́ wul col ɩ a, ʋ bɛ lãw nɩ a Naaŋmɩn ɛ; sob nɛ na mɩ́ tɛr a wulu ŋa a, ʋ lãw nɩ nɩ a Sãà nɩ a Bie. 10Nɩr wa waar a nyɩ zie ɛ bɛ tɛr a wulu ŋa a, nyɩ taa dier ʋ sãanʋ a nyɩ yir ɛ, ɛ mɩ̀ taa puore ʋ a ʋ waa yaanɩ ɛ. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na puore ʋ a ʋ waa yaanɩ a, ʋ pʋɔ nɩ a ʋ ton-faar pʋɔ. 12Ɩ̃ cãa na tɛr yel-yaga nãá yel kʋ̀ nyɩ, ɛ cɛ ɩ̃ bɛ tɩ bɔbr k'ɩ̃ɩ manɩ a sɛb-ɓɛl zu nɩ sɛb-dale kʋ̃ɔ ɛ; ɩ̃ tɩɛrɛ na k'ɩ̃ɩ ta a nyɩ zie, tɩ ƴɛr sɔw taa, a tɩ nʋ̃ɔ̀ tʋ̃ɔ vɩɛl ʋ za. 13A fʋ yɛb, Naaŋmɩn mɩ̀ na kaa ir a, bibiir puore fʋ na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\