2 TIMOTE 2

1A na ɩ a ŋa a, fʋ̃ʋ ɩ̃ bie e, ƴãw fãw kpɛmɛ a maalʋ na yi a Kɩrɩta Yeezu zie a pʋɔ. 2A bom nɛ fʋ na wõ a ɩ̃ zie, dãsɩɛ dem yaga niŋé a, man ʋ kʋ̀ nɩbɛ bɛl ƴãw fʋ na bɛr tɩɛrʋ a, ɛ́ bɛ mɩ̀ na na tʋ̃ɔ wul ʋ nɩ-yoru a. 3Lãw nɩ mɛ̃ wone a tuo mɛ̃ Kɩrɩta Yeezu soja-vla a. 4Nɩr za na kpɛ sojarɩ tome pʋɔ a, mɩ́ bɛr ɩ a nɩ-zawlɛ nyɔ-vʋʋrʋ yele, ʋlɛ wa bɔbr k'ʋʋ pɛlɩ a ʋ nɩ-kpɛ̃ɛ pʋɔ a. 5Ɛ lɛ mɩ̀ n'a a dɩɛnʋ mɔb pʋɔ. A sob nɛ na mʋɔr a, mɩ́ páw nɩ a mɔ̃-tʋ̃ɔfʋ bom, ʋlɛ wa mɔ̃ mɛ̃ a lɛ a nɛɛ na bin a. 6A ka-kʋɔra na tõ hanɩ nɩ a, ʋlɛ n'ʋ a sɛw k'ʋʋ mɩ́ de niwn de a ʋ bʋ̃-dieri. 7Bãw a a ŋa ɩ̃ na ƴɛrɛ a pɛr. Mɔ̃ mɩ̀, a Sore na ɩ na fʋ bãw a za pɛr. 8Lɛb tɩɛrɩ a Yeezu Kɩrɩta yele, ʋl na ɩ Daviir bʋʋrɛ nɩr a: ʋ lɛb a yi a kũuni pʋɔ mɛ̃ a lɛ a ɩ̃ Yel-nʋ̃ɔ̀ na yere a. 9A Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa ƴãw n'a ɩ̃ wone a tuo, bɛ tɩ nyɔw mɛ̃ 'lẽ nɩ bamɛ mɛ̃ yel-fa-maalɛ a. Ɛ cɛ bɛ bɛ 'lẽ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɛ! 10Alɛ n'a so ɩ̃ saw de a tuo za, a bɛlɩ dem a Naaŋmɩn na kaa ir a ƴãw, kɛ́ a bɛl mɩ̀, bɛ tʋ̃ɔ páw a faafʋ a Kɩrɩta Yeezu ƴãw, lãw nɩ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ na be kʋra lɛ a. 11A ƴɛrʋ ŋa ɩ n sɩza: «Tɩmɛ wa lãw nɩ ʋ kpi a, tɩ mɩ̀ na lãw nɩ ʋ na vʋʋrɛ; 12tɩmɛ wa dɩ kanyir a, tɩ mɩ̀ na lãw nɩ ʋ na dɩ naalʋ; tɩmɛ wa zawr ʋ bɛr a, ʋ mɩ̀ na zawrɩ tɩ na bɛr; 13tɩmɛ wa tɩɛ ʋ bɛr a, ʋl ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a, ʋ na kʋ̃ tʋ̃ɔ zawrɩ ʋ tʋɔra bɛr a ƴãw.» 14Lɛb sɩ̃w bɛ za tɩɛrʋ a yele a ŋa ƴãw, ɛ́ zɛlɩ bɛ yãayãa Naaŋmɩn niŋé, kɛ́ bɛ ta zɛbr taa ƴɛr-bie ƴãw ɛ, a zɛbr a ŋa taabɛ bɛ tɛr yel-ɩra za ƴãw pʋɔ a bɔrʋ a ƴɛr-bie a ŋa na mɩ́ bɔr ɩ a nɩbɛ na bɛrɛ wone a ɩ. 15Ɩ fãw ar a Naaŋmɩn niŋé mɛ̃ nɩr bɛ na ɩ kaa a, mɛ̃ tõ-tõ-bie na bɛ zɔrɛ a ʋ tome vĩ a ɩ, ɩ mɛ̃ tõ-tõ-bie na manɛ a yel-mɩŋa ƴɛrʋ vla vla za a. 16Ɛ a ƴɛr-zawlɛ na bɛ tu Naaŋmɩn-saw-deb a, nɩɩrɛ a bɛrɛ. Bɛlɩ dem na ƴɛrɛ a ƴɛr-zawlɛ a ŋa a, Naaŋmɩn-bɛ-ƴãwfʋ ɩb a bɛ na ɩrɛ dɔwlɛ cere nɩ. 17A bɛ ƴɛrʋ ɩ na mɛ̃ gbõtor na luwr cere a. A ŋa n'a a Ɩmene nɩ a Filetɔsɩ ŋmɛ̃. 18Bɛ bɔr a zãá nɩ a yel-mɩŋa, bɛ na yere kɛ tɩ lɛb a yi a kũu pʋɔ baarɩ a, a ŋa n'a bɛ ɩrɛ sãwnɛ nɩ-yaga Naaŋmɩn-saw-deb. 19Ɛ cɛ yir pɛr na kpɛmɛ ɛ Naaŋmɩn bin a, cãa nɩ be. Ƴɛr-bie a ŋa n'a bɛ wi ƴãw a ʋ zu: «A Sore bãw nɩ a ʋ nɩbɛ», lɛ nɩ: «Sob nɛ za na bʋɔlɛ a Sore yúor a, ʋ taw zãá nɩ a ɩ-faar.» 20Yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, a pɔw-bome bɛ mɩ́ ɩ salm-pɛlɛ nɩ salm-zɩɩr tɛwr ɛ, daar dem nɩ yawra dem mɩ̀ mɩ́ be n be. A mɩnɛ a bibi-bɛrɛ ƴãw, ɛ a mɩnɛ a bibie za ƴãw. 21Sob nɛ na sò a faalʋ a ŋa dɛwr bɛr a, na ɩ na mɛ̃ a bibi-bɛrɛ pɔw-bome a, ʋ vɩɛlɩ ʋ za, a Sore tɛr ʋ yel-ɩra, ɛ́ ʋ cɔbrɩ gu yel-vla za maalʋ. 22Dɛrɛ a fʋ pɔ̀lʋ daar bʋ̃-nɔnɩ; ɛ lãw nɩ a bɛlɩ dem na bʋɔlɛ a Sore nɩ soci-pla parpar a, tu a mɩnʋ pùor, a Naaŋmɩn-saw-deb, a nɔ̃wfʋ nɩ a ƴã-ɓaarʋ pùor. 23Ɛ cɛ, bɛr a nɔkpɛn zawlɛ na bɛ tɛr pɛr a ŋmɛb. Fʋ bãwnɩ a na kɛ́ alɛ n'a waar ɩ a zɛbr. 24Ɛ cɛ Sore tõ-tõ-bie bɛ sɛw kɛ ʋlɛ nɩ nɩr zɛbr taa ɩ. A sɛw na k'ʋʋ tɛr nɔ̃wfʋ a nɩbɛ za ƴãw, k'ʋʋ tʋ̃ɔ wule a nɩbɛ, ɛ sawr dier a nɩbɛ poto-yele. 25Baalʋ baalʋ lɛ n'a a sɛw k'ʋʋ mɩ́ wule a bɛlɩ dem na mɩ́ ŋmɛ a ʋ ƴɛrʋ lɔb a. Ãa bãw, Naaŋmɩn nãà ɩ na bɛ lɩɛbɩ a bɛ ɩb, bãw a yel-mɩŋa, 26ɛ lɛb bãw yã yi zaa a Gɛgɛra bɛrɩ pʋɔ, ʋl na tɩ nyɔw bɛ ƴãw bɛ maalɛ a ʋ pʋ-tɩɛrʋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\