NƖ-TONI 3

1A Pɩɛr nɩ Zã tɩ duor ɩ a Zeruzalɛm Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, a zaanʋɔra gbele ata puoru ƴãw. 2Nɩbɛ kãw mɩ́ tɩ tuo nɩ dɛb na dɔw ɩ gbɛr a wa n. Bibir za, bɛ mɩ́ tɩ wa na wa bɛr ʋ ʋ zɩ̃ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ dɩ̃dɔr ʋl ƴãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ «Dɩ̃dɔr-vla» a, k'ʋʋ tʋ̃ɔ mɩ́ zɛlɛ a nɩbɛ na kpɩɛr a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a libie. 3Ʋ na tɩ nyɛ̃ a Pɩɛr nɩ a Zã na bɔbr kɛ́ bɛ kpɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ a, ʋ zɛlɩ nɩ a libie a bɛ zie. 4Lɛ n'a a Pɩɛr nɩ a Zã tɩ jɩr ʋ gbẽgbẽ, ɛ a Pɩɛr yel ʋ: «Jɩrɛ tɩ!» 5Ʋ tɩ jɩrɛ bɛ nɩ gbẽgbẽ tɩɛrɛ k'ʋʋ na páw nɩ bʋ̃-kãw a bɛ zie. 6Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yel ʋ: «Ɩ̃ bɛ tɛr libie nɩ salmɛ̃ ɩ, ɛ cɛ a ʋlɩ bom nɛ ɩ̃ na tɛr a, ʋlɛ n'ʋ ɩ̃ kʋ̀rɛ fʋ: a Nazarɛtɩ tẽw Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw a, ìr cere!» 7Ʋ tɩ nyɔw ʋ nɩ a dʋrʋ nũú, ɩ k'ʋ ìr. Daadaa lɛ, a gbɛr gbɛɛ nɩ a ʋ gbɛnakɔɛ tɩ kpɛmɛ na. 8Ʋ tɩ vaa na ìr cere. Ʋ tɩ páw bɛ na kpɛ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ, cere, yawr duor saa, ɛ danɛ a Naaŋmɩn. 9A nɩbɛ za tɩ nyɛ̃ ʋ na ʋ cere ɛ danɛ a Naaŋmɩn. 10Bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ na bãw: ʋl tɔr za n'ʋ mɩ́ tɩ zɩ̃ zɛlɛ a libie a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ Dɩ̃dɔr-vla ƴãw. Dɛ̃bɩ̃ɛ nɩ nɔ-ɓãan tɩ nyɔw nɩ a nɩbɛ yaga za, a yel ŋa na tɩ ta ʋ a ƴãw. 11A nɩr nɛ tɩ sɛ̀br a tuur a Pɩɛr nɩ a Zã; a tɩ ɩ n nɔ-ɓãa-yel a zu-sɛbla za zie. Bɛ tɩ zɔ na wa ŋmãa viiri koli bɛ a bɛ-caar nɛ pʋɔ, bɛ na bʋɔlɛ kɛ «Salomɔ̃ bɛ-caar» a. 12A Pɩɛr na tɩ nyɛ̃ a lɛ a, ʋ yel ɩ a zu-sɛbla: «Ɩsɩrayɛl nɩbɛ ɛ, bʋ̃ʋ n'ʋ so nyɩ nyɔw nʋɔr a yel ŋa ƴãw? Bɩɩ, bʋ̃ʋ ƴãw n'a nyɩ jɩrɛ tɩ, mɛ̃ tɩ fãw bɩɩ tɩ puoru n'a ɩ a nɩr ŋa ʋ cere? 13A Abraham, Ɩzaakɩ nɩ Zakɔb Naaŋmɩn, a tɩ sãakʋm mɩnɛ Naaŋmɩn kʋ̀ n yúor-vɩɛlʋ-danʋ a ʋ tõ-tõ-bie Yeezu, a nyɩɩm na nyɔw tɩr, ɛ jɛ ʋ bɛr a Pɩlatɩ niŋé, ʋl na nɩ̃ɛ tɩ bɔbr a ʋ lɛ-bɛrʋ a. 14Nyɩ zawr ɩ a Nɩ-sõw nɩ a Nɩ-mɩŋa bɛr, ɛ nɩ̃ɛ zɛlɩ kɛ́ bɛ yuo nɩ-kʋ́rɛ a gaso pʋɔ kʋ̀ nyɩ. 15A ŋa n'a nyɩ ɩ kʋ́ a nyɔ-vʋʋrʋ za sob. Ɛ cɛ Naaŋmɩn ɩ na ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ, tɩ ɩ n a ʋ dãsɩɛ dem. 16A Yeezu saw-deb zũú n'a, a ʋ yúor ʋ ɩ a nɩr ŋa nyɩ na jɩrɛ ɛ bãw a, ʋ lɛb kpɛmɛ; a Yeezu saw-deb a ɩ k'ʋ lɛb kpɛ̃w ʋ za a nyɩ za niŋé.» 17«Ɛ cɛ, ɩ̃ bãwnɩ a na, yɛbr ɩ, zɔnʋ n'a nyɩɩm nɩ a nyɩ nɩ-bɛrɛ tõ. 18Ɛ a ŋa n'a a Naaŋmɩn mɩ̀ tu maalɩ a ʋlɩ bom nɛ ʋ na dãw ƴãw a ʋ ƴɛr-manbɛ za yel a: a ʋ Nɩ-kabra na na wõ a tuo a. 19A na ɩ a ŋa a, nyɩ lɩɛbɩ a nyɩ ɩb ɛ lɛb wa a Naaŋmɩn zie, ʋ de a nyɩ yel-bebe bɛr a baarɩ. 20Lɛ n'a a Sore na ɩ a pɩɛnʋ voru a ta, ɛ ʋ tõ a Yeezu na ɩ a Kɩrɩta a, ʋl ʋ na tɩ dãw kaa ir a nyɩ ƴãw a. 21Ƴɛrɛ ŋa a, a fɛr a k'aa Yeezu Kɩrɩta be a tẽ-vla pʋɔ tɩ ta a daar ʋl bom za na na lɩɛbɩ bʋ̃-paala, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na tɩ dãw hieri yel nɩ a ʋ dãwdãw ƴɛr-man-son nʋɔr a. 22Mõyiir tɩ yel a: ‹A Sore Naaŋmɩn na ɩ na ƴɛr-manɛ yi a nyɩ yɛbr pʋɔ a nyɩ ƴãw, ŋmɛ̃ mɛ̃ a mãa a. Nyɩ na bɛrɛ na wone a lɛ za ʋ na yere kʋ̀rɛ nyɩ a. 23Sob nɛ za bɛ wa bɛrɛ wone a ƴɛr-manɛ ŋa a, bɛ na ír ʋ na bɛr a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ pʋɔ.› 24A Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ za, a na tĩ a Samɩɛl nɩ a ʋ lɩɛrbɛ za a, mɩ̀ ƴɛr a por a bibie a ŋa yúor. 25Nyɩmɛ nɛ bɛ ɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ bibiir: nyɩmɛ so a Wõ-taa a Naaŋmɩn na maal ɩ a nyɩ sãakʋm mɩnɛ a lɛn daar ʋ na tɩ yel a Abraham: ‹A fʋ bʋʋrɛ ƴãw, a tẽ-daa nɩ-bʋʋrɛ za na páw nɩ a ɩ̃ maalʋ› a. 26Nyɩmɛ de niwn so a Tõ-tõ-bie a Naaŋmɩn na ɩ ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ, ɛ ʋ tõ k'ʋʋ wa maalɩ nyɩ ɩ kɛ̀ nyɩ za been been mɩ́ bɛr a nyɩ ɩ-faar a.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\