NƖ-TONI 17

1Bɛ tɩ tu na yi a Ãfipolisi nɩ a Apoloni ɛ ta a Tesaloniki. A Zifʋ mɩnɛ tɩ tɛr ɩ puoru-dĩo a be. 2Mɛ̃ a lɛ ʋ na mɩ́ tu a kʋra lɛ a, a Pol tɩ cen na tɩ páw bɛ hieri a ƴɛrʋ kʋ̀ bɛ pɩɛnʋ bibie ata tu taa. A Sɛb-sõw ƴɛr-bie n'a 3ʋ mɩ́ tɩ de manɛ nɩ kʋ̀rɛ bɛ, ɛ wule kɛ a tɩ fɛr a a Kɩrɩta wõ tuo tɩ kpi, ɛ lɛb yi a kũu pʋɔ. Ʋ tɩ yere na: «A Kɩrɩta a, ʋlɛ n'ɩ a Yeezu ŋa ɩ̃ na hiere kʋ̀rɛ nyɩ a.» 4A Zifʋ bɛ mɩnɛ nɩ a Gɩrɛkɩ bɛl na tu a Naaŋmɩn puoru sɔr a, mɩ̀ na bɛ dɩ vuo a, lãw nɩ a tẽw pʋɔ pɔw-tɩbrɛ tɩbrɛ, tɩ saw na de ɛ tu a Pol nɩ a Sɩlasɩ pùor. 5Ɛ cɛ a Zifʋ mɩnɛ tɩ nyɛ̃ nɩ suur bɛ dɩ vuo ɩ. Bɛ tɩ bʋɔl ɩ a nɩ-guuri na cɔlɛ gʋɔr a sɛɛ pʋɔ a, ɓã taa ɩrɛ nɩ gɔmɛ damnɛ nɩ a nɩbɛ, tɩ dam ɩ a tẽw nyaw taa. Bɛ tɩ ta n a Zazɔ̃ yir sowre a Pol nɩ a Sɩlasɩ. Bɛ tɩ bɔbr a kɛ bɛ nyɔw bɛ cen nɩ a zu-sɛbla niŋé. 6Bɛ na tɩ bɔ a Pol nɩ a Sɩlasɩ gu a, bɛ nyɔw nɩ a Zazɔ̃ nɩ a yɛbr bɛ mɩnɛ cen nɩ a tẽw ƴɛr-dɩrbɛ zie, tɩ ŋmɩɛr cɛlsɩ yere nɩ: «A nɩbɛ bɛ ŋa na dam a tẽ-daa za a, ƴɛrɛ ŋa a, bɛ be n a ka. 7Zasɔ̃ de bɛ nɩ a ʋ yir. A bɛ kãw za ɩ-ɩrɩ bɛ tu a nɛɛ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ na ƴãw a ɩ. Bɛ yere na kɛ nãà kãw mɩ̀ lɛb a be be dɩ kɛ Yeezu.» 8A cɛlsɩ a ŋa tɩ dam ɩ a zu-sɛbla nɩ a ƴɛr-dɩrbɛ, 9bɛ fɛr ƴãw a Zasɔ̃ nɩ a ʋ taabɛ bin libie ɛ bɛ bãw bɛr bɛ. 10A zie na wa sɔb a, a yɛbr tɩ ƴãw nɩ a Pol nɩ a Sɩlasɩ lo a Beere sɔr daadaa lɛ. Bɛ na tɩ ta a Beere a, bɛ cen nɩ a Zifʋ mɩnɛ puoru-dĩ̀ó. 11A Beere tẽw Zifʋ mɩnɛ tɩ bãw nɩ yã zuo a Tesaloniki Zifʋ mɩnɛ. Bɛ tɩ saw na de a Naaŋmɩn ƴɛrʋ nɩ pʋ-pla, ɛ́ bibie za bɛ mɩ́ jɛlɛ nɩ a Sɛb-sõw ƴɛr-bie kɛ́ bɛ nyɛ̃, lɛ n'a a yele sɩrɩ tu u. 12A bɛ yaga zie tɩ saw na de a Yeezu yele, lãw nɩ Gɩrɛkɩ pɔw-tɩbrɛ nɩ dɛbr yaga. 13Ɛ cɛ, a Tesaloniki tẽw Zifʋ mɩnɛ na dɛ wa wone kɛ a Pol lɛ hiere nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a Beere a, bɛ ìr a wa kɛ́ bɛ lɛb wa maal dam a nɩbɛ. 14Daadaa lɛ, a yɛbr tɩ ƴãw nɩ a Pol de a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ sɔr, ɛ a Sɩlasɩ nɩ a Timote cãa be a Beere. 15A bɛl na tɩ bɩɛlɛ a Pol a, tɩ tɛr ʋ na tɩ ta n a Atɛn ɛ lɛb wa, ɛ a Pol tõ bɛ kɛ́ bɛ tɩ yel a Sɩlasɩ nɩ a Timote, kɛ́ bɛ wa fɔ̃w wa páw ʋ a Atɛn. 16A Pol na tɩ be a Atɛn cɛlɛ a Sɩlasɩ nɩ a Timote a, a ʋ pʋɔ tɩ sãw na ʋ na tɩ nyɛ̃ a tɩbɛ paalɩ a Atɛn a ƴãw. 17Ʋ mɩ́ tɩ kpɛ n a puoru-dĩ̀ó tɩ ƴɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ, nɩ a bɛl na tu a Naaŋmɩn puoru sɔr a. Ɛ́ bibir za, ʋ yi a nɩbɛ tuor-taa zie tɩ ar ƴɛrɛ nɩ nɩr za ʋ na nyɛ̃ a. 18Yã-bãwnbɛ bɛ mɩnɛ kãw, bɛ na bʋɔlɛ Epikiir nɩbɛ nɩ Sitoyisɩ̃ɛ mɩnɛ a, mɩ̀ tɩ be n be ƴɛrɛ nɩ a Pol. Bɛ mɩnɛ tɩ yere na: «Bʋ̃ʋ n'ʋ a gɔmɛ sob ŋa yere?» Ɛ bɛ mɩnɛ yere: «Ŋmɩn-sãanbɛ bɛ mɩnɛ kãw yele tɔ̃w n'a ʋ manɛ.» A Yeezu yele nɩ a kũu-pʋɔ-lɛ-yib yele n'a a Pol tɩ hiere kʋ̀rɛ bɛ. 19Bɛ tɩ nyɔw ʋ na cen nɩ a Atɛn tẽw ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ niŋé, bɛ na bʋɔlɛ kɛ Aropazɩ a, tɩ sowr ʋ: «Tɩ na tʋ̃ɔ na bãw a wul-paala ŋa fʋ na wule a? 20Fʋ kpole tɩ nɩ tobe nɩ yel-bõ-bome kãw, tɩ bɔbr a kɛ tɩ bãw a pɛr.» 21A Atɛn tẽw dem za, nɩ a nɩ-sãanbɛ na kpɩɛr a Atɛn a, mɩ́ tɩ nɔnɛ nɩ a yel-paalɛ al na bɩɛrɩ yi a manʋ nɩ a bɛr-wob. 22A Pol tɩ ìr a ar a Aropazɩ nɩbɛ sɔgɔ ɛ yel: «Atɛn nɩbɛ ɛ, ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a nyɩ yele za pʋɔ kɛ́ nyɩ puore na bɛ dɩ vuo ɩ. 23Ɩ̃ na cɔlɛ a nyɩ sɛɛ pʋɔ ɛ jɩrɛ a nyɩ ŋmɩmɛ maalʋ ziir a, ɩ̃ wa tɩ nyɛ̃ nɩ bawr-maal-kuur bɛ sɛb a ʋ zu: ‹Ŋmɩn tɩ na bɛ bãw a so ʋ.› A bom ʋl nyɩ na ƴãwnɛ a a ŋa ɛ bɛ bãw a, ʋlɛ n'ʋ ɩ̃ waar k'ɩ̃ɩ wa yel kʋ̀ nyɩ. 24A Naaŋmɩn ʋl na ír a tẽ-daa nɩ a ʋ pʋɔ bome za a, a ʋl na ɩ a salom nɩ a tẽw Sore a, ʋ bɛ kpɩɛr nɩsaal nuru yi-mɩɛrɩ pʋɔ ɩ, 25ɛ mɩ̀ bɛ tɛr nɩsaal nuru yel-ɩra a ʋ tome ƴãw, mɛ̃ ʋ tɛr ɩ bom kãw yel-ɩra a ɩ, ʋl na kʋ̀rɛ a nɩbɛ za a nyɔ-vʋʋrʋ, a pɩɛlʋ nɩ a ŋmãa al za na cɛ a. 26Nɩ-been yõ n'ʋ ʋ de maal ɩ a nɩ-bʋʋrɛ za ƴãw bɛ kpɩɛr a tẽw za zu. Ʋ ƴãw nɩ daar kʋ̀ a nɩsaalbɛ, ɛ tʋ̃ɔ̀ a bɛ kpɛb zie tʋr-bɔwrɩ wul bɛ. 27A ŋa n'a a Naaŋmɩn tu, ɛ́ bɛ bɔblɛ bɔbr ɩ ʋ, a mɩnɛ kãw bɛ nãa wa nyɛ̃ ʋ na, ʋl na bɛ zãá nɩ tɩ kãw za a. 28Ʋlɛ n'ʋ so tɩ ɩ nɩbɛ vʋʋrɛ ɛ damnɛ, ɛ be mɛ̃ a lɛ a nyɩ yã-bãwnbɛ bɛ mɩnɛ na yel a: ‹Tɩ ɩ n a ʋ bʋʋrɛ.› 29A na ɩ lɛ tɩ ɩ a Naaŋmɩn bʋʋrɛ a, a bɛ tɛr sɔr kɛ́ tɩ tɩɛrɛ kɛ a naaŋmɩnʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ salm-zɩɛ, salm-pla bɩɩ kʋsɛ-vla tɩɩb nɩsaal bãwfʋ nɩ a ʋ yã na maalɩ a ɩ. 30Ɛ cɛ a Naaŋmɩn vɩɛ nɩ a zɔnʋ daar yele a ŋa bɛr, ɛ pãa bʋɔlɛ a nɩsaalbɛ za a ziir za, kɛ́ bɛ za lɩɛbɩ a bɛ ɩb. 31Sɩza n'a, ʋ ƴãw nɩ bibir ʋ na na maal ɩ a tẽ-daa ƴɛrʋ na tu yel-mɩŋa a. Ʋ kaa na ir nɩr a ƴɛrʋ-maalʋ ŋa ƴãw. A ŋa n'a ʋ tɩ ɩ a sãá a nɩbɛ za zie, a lɛn daar ʋ na tɩ ɩ a nɩr ŋa lɛb yi a kũuni pʋɔ a.» 32Bɛ na tɩ wone a kũuni-pʋɔ- lɛ-yib ƴɛr-bir wa baarɛ a, bɛ mɩnɛ tɩ ɩrɛ ʋ na laar, ɛ bɛ mɩnɛ yere: «A na ta ka a, bibir kãw n'a tɩ na lɛb bãw bɛr wõ a fʋ ƴɛrʋ a yel ŋa ƴãw.» 33A ŋa n'a a Pol tɩ bɛr bɛ ɛ cen. 34Ɛ cɛ bɛ mɩnɛ tɩ tu n a Pol, bɛ tɩ saw na de a Yeezu yele. Deni, na ɩ a ƴɛrʋ-dɩb lãw nɩr kãw a, nɩ pɔw kãw na dɩ Damarisɩ a, nɩ bɛ mɩnɛ kãw tɩ pʋɔ nɩ a bɛl na saw de a pʋɔ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\