NƖ-TONI 23

1A Pol tɩ jɩr ɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ gbẽgbẽ ɛ yel: «Yɛbr ɩ, tɩɛr-vla n'ʋ ɩ̃ tõ n a Naaŋmɩn tome wa tɔ a dɩ̃a.» 2Lɛ n'a a bawr-maal-kara Ananɩasɩ tɩ ƴãw a bɛlɩ dem na ar pɩɛlɩ a Pol a, bɛ ŋmɛ ʋ a nʋɔrɩ́. 3Lɛ n'a a Pol tɩ yel ʋ: «Dacĩ-pla ŋa! Naaŋmɩn n'ʋ na ŋmɛ b. Fʋ do na zɩ̃ a ƴɛrʋ-maalʋ da-kɔw zu kɛ́ fʋ maal ɩ mɛ̃ a ƴɛrʋ tu n a Naaŋmɩn-Wulu, ɛ nɩ̃ɛ gãw a Wulu ŋa bɛr ɛ ƴãw kɛ́ bɛ ŋmɛ m ɩ?» 4A bɛlɩ dem na tɩ ar pɩɛlɩ a Pol a tɩ yel ʋ na: «A Naaŋmɩn bawr-maal-kara n'ʋ fʋ tʋʋr ɩ?» 5A Pol tɩ sɔw na yel: «Yɛbr ɩ, ɩ̃ bɛ bãw kɛ a bawr-maal-kara n'ʋ ɛ. Alɛ bɛ ɩ lɛ a, a Sɛb-sõw yel a: ‹Fʋ kʋ̃ tʋ a fʋ nɩ-bʋʋrɛ nɩ-kpɛ̃ɛ ɩ.› » 6Ʋ na tɩ bãw kɛ a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ ŋmãa ɩ n Sadiseyɛ̃, ɛ a ŋmãa ɩ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ a, ʋ zɛw nɩ kɔkɔr yel a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ sɔgɔ: «Yɛbr ɩ, ɩ̃ ɩ n Farizɩ̃ɛ, ɩ̃ sãà nɩ ɩ̃ mã ɩ Farizɩ̃ɛ. Tɩ na tɩɛrɛ kɛ a kũuni mɩ́ lɛb a yi a, alɛ so ɩ̃ ar a ka bɛ maalɛ nɩ mɛ̃ a ƴɛrʋ.» 7A ƴɛr-bie a ŋa bɛ tɩ lo tẽw sɛr ɛ, ɛ taw-taa gã a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ nɩ a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ cárá, a lãw nɩbɛ bʋ́r. 8Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sadiseyɛ̃ mɩnɛ yere na kɛ́ kũuni lɛb-yib bɛ ka ɩ, kɛ́ malkɩ mɩnɛ nɩ a bome al na ɩ vʋʋrʋ tɛwr a mɩ̀ bɛ be ɩ. Ɛ a Farizɩ̃ɛ mɩnɛ bɛl saw de kɛ a a ŋa za be na. 9A be za tɩ ɩ n gɔmɛ tɛwr. Naaŋmɩn-Wulu-sɛ-sɛbrbɛ bɛ mɩnɛ kãw, na tɩ ɩ Farizɩ̃ɛ mɩnɛ a, tɩ ìr a de a ƴɛrʋ tanɩ kpɛ̃w za yel: «Tɩ bɛ nyɛ̃ sãwna kãw za a nɩr ŋa zie ɩ. Ɛ vʋʋrʋ kãw bɩɩ malkɩ wa n'ʋ ƴɛr a ʋ zie?» 10A taw-taa tɩ waar a na ɩ faa, alɛ so a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ ƴãw a ʋ sojarɩ siw tɩ tɛr a Pol lɛ do n a sojarɩ yir pʋɔ. Ʋ tɩ zɔrɛ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ bɛ nãa wa ìr taw a Pol ɓɛl a. 11A ʋlɩ tɩ̃ɩsɔw, a Sore tɩ wa n a Pol zie wa yel ʋ: «Ƴãw fãw! Fʋ dɩ n a ɩ̃ dãsɩɛ a Zeruzalɛm ka. Lɛ n'a a fɛr kɛ fʋ mɩ̀ dɩ a ɩ̃ dãsɩɛ a Ʋrɔm.» 12A zie na wa vɩɛ a, a Zifʋ mɩnɛ bʋ n taa ɛ pɔ kɛ́ bɛlɛ bɛ wa kʋ́ a Pol a, bɛ kʋ̃ dɩ bom kʋ̃ nyũ kʋ̃ɔ ɩ. 13Bɛ tɩ ɩ n lɩz'a ayi nɩ dɔwlɛ na tɩ pɔ a pɔb ŋa a. 14Lɛ n'a bɛ tɩ cen tɩ páw a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ nɩ a Zifʋ mɩnɛ nɩ-kore yel: «Tɩ pɔ na kɛ tɩɩm bɛ wa kʋ́ a Pol a, bom bɛ kpɩɛr a tɩ nʋɔrɩ́ ɛ. 15A na ɩ a ŋa a, nyɩ cen tɩ wõ taa nɩ a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ, ɛ zɛlɩ a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ yel kɛ nyɩ bɔbr a k'ʋʋ tɛr a Pol wa n, nyɩ wa lɛ bãw jɛl a ʋ yele vla kaa a. Tɩɩm ƴãw a, tɩ cɔbr a baarɩ, tɩ na ŋmɛ ʋ na kʋ́ a sɔr zu, ɛ ʋ bɛ ta a ka sɛr ɛ.» 16Ɛ cɛ a Pol arbile kãw tɩ wõ n a bɛ bʋ-taa ŋa. Ʋ tɩ cen nɩ a sojarɩ yir tɩ kpɛ yel kʋ̀ a Pol. 17A Pol tɩ bʋɔl ɩ a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ kãw wa yel ʋ: «Tɛr a pɔl bile ŋa cen nɩ a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ zie, ʋ tɛr ɩ ƴɛrʋ na ƴɛr kʋ̀ ʋ.» 18Lɛ n'a a sojarɩ kʋba nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ tɛr ʋ cen nɩ a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ zie tɩ yel ʋ: «A nɩ-pàwra Pol, ʋlɛ n'ʋ bʋɔlɩ mɛ̃ tɩ yel k'ɩ̃ɩ tɛr a pɔl bile ŋa wa n a fʋ zie, k'ʋʋ tɛr ɩ ƴɛrʋ na ƴɛr kʋ̀ b.» 19A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ nyɔw ʋ nɩ nũú, taw yi n bɛ tɛwr zie tɩ sowr ʋ: «Bʋ̃ʋ n'ʋ fʋ bɔbr kɛ fʋ yel kʋ̀ m? » 20A pɔl bile tɩ yel a: «A Zifʋ mɩnɛ wõ n taa, kɛ́ bɛ wa zɛlɩ fʋ tɛr a Pol wa n a ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ zie a bio, ɛ yel k'aa ʋ yele n'a bɛ bɔbr kɛ bɛ lɛb bãw jɛl kaa vla. 21Fʋ̃ʋ ʋ, taa wa nãnɩ sawr ɛ. Bɛ zuo nɩ nɩbɛ lɩz'a ayi na na sɔwlɩ gu ʋ a. Bɛ pɔ na kɛ́ bɛlɛ bɛ wa kʋ́ a Pol a, bom bɛ lɛ kpɩɛr bɛ nʋɔrɩ́ ɛ. Bɛ cɔbr ɩ a bɛ yele za baarɩ, fʋ̃ʋ yõ n'ʋ bɛ cɛlɛ kɛ fʋ saw.» 22A sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ kpãa nɩ a pɔl bile yel ʋ: «Taa wa manɛ kʋ̀rɛ nɩr kɛ́ fʋ yel ɩ a bɛ bʋ-taa ŋa kʋ̀ m ɛ!» Al pùorí, ʋ tɩ bɛr ʋ ʋ lɛb kule. 23Al pùorí, a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ bʋɔl ɩ sojarɩ kʋba nɩ-bɛrɛ ayi wa yel bɛ: «Nyɩ cɔbrɩ Sezaare cenu a dɩ̃a tɩ̃ɩsɔw gbele pi-waɩ daar. A lɛ ƴãw, nyɩ tɛr sojarɩ kɔbr ayi, soja-wi-zɔmnbɛ lɩz'a ata nɩ pie, kafine dem kɔbr ayi. 24Nyɩ mɩ̀ cɔbrɩ wue tɛr ɩ a Pol tɩ ta n a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ Felisɩ zie, ɛ́ bom za ta ɩ ʋ ɛ.» 25Al pùorí, ʋ tɩ sɛb ɩ a sɛb-tʋɔla ŋa: 26«Mãa Kulodiyisɩ Lɩzɩasɩ, ɩ̃ puore fʋ na, Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ Felisɩ ɩ! 27A nɩr ŋa ɩ̃ na tɩrɛ kʋ̀rɛ fʋ a, Zifʋ mɩnɛ nɛ bɛ tɩ nyɔw ʋ bɔbr ʋ kʋ́b. Ɩ̃ na wa wõ kɛ Ʋrɔm tẽ-bie n'ʋ a, ɩ̃ ìr a nɩ a ɩ̃ sojarɩ cen tɩ faa ʋ. 28Ɩ̃ tɩ bɔbr a k'ɩ̃ɩ bãw a ʋ sãwna a Zifʋ mɩnɛ na yere a, al ƴãw n'a ɩ̃ tɩ tɛr ʋ cen nɩ a bɛ ƴɛrʋ dɩb zie. 29Ɩ̃ tɩ nyɛ̃ na kɛ a ʋ sãwna bɛ na yere a, caar ɩ nɔkpɛn bɛ na ŋmɩɛr a bɛ Naaŋmɩn-Wulu ƴãw a, alɛ bɛ ɩ lɛ, sãwna bɛ tɩ ka a ʋ zie sɛw nɩ kũu bɩɩ gaso ɩ. 30Ɩ̃ wa wõ na kɛ́ bɛ cɔbrɛ na kɛ́ bɛ sɔwlɩ kʋ́ ʋ. Lɛ so ɩ̃ tɩrɛ ʋ kʋ̀rɛ fʋ, ɛ mɩ̀ yere kʋ̀rɛ a bɛlɩ dem na tɛr ɩ ʋ a ƴɛrʋ a, kɛ́ bɛ wa a fʋ niŋé wa manɩ a ʋ sãwna.» 31A sojarɩ tɩ tu n a lɛ a sojarɩ tur nɩ-kpɛ̃ɛ na tɩ ƴãw a nʋɔr kʋ̀ bɛ a. Bɛ tɩ yi n tɩ̃ɩsɔw tɛr a Pol tɩ ta n Ãtɩpatɩrɩsɩ. 32A bio daarɩ, bɛ tɩ bɛr ɩ a soja-wi-zɔmnbɛ bɛ cãa cere, ɛ́ bɛ lɛb wa a sojarɩ yir. 33Bɛ na dɛ tɩ ta a Sezaare a, a soja-wi-zɔmnbɛ ír ɩ a sɛbɛ kʋ̀ a Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ, ɛ wul ʋ a Pol. 34A Ʋrɔm tẽw na-kpɛ̃ɛ lɩɛrɛ tɩ de nɩ a sɛbɛ kanɩ, ɛ sowr a Pol kɛ tẽ-buor a ʋ yi. Ʋ na wa tɩ bãw a ɩ Silisi a, 35ʋ yel ʋ na: «A bɛlɩ dem na yere a fʋ sãwna a wa ta a, ɩ̃ na bɛr a wõ a fʋ ƴɛrʋ.» Ɛ́ tɩ ƴãw kɛ bɛ ƴãw ʋ a Erɔdɩ yir, ɛ gu ʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\