2 TESALONIKI 1

1A mãa Pol, nɩ Sɩlvɛ̃ de nɩ Timote, tɩmɛ nɛ bɛ tɩrɛ a sɛbɛ ŋa kʋ̀rɛ a nyɩɩm Tesaloniki Lãw-yir, a Naaŋmɩn tɩ Sãà nɩ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta na so a. 2A Naaŋmɩn tɩ Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta, bɛ kʋ̀ nyɩ a maalʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ. 3Yɛbr ɩ, a fɛr a kɛ́ tɩ mɩ́ puore a Naaŋmɩn yaanɩ kʋra lɛ a nyɩ ƴãw. Ɛ a mɩ̀ sɛw na kɛ́ tɩ ɩrɛ a lɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb kɛrɛ na dɔwlɛ bɛ dɩ vuo ɩ, ɛ a nɔ̃wfʋ nyɩ na nɔnɛ taa a, kɛrɛ dɔwlɛ a nyɩ za been been zie. 4Lɛ so, tɩ mɩ́ nyʋ̀ʋr a nyɩ ƴãw a Naaŋmɩn Lãw-yie sɔgɔ, nyɩ na mɩ́ dɩ kanyir ɛ tɛr a Naaŋmɩn-saw-deb, a nyɩ dɔwrʋ za, nɩ a nyɩ kpɩɛrʋ za nyɩ na nyɛrɛ a ƴãw a. 5Naaŋmɩn ƴɛrʋ maalʋ na tu yel-mɩŋa a bãwfʋ n'ɩ a ŋa, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a kanyir nyɩ na mɩ́ dɩ a, na ɩ na nyɩ sɛw taa nɩ a Naaŋmɩn Naalʋ, a Naalʋ ŋa ƴãw nyɩ na wone a tuo a. 6A sɛw na kɛ́ Naaŋmɩn mɩ́ ɩ kpɩɛrʋ páw a bɛlɩ dem na ɩrɛ a kpɩɛr nyɩ a, yaa a san, 7ɛ́ kʋ̀ pɩɛnʋ a nyɩɩm na wone a tuo lãw nɩ a tɩɩm, a lɛn daar ʋ na na sãá a salom zu nɩ a ʋ kpɛnʋ malkɩ mɩnɛ a; 8ʋ na wa n vũu zɛlɛ pʋɔ, k'ʋʋ wa dɔwrɩ a bɛlɩ dem na bɛ bãw a Naaŋmɩn a, ɛ́ bɛ tuur a tɩ Sore Yeezu Yel-nʋ̃ɔ̀ a. 9A bɛ dɔwrʋ na ɩ n wɛb bɛ wɛ kʋra lɛ, zãá nɩ a Sore niwn nɩ a ʋ kpɛnʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ, 10a lɛn daar ʋ na na lɛb wa wa nyɛ̃ yúor-vɩɛlʋ-danʋ a ʋ nɩ-son zie, ɛ bɛlɩ dem za na saw de ʋ a, uore a ʋ niwn vɩɛlʋ a ʋlɩ bibir nɛ a; ɛ a nyɩɩm a, nyɩ saw na de a dãsɩɛ tɩ na dɩ a. 11Alɛ so tɩ puore kʋ̀rɛ nyɩ kʋra lɛ, k'aa tɩ Naaŋmɩn ɩ nyɩ sɛw taa nɩ a nyɔ-vʋʋrʋ ʋl ƴãw ʋ na bʋɔlɩ nyɩ a, k'ʋʋ sõwne nyɩ nɩ a ʋ fãw, nyɩ mɩ́ maalɩ a vla za nyɩ na bɔbr a, ʋʋ ɩ a nyɩ saw-deb tone vla vla za. 12A ŋa n'a nyɩ na íre a tɩ Sore Yeezu yúor, ɛ mɩ̀ nyɛrɛ yúor a ʋ zie, a tu a tɩ Naaŋmɩn nɩ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\