NƖ-TONI 5

1Dɛb kãw bɛ na bʋɔlɛ kɛ Ananɩasɩ a, nɩ a ʋ pɔw Safɩɩr, tɩ wõ n taa kʋɔrɩ puó, 2ɛ gbab a libie a mɩnɛ tɛr, ɛ cen nɩ a ŋmãa tɩ bin a nɩ-toni niŋé. 3Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yel ʋ: «Ananɩasɩ ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ so a Sɩtaana só fʋ tɩ zɛ̃ a ŋa, kɛ̀ fʋ ŋmãa ziri kʋ̀ a Vʋʋrʋ Sõw? Fʋ gbab ɩ a puó libie ŋmãa tɛr. 4Fʋ nãà tʋ̃ɔ na bɛ kʋɔr ʋ ɛ, ɛ fʋ na wa kʋɔr ʋ baar a, fʋ nãà tʋ̃ɔ na tɛr a libie ɩrɛ nɩ lɛ fʋ na bɔbr a. Ŋmɩŋmɩn za n'a a tɩɛrʋ ŋa tɔ ɩ tɩ wa a fʋ zie? Nɩsaalbɛ zie bɛ n'a fʋ ŋmãa a ziri ɛ, Naaŋmɩn zie n'a.» 5A Ananɩasɩ na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, ʋ lo na kpi. Dɛ̃bɩ̃-kpɛ̃ɛ tɩ tɛr ɩ a nɩbɛ bɛl za na tɩ wone a yel ŋa a. 6A pɔl-bili tɩ wa na wa de pɛn pili pàw a kũu, ɛ ɓaw cen nɩ tɩ ũù. 7A tɩ maal ɩ gbele ata, ɛ a ʋ pɔw wa ta kpɛ, ɛ́ bɛ bãw ʋlɩ bom nɛ na ɩ a ɩ. 8Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ sowr ʋ: «Yel ɩ̃ nyɛ̃, a puó daarʋ sɩrɩ n'ɩ a a ŋa a?» Ʋ tɩ sɔw na: «Ʋ̃ʋ, a daarʋ sɩrɩ n'ɩ a lɛ!» 9Lɛ n'a a Pɩɛr tɩ yel ʋ: «Ŋmɩŋmɩn za n'a nyɩ wõ taa yel kɛ nyɩ ɩ a Sore Vʋʋrʋ kɛ nyɛ̃? Nyɛ̃, a bɛlɩ dem na cen tɩ ũù a fʋ sɩr a ƴɛrɛ ŋa a, bɛlɛ n'ɩ bɛ ŋa ta a dɩ̃dɔr nʋɔr, bɛ mɩ̀ na ɓaw fʋ na tɩ ũù.» 10A pɛr nɛ pʋɔ, a pɔw tɩ lo n a Pɩɛr niŋé be kpi. A pɔl-bili tɩ kpɛ na nyɛ̃ ʋ ʋ kpi, bɛ ɓaw yi cen nɩ tɩ ũù pɩɛlɩ a ʋ sɩr. 11Dɛ̃bɩ̃-kpɛ̃ɛ tɩ nyɔw nɩ a Lãw-yir za nɩ a bɛlɩ dem za na tɩ wone a yele a ŋa a. 12A Yeezu nɩ-toni tɩ maalɛ nɩ nɔ-ɓãa-yele nɩ yel-bãw-guuri yaga a nɩbɛ sɔgɔ. A bɛlɩ dem za na tɩ saw de a Yeezu yele a, mɩ́ tɩ lãw nɩ taa be a Salomɔ̃ bɛ-caar na ƴãw kpule cɔrɩ cen a pʋɔ. 13Nɩ-yũo bɛ mɩ́ tɩ sawr kpɩɛr a bɛ pʋɔ ɩ, a nɩbɛ na saa tɩ danɛ bɛ yaga za a. 14A nɩbɛ bɛl na tɩ saw de a, ɛ tɩ wa wa lãwnɛ nɩ a Sore a, a bɛ nʋɔr tɩ kɛrɛ nɩ kʋra lɛ, dɛbr nɩ pɔwbɛ yaga yaga. 15A nɩbɛ tɩ tuore nɩ a bɛ baalbɛ yire nɩ tɩ gaalɛ a sɛɛ pʋɔ, gadori zu nɩ sɛn pʋɔ, k'aa Pɩɛr wa tɔlɛ a, a ʋ dasule ɓaarʋ tɛwr ʋ̃ʋ nɩ̃ɛ pàw a bɛ kãw. 16Nɩ-yaga yaga tɩ yire nɩ a Zeruzalɛm tẽ-kpɔwlɩ ƴãw zɔrɛ waar. Bɛ mɩ́ tɩ tɛr ɩ baalbɛ nɩ nɩbɛ a kɔ̃tɔ̃-faar na fɛrɛ a wa n, ɛ́ bɛ za mɩ́ tɩ sanɩ na. 17Lɛ n'a a bawr-maal-kara nɩ a ʋ nɩbɛ, a pɛr lɛ k'aa Sadiseyɛ̃ mɩnɛ lãw nɩbɛ, tɩ nyɛ̃ suur bɛ dɩ vuo ɩ. 18Bɛ tɩ ƴãw na bɛ nyɔw a nɩ-toni lɔb ƴãw a nɩbɛ za gaso pʋɔ. 19Ɛ cɛ Sore malkɩ tɩ wa n tɩ̃ɩsɔw wa yuo a gaso dɩ̃dɛɛ pamɛ ɛ ƴãw bɛ yi, ɛ ʋ yel bɛ: 20«Nyɩ cen a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ tɩ be a be hiere a nyɔ-vʋʋrʋ ƴɛr-bie a ŋa za kʋ̀rɛ a nɩbɛ!» 21Bɛ tɩ saw na de a malkɩ ƴɛrʋ, ɛ a zie na wa vɩɛrɛ wa baarɛ a, bɛ cen nɩ a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ tɩ be a be kanɛ nɩ a nɩbɛ. A bawr-maal-kara tɩ ta na; ʋlɛ nɩ a ʋ nɩbɛ tɩ bʋɔl ɩ a Zifʋ mɩnɛ ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ ɓã taa, ɛ pãa tõ kɛ́ bɛ cen a gaso pʋɔ tɩ tɛr a nɩ-toni wa n. 22Ɛ cɛ a tõ-tõ-biir na tɩ ta a, bɛ bɛ nyɛ̃ bɛ a gaso pʋɔ ɩ. Lɛ n'a bɛ tɩ lɛb wa manɩ 23a ŋa: «Tɩ cen na tɩ nyɛ̃ a gaso pamɛ a cãa pàw vla vla, ɛ a dɩ̃dɔ-gurbɛ ar a dɩ̃dɔr nʋɔr gu; ɛ cɛ tɩ na wa yuo a pamɛ a, tɩ bɛ nyɛ̃ nɩr za a gaso pʋɔ ɩ.» 24A Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ sojarɩ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ a bawr-maal-nɩ-bɛrɛ na tɩ wõ a a ŋa a, bɛ bɛ tɩ bãw lɛ bɛ na na tɩɛrɛ a ɩ, ɛ́ tɩ sowre taa ʋlɩ bom nɛ na n'ʋ ɩ a nɩ-toni a. 25Ɛ cɛ nɩr kãw tɩ wa na wa yel kʋ̀ bɛ: «A nɩbɛ bɛl nyɩ na nyɔw pàw a, bɛlɛ nɛ bɛ be a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ kanɛ nɩ a nɩbɛ.» 26Lɛ n'a a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ sojarɩ nɩ-kpɛ̃ɛ tɩ tɛr a ʋ nɩbɛ cen nɩ kɛ́ bɛ tɩ tɛr a nɩ-toni wa n. Ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ ɩ n fãw ɛ, bɛ tɩ zɔrɛ nɩ dɛ̃bɩ̃ɛ a nɩbɛ nãa wa lɔbr ɩ bɛ kʋsɛbɛ a ƴãw. 27Bɛ tɩ tɛr bɛ na wa n, wa ƴãw bɛ ar a ƴɛrʋ-dɩb-lãw niŋé, ɛ a bawr-maal-kara sowri bɛ: 28«Tɩ tɩ diw nyɩ na bɛr lãw nɩ kpãafʋ kɛ́ nyɩ ta kanɛ nɩ a nɩbɛ a nɩr ŋa yúor ƴãw ɛ? Ɛ cɛ nyɩmɛ n'ɩ bɛ ŋan paalɩ a Zeruzalɛm za nɩ a nyɩ kanʋ! Nyɩ bɛ yel kɛ nyɩ ɩ lɛ a yele a nɩr ŋa kũu na na wa n lɛb lo tɩ zu u!» 29Ɛ cɛ a Pɩɛr nɩ a nɩ-toni tɩ sɔw nɩ a ŋa: «Naaŋmɩn nʋɔr sawfʋ n'ʋ fɛrɛ zuo a nɩsaalbɛ nʋɔr sawfʋ. 30A tɩ sãakʋm mɩnɛ Naaŋmɩn ɩ n a Yeezu ŋa, nyɩ na ƴãw bɛ kpa a da-gara zu kʋ́ a, ʋ lɛb yi a kũu pʋɔ. 31Ʋlɛ n'ʋ a Naaŋmɩn zɛw nɩ a ʋ dʋrʋ nũu, ɩ k'ʋ ɩ nɩ-kpɛ̃ɛ nɩ faarɛ, k'ʋʋ tʋ̃ɔ ɩ a Ɩsɩrayɛl bibiir lɩɛbɩ a bɛ ɩb ɛ páw a bɛ yel-bebe suur. 32Tɩ dɩ n a yele a ŋa dãsɩɛ, tɩɩm nɩ a Vʋʋrʋ Sõw a Naaŋmɩn na kʋ̀ a bɛlɩ dem na sawr a ʋ nʋɔr a.» 33A ƴɛrʋ-dɩb-lãw nɩbɛ na tɩ wõ a ƴɛr-bie a ŋa a, bɛ tɩ pi n kɔkɛɛ bɔbr ɩ a nɩ-toni kʋ́b. 34Ɛ cɛ nɩr kãw tɩ ìr ɩ a bɛ sɔgɔ; Farizɩ̃ɛ tɩ n'ʋ, a yúor dɩ kɛ Gamalɩɛl. Ʋ tɩ ɩ n Naaŋmɩn-Wulu bãw-bãw-kara a nɩbɛ za na ƴãwnɛ a. Ʋ tɩ ƴãw na kɛ̀ bɛ tɛr a nɩ-toni yi n yẽw blã, 35ɛ ʋ yel: «Ɩsɩrayɛl nɩbɛ ɛ, nyɩ gu nyɩ tʋɔra vla a lɛ nyɩ na bɔbr kɛ́ nyɩ ɩ a nɩbɛ bɛ ŋa a. 36Daar daar ŋa, Tedasɩ nɛ kãw tɩ ìr a, yel kɛ ʋlɛ mɩ̀ n'ʋ; nɩbɛ kɔbr anaar tɩ ìr a tu a ʋ pùor. Ɛ cɛ bɛ tɩ kʋ́ ʋ na; a bɛlɩ dem na tɩ tu a ʋ pùor a, tɩ zɔ na yaarɩ, a ʋ dem baarɩ. 37Al pùorí, a nɩbɛ sɔrʋ daar lɛ, Galile tẽw Zuda mɩ̀ tɩ ìr a, nɩ-yaga mɩ̀ tu a ʋ pùor. Bɛ mɩ́ tɩ kʋ́ ʋ na, ɛ a bɛlɩ dem za na tɩ tu ʋ a zɔ yaarɩ. 38Ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩ ta kaarɛ a nɩbɛ bɛ ŋa zie ɩ, nyɩ bɛr bɛ. A lɛ bɛ na tɩɛrɛ nɩ a lɛ bɛ na ɩrɛ a, alɛ wa yi nɩsaalbɛ zie a, a na bɔr ɩ a tʋɔra. 39Ɛ alɛ wa ɩ Naaŋmɩn zie n'a a yi a, nyɩ kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ a bɔr ɛ. Nyɩ taa ɩrɛ wa nanɩ zɛbr ɩ Naaŋmɩn ɛ!» Bɛ tɩ saw na de a ʋ ƴɛrʋ, 40ɛ ƴãw bɛ lɛ bʋɔlɩ a nɩ-toni wa n, wa ƴãw bɛ fɔb bɛ, ɛ yel kʋ̀ bɛ kɛ bɛ taa lɛ wa ƴɛrɛ a Yeezu yúor ƴãw towtow ɛ, ɛ lɛb bɛr bɛ. 41A nɩ-toni tɩ lɛb a yi a ƴɛrʋ-dɩb-lãw zie, ɛ́ nʋ̃ɔ̀ ɩrɛ bɛ yaga, a Naaŋmɩn na tɩ nyɛ̃ bɛ bɛ sɛwnɩ zʋmɛ a Yeezu yúor ƴãw a. 42Bibie za, a Ŋmɩn-yi-kpɛ̃ɛ pʋɔ nɩ a yie pʋɔ, bɛ mɩ́ tɩ kanɛ nɩ nɩ a nɩbɛ, ɛ hiere a Yeezu, Kɩrɩta, Yel-nʋ̃ɔ̀ bɛ tɛr ŋmãafʋ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\