3 ZÃ 1

1A mãa Nɩ-kʋra, mãa n'ʋ sɛbr fʋ, fʋ̃ʋ ɩ̃ nɩ-nɔna Gayisɩ, ɩ̃ na nɔnɛ yel-mɩŋa za a. 2Ɩ̃ ba-nɔna a, ɩ̃ zɛlɛ na k'aa yele za cere vla a fʋ zie, ɛ́ fʋ mɩ̀ tɛr a ƴãgan ƴã-ɓaarʋ mɛ̃ a lɛ fʋ na tɛr a sɩ́ɛ ƴã-ɓaarʋ a. 3Nʋ̃ɔ̀ kpɛ m ɩ yaga za, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, yɛbr ta n a ka dɩ a yel-mɩŋa na sãá a fʋ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ a dãsɩɛ: a fʋ̃ʋ a, fʋ vʋʋrɛ nɩ a yel-mɩŋa cãa pʋɔ. 4Nʋ̃ɔ̀ bɛ mɩ́ kpɛ m bom za ƴãw sɛw ɩ̃ na mɩ́ wa wõ k'aa ɩ̃ bibiir cere nɩ a yel-mɩŋa sɔr pʋɔ a ɩ. 5Ɩ̃ ba-nɔna a, fʋ kaarɛ nɩ a yɛbr zie vla tu n a fʋ Naaŋmɩn-sawfʋ, bɛlɛ saa ɩ nɩ-sãanbɛ a. 6Bɛ dɩ n a fʋ nɔ̃wfʋ dãsɩɛ a Lãw-yir niŋé. Fʋ na maal ɩ vla, fʋ̃ʋ wa sõw bɛ mɛ̃ a lɛ a na sɛw a Naaŋmɩn zie, bɛ cãa lo a bɛ sɔr cere a. 7Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta yúor ƴãw n'a bɛ lo a sɔr, ɛ́ bɛ saw de tɩbɛ dem sõwfʋ kãw za ɩ. 8A na ɩ a ŋa a, a tɩɩm a, a fɛr a kɛ́ tɩ mɩ́ tɩɛ a nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ tɛr, tʋ̃ɔ mɩ̀ mɩ́ pʋɔ a yel-mɩŋa manʋ tome pʋɔ. 9Ɩ̃ sɛb ɩ sɛble kʋ̀ a nyɩ Lãw-yir, ɛ cɛ a Diotɩrɛfʋ na nɔnɛ a bɛ niwn deb a yele za pʋɔ a, bɛ dier a tɩ ƴɛrʋ ɛ. 10Lɛ so mãa wa tɩ wa a lɛn daar a, ɩ̃ na wo n a ʋ ɩ-faar za, ʋl na mɩ́ bul ƴɛr-faar tɛwr ƴɛrɛ caarɛ nɩ tɩ a. Ɛ cɛ a za cãa bɛ n'a ɩ, a ʋl tɔr za bɛ mɩ́ saw de a yɛbr a sãanʋ ɛ, ɛ a bɛlɩ dem na mɩ́ bɔbr kɛ́ bɛ nãá de bɛ a sãanʋ a, ʋ bɛ mɩ́ sawr ɛ, ɛ diwr bɛ bɛrɛ a Lãw-yir pʋɔ. 11Ɩ̃ ba-nɔna a, ta cɔwrɛ a yel-faa ɩ, cɔwrɛ a yel-vla. Sob nɛ na ɩrɛ vla a, ɩ n Naaŋmɩn nɩ-sora, ɛ sob nɛ na maalɛ faa a, bɛ bãw a Naaŋmɩn ɛ. 12A Demetɩrɩyisi ʋl ƴãw a, nɩbɛ za dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ vla. Ɛ a yel-mɩŋa tɔr za dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ. A tɩɩm mɩ̀, tɩ dɩrɛ nɩ a ʋ dãsɩɛ, ɛ fʋ bãwnɩ a n'a a tɩ dãsɩɛ na ɩ sɩza a. 13Yel-yaga cãa nɩ be ɩ̃ nãa yel kʋ̀ b, ɛ cɛ, ɩ̃ bɛ bɔbr k'ɩ̃ɩ sɛb ɩ sɛb-dale nɩ sɛb kʋ̃ɔ ɛ. 14Ɩ̃ tɩɛrɛ na k'ɩ̃ɩ kʋ̃ yaa kɛ nyɛ̃ b tɩ ƴɛr sɔw taa ɩ. 15A ƴã-ɓaarʋ, ʋ be a fʋ zie. A fʋ ba mɩnɛ puore fʋ na. Mɩ̀ pùori a tɩ ba mɩnɛ, bɛ za been been.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\