2 TESALONIKI 3

1Lɛ waar mɩ̀, yɛbr ɩ, nyɩ puore kʋ̀rɛ tɩ, k'aa Sore ƴɛrʋ yɛ̀rɛ fɔ̃wfɔ̃w ɛ nyɛrɛ ƴãwfʋ, mɛ̃ a lɛ ʋ na nyɛ̃ ƴãwfʋ a nyɩ zie a. 2Nyɩ mɩ̀ puore k'aa Naaŋmɩn faa tɩ a nɩ-faar nɩ a poto-dem nuru pʋɔ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a nɩbɛ za bɛ nɛ bɛ tɛr a Naaŋmɩn-saw-deb ɛ. 3Ɛ cɛ a Sore ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a: ʋ na kʋ̀ nyɩ nɩ fãw ɛ piw nyɩ tɛr a Faalʋ-sob ƴãw. 4A nyɩɩm ƴãw a, tɩ ɓãa nɩ ƴãw bɛr tɩɛrʋ a Sore zie: bom nɛ za tɩ na mɩ́ yel kɛ́ nyɩ maalɩ a, nyɩ mɩ́ maal a, ɛ na cãa maalɛ. 5A Sore, ʋ ɩ a nyɩ socie a tɛr a Naaŋmɩn nɔ̃wfʋ nɩ a Kɩrɩta kanyir. 6Yɛbr ɩ, a Sore Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw, tɩ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ ta pɩɛlɛ yɛb na kpɛ ƴã-tuo, ɛ bɛ tuur a wulu tɩ na lʋɔrɩ kʋ̀ nyɩ a ɩ. 7A nyɩɩm a, nyɩ bãw nɩ a lɛ a na fɛr kɛ́ nyɩ cɔwrɛ tɩ a: bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ bɛ ɩ ƴã-to-ɩb a nyɩ sɔgɔ ɩ. 8Tɩ bɛ ƴãw nɩr kãw za kʋ̀ tɩ bʋ̃-dɩrɩ mɔlɛ ɩ, tɩ nɩ̃ɛ na tɩ saw a hanʋ nɩ a balʋ ɛ tõ mʋ̃tɔ̃w nɩ tɩ̃ɩsɔw, k'aa nyɩ been kãw za taa wa balɛ ʋ tʋɔra a tɩ ƴãw ɛ. 9A bɛ kaar mɛ̃ tɩ bɛ tɛr sɔr a nyɩ sõwfʋ bom ƴãw ɛ, ɛ cɛ tɩ tɩ bɔbr a kɛ́ tɩ ɩ a lɛ wul nyɩ kɛ̀ nyɩ cɔwrɛ tɩ. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a lɛn daar tɩ na tɩ be a nyɩ zie a, tɩ yel ɩ a ŋa kʋ̀ nyɩ: nɩr bɛ wa bɔbr k'ʋʋ tone a, ʋ mɩ̀ ta dɩrɛ ɩ. 11Ɛ cɛ tɩ wone na bɛ yere kɛ́ nɩbɛ be n a nyɩ pʋɔ ɩrɛ ƴã-to-ɩb, bɛ ɩrɛ bom za ɩ, ɛ bãwnɛ a bɛ taabɛ yele. 12Tɩ yere na kʋ̀rɛ a nɩbɛ bɛ ŋa, ɛ kpaalɛ bɛ a Sore Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw, kɛ́ bɛ tone zoom lɛ, ɛ dɩrɛ a bɛ nuru bome. 13Ɛ a nyɩɩm, yɛbr ɩ, nyɩ taa wa balɛ a vla maalʋ ƴãw ɛ. 14Nɩr bɛ wa tuur a wulu tɩ na kʋ̀rɛ nyɩ a sɛbɛ ŋa pʋɔ a, nyɩ bãw ʋ bɛr, ɛ ta cãa lãwnɛ nɩ ʋ ɛ, kɛ̀ vĩ kpɛ ʋ. 15Ɛ cɛ nyɩ ta ɩrɛ a ʋ zie mɛ̃ nyɩ dɔ̃ sob ʋ a ɩ, nyɩ kpãanɛ ʋ mɛ̃ yɛb a. 16A Sore na ɩ a ƴã-ɓaarʋ yib zie a, ʋl mɩŋa, ʋ kʋ̀rɛ nyɩ a ƴã-ɓaarʋ kʋra lɛ, alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a. 17A mãa Pol, mãa mɩŋa nũu n'ʋ sɛb a puoru ŋa. A ŋa n'a ɩ̃ mɩ́ ƴãw a ɩ̃ bãwfʋ a sɛbɛ za zu: a ɩ̃ sɛbrʋ n'a. 18A tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ, ʋ be a nyɩ za zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\