2 PƖƐR 3

1Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, gb'a ayi za n'ɩ a a ŋa ɩ̃ na sɛb a sɛbɛ kʋrɛ nyɩ a. A yele al za ɩ̃ na lɛ manɛ kʋ̀rɛ nyɩ a sɛbr a ŋa pʋɔ a, ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ lɛb sɩ̃w nyɩ tɩɛrʋ, nyɩ tɛr tɩɛr-vɩɛlɩ. 2Nyɩ lɛ tɩɛrɩ a ƴɛrʋ al a Naaŋmɩn-ƴɛr-man- son na tɩ dãw ƴɛr a, nɩ a Sore nɩ a Faarɛ nɔ-ƴãwna a nyɩ nɩ-toni na lʋɔrɩ kʋ̀ nyɩ a. 3Nyɩ páw bãwnɩ a, a bibi-pɛ-baarɩ pʋɔ a, nɩbɛ na ɩrɛ bɛ taabɛ laar a, na yi na, vʋʋrɛ mɛ̃ a lɛ bɛl mɩŋa na bɔbr a, 4ɛ yere: «Ʋ bɛ yel k'ʋʋ na wa na ɩ? Ʋ wa? A tɩ sãà mɩnɛ na kpi wa tɔ dɩ̃a a, bom za cãa na ŋmɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ ŋmɛ̃ a tẽw iru tib daar a.» 5Bɛ bãw na kɛ yiiri kɛ a koro za a, Naaŋmɩn ƴɛrʋ tɩ ɩ na salom nɩ tẽw yi kʋ̃ɔ̀mɩ́ be, ɛ kʋ̃ɔ ɩ a nyɔw taa. 6A kʋ̃ɔ-paalʋ kpɛ̃ɛ daar, kʋ̃ɔ n'a mɩ̀ sãw a dãwdãw tẽ-daa. 7Ɛ a dɩ̃a tẽw nɩ a dɩ̃a salom a ŋa a, a Naaŋmɩn ƴɛr-been ŋa cãa na tɛr a cɛlɛ nɩ a vũu a na na dɩ a, ʋ tɛr a na gùre nɩ a ƴɛrʋ-maalʋ bibir nɩ a yel-bier-maalbɛ loba bibir. 8Ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, bʋ̃-been ŋa n'ʋ a fɛr kɛ́ nyɩ taa yiire ɩ: a Sore zie a, bibir been yõ mɩ́ ɩ na mɛ̃ yome tur a, ɛ yome tur ɩ mɛ̃ bibir been a. 9A Sore bɛ cɛlɛ a ʋ nʋɔr ʋ na ƴãw a tub ɛ, mɛ̃ bɛ mɩnɛ kãw na yel k'ʋʋ cɛlɛ na a ɩ. Ɛ cɛ, a nyɩɩm ƴãw n'a ʋ nyɔw ʋ tʋɔra bɛ páwr ɛ, ɛ́ bɔbr kɛ nɩr kãw za taa wa bɔrɛ ɩ, ɛ cɛ, kɛ nɩbɛ za lɩɛbɩ a bɛ ɩb. 10A Sore waa bibir na vɩɛ na mɛ̃ nyãnyuge a, a ʋlɩ bibir nɛ a, a salom na dam a ɩ gɔmɛ̃ tɛwr ɛ bɔr, a salom zu bʋ̃-iri na nyɔw nɩ vũu dɩ nyɩl, a tẽw nɩ a bome al za na be a ʋ zu a kʋ̃ cãa ɩ. 11A bome a ŋa na na sãw a ŋa a, nyɩ bãw lɛ a na fɛr kɛ nyɩ ɩrɛ a. A fɛr a kɛ a nyɩ cenu vɩɛl, ɛ nyɩ tu a Naaŋmɩn pùor, 12nyɩɩm na gùre ɛ ƴãw fãw ɩrɛ kɛ a Naaŋmɩn bibir ta fɔ̃w a. A bibir ʋl a salom na na dɩ wɛ a, ɛ a salom zu bʋ̃-iri nyɔw vũu dɩ nyɩl a. 13Mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na ƴãw nʋɔr a, salom paala nɩ tẽsɔw paala pʋɔ mɩnʋ na be a, alɛ n'a tɩ gùre. 14Alɛ so, ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ ƴãw fãw vɩɛl ɛ ta tɛr dɛwr a Naaŋmɩn zie ɩ, gùre nɩ a bibir ŋa, ɛ ƴã-ɓaarʋ be nyɩɩm nɩ a Naaŋmɩn cara pʋɔ. 15Nyɩ bãwnɩ a, a Sore wa nyɔw ʋ tʋɔra kɔwrɩ a, a nyɩ faafʋ n'a, mɛ̃ a lɛ a tɩ yɛb nɩ a tɩ bá Pol na sɛb kʋ̀ nyɩ nɩ a yã-bãwfʋ a Naaŋmɩn na kʋ̀ ʋ a. 16Lɛ n'a ʋ mɩ̀ cãa lɛ yere, a sɛbr al za pʋɔ ʋ na ƴɛr a yel ŋa ƴɛrʋ a. Ƴɛr-bie be n a sɛbr a ŋa pʋɔ a pɛr bãwfʋ kpɛmɛ; nɩbɛ na bɛ bãw bom za ɛ a tɩɛrʋ bɛ mɩ́ yaa kɛ lɩɛbɩ a, mɩ́ nyɔw nɩ a ƴɛr-bie a ŋa pɛɛ lɩɛbɩ, ɛ lɛ n'a bɛ mɩ̀ ɩrɛ a Sɛb-sõw sɛbr ŋmãa al na cɛ a ƴãw. Bɛl mɩŋa loba ƴãw n'a bɛ mɩ́ ɩrɛ a lɛ. 17Nyɩɩm ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, nyɩ bãwnɩ a na baarɩ: nyɩ gu nyɩ tʋɔra ɛ ta saw a nɩ-faar bɛ ŋa tulu wa bɔr ɩ nyɩ ɛ; nyɩ na dãw kpɛ̃mɛ ar a, nyɩ ta saw bɛ dam nyɩ ɛ. 18Ɛ cɛ nyɩ kɛrɛ a tɩ Sore nɩ a tɩ Faarɛ Yeezu Kɩrɩta maalʋ nɩ a ʋ bãwfʋ pʋɔ. Ʋlɛ so yúor-vɩɛlʋ-danʋ ƴɛrɛ ŋa nɩ kʋra lɛ. Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\