KƆLƆSƖ 1

1A mãa Pol, Naaŋmɩn na nɔ̃w yã ƴãw ɩ̃ ɩ Yeezu Kɩrɩta nɩ-tona a, nɩ a tɩ yɛb Timote, 2tɩmɛ nɛ bɛ kʋ̀rɛ a sɛbɛ ŋa, a nyɩɩm, Kɔlɔsɩ tẽw Kɩrɩta-biir na ɩ a tɩ yɛbr na lãw nɩ a Kɩrɩta bɛ lɛbr pùor a. A Naaŋmɩn tɩ Sãà, ʋ kʋ̀ nyɩ maalʋ nɩ ƴã-ɓaarʋ. 3A puoru tɩ na mɩ́ puore kʋ̀rɛ nyɩ a kʋra lɛ a, tɩ mɩ́ pùor ɩ a Naaŋmɩn, a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta Sãà, yaanɩ. 4Tɩ wõ n a lɛ nyɩ na saw de a Yeezu Kɩrɩta a, nɩ a nɔ̃wfʋ nyɩ na tɛr a Kɩrɩta-biir za ƴãw a, 5ɛ a ɩ nyɩ na tɩɛrɛ a ʋlɩ bom nɛ na gùre nyɩ a tẽ-vla pʋɔ a ƴãw n'a a. A Yel-nʋ̃ɔ̀ na ɩ yel-mɩŋa ƴɛrʋ a, ʋl na lʋɔrɩ wa ta nyɩ a, ʋl pʋɔ n'a nyɩ páw a tɩɛrʋ ŋa. 6A Yel-nʋ̃ɔ̀ manɛ na yaarɛ ɛ́ wɔnɛ wɔmɛ̃ a tẽ-daa za zu, mɛ̃ a lɛ ʋ na tɩ ɩ a nyɩ sɔgɔ a ʋlɩ bibir nɛ za nyɩ na wõ bɛ ƴɛr a Naaŋmɩn maalʋ ƴɛrʋ, ɛ́ nyɩ nyɛ̃ lɛ ʋ na sɩrɩ ŋmɛ̃ a. 7A tɩ ba Epafarasɩ, na ɩ a tɩ lãw-tõ-tɔ a, ʋlɛ n'ʋ wul nyɩ a a ŋa. Ʋ lɩɛrɩ tɩ na tone a nyɩ ƴãw, mɛ̃ Kɩrɩta tõ-tone na bɛ lɛbr pùor towtow a. 8Ʋlɛ n'ʋ manɩ kʋ̀ tɩ a nɔ̃wfʋ a Vʋʋrʋ Sõw na ɩ nyɩ tɛr a. 9A lɛ n'a so a ʋlɩ bibir za tɩ na wõ a nyɩ yele wa tɩ tɔ a dɩ̃a a, tɩ mɩ̀ bɛ bɛr a nyɩ puor-kʋ̀b ɛ. Tɩ zɛlɛ na kɛ a Naaŋmɩn ɩ nyɩ bãw a ʋ pʋ-tɩɛrʋ za. Al ƴãw n'a a Vʋʋrʋ Sõw kʋ̀rɛ nyɩ a yã-bãwfʋ nɩ a yã. 10A ŋa n'a nyɩ na maalɛ a Naaŋmɩn yã-nɔn za, ɛ vʋʋrɛ nyɔ-vʋʋrʋ na sɛw taa nɩ ʋ a. Nyɩ na maalɛ nɩ ɩ-vɩɛlɩ bʋʋrɛ bʋʋrɛ za, ɛ lɛ bãwnɛ a Naaŋmɩn dɔwlɛ. 11A Naaŋmɩn na ɩ n a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ fãw nyuwli nyɩ a yele za ƴãw, nyɩ mɩ́ dɩ kanyir saw de bom za. 12Nyɩ puore a Naaŋmɩn Sãà yaanɩ nɩ nʋ̃ɔ̀, ʋl na ɩ nyɩ na tʋ̃ɔ páw a na-bʋ̃-vɩɛlɩ ʋ na cɔbrɩ bin a tẽ-vla cãa pʋɔ cɛlɛ nɩ a ʋ nɩ-sori a. 13Ʋ faa tɩ nɩ a lige kpɛnʋ pʋɔ, tɩ ƴãw a ʋ Bi-nɔna naalʋ pʋɔ. 14Ʋl zũú n'a a Naaŋmɩn faa tɩ ɛ dɩ a tɩ yel-bebe suur kʋ̀ tɩ. 15A Kɩrɩta n'ɩ a Naaŋmɩn tɩ na bɛ nyɛrɛ a, ŋmɛ̃-ta-tɔ, ɛ lɛ ɩ a Naaŋmɩn bi-dãw-dɔwra na de niwn a ʋ bʋ̃-iri za pʋɔ a. 16Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋlɛ n'ʋ Naaŋmɩn ƴãw k'ʋ ír a bome za, a sa-zu nɩ a tẽw zu, a bʋ̃-nyɛrɩ nɩ a bʋ̃-bɛ-nyɛrɩ, a al na zɩnɛ naalʋ da-kɔwr zuru a, nɩ a al na so a ziir a, a na-dɩrbɛ nɩ fãw bʋʋrɛ za. Ʋlɛ n'ʋ Naaŋmɩn ƴãw ʋ ír a za a ʋl mɩŋa ƴãw. 17Ʋ de nɩ niwn be bom za ƴãw, ɛ ʋlɛ n'ʋ ɩ a bome za a ar. 18Ʋlɛ n'ʋ ɩ a ʋ Lãw-yir ƴãgan zu, ʋlɛ n'ɩ a bome za pɛr-tib zie, a bi-dãw-dɔwra na de niwn lɛb yi a kũuni pʋɔ a, k'ʋʋ tʋ̃ɔ ɩ a niwn-diere a yele za pʋɔ a. 19Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn nɔ̃w na paalɩ ʋ nɩ a naaŋmɩnʋ za, 20k'aa ʋl zũú, Naaŋmɩn ɩ ʋlɛ nɩ bom za lɛ kpɛ taa, a tẽw zu nɩ a sa-zu. A ʋ Bie zɩ̃ɩ na cir a da-gara zu a ƴãw n'a, a Naaŋmɩn ɩ a ƴã-ɓaarʋ be. 21Ɛ nyɩɩm na tɩ dãw zãá nɩ a Naaŋmɩn a, nyɩɩm na tɩ dãw ɩ a ʋ dɔ̃ nɩbɛ a nyɩ ɩ-faar zũú a, 22ƴɛrɛ ŋa a, a kũu a ʋ Bie nɩsaal ƴãgan na kpi a zũú n'a, Naaŋmɩn ɩ nyɩɩm nɩ ʋl lɛ kpɛ taa, k'ʋʋ tʋ̃ɔ ɩ nyɩ ar a ʋ niŋé ɩ nɩ-son na bɛ tɛr dɛwr kãw za, ɛ́ bɛ tɛr sãwna nɩr yere a. 23Ɛ cɛ a fɛr a kɛ a nyɩ Naaŋmɩn sawfʋ ɩ nyɩ kpɛmɛ, bà gbɛr ar, ta saw bom za taw nyɩ zãá nɩ a nyɩ tɩɛrʋ ʋl nyɩ na tɛr a ɩ, a lɛn daar za nyɩ na tɩ wõ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a. A Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa hier a ta bʋ̃-ira za a tẽw zu, ɛ a mãa Pol, ɩ̃ lɩɛb ɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa tõ-tone. 24A ƴɛrɛ ŋa a, ɩ̃ cɩlɛ na ɩ̃ na be a tuo pʋɔ a nyɩɩm ƴãw a. A Kɩrɩta tuo al na cɛ a, ɩ̃ nyɛrɛ a na a mãa mɩŋa ƴãgan pʋɔ, a Kɩrɩta ƴãgan ƴãw na ɩ a Lãw-yir a. 25Ɩ̃ lɩɛb ɩ a Lãw-yir tõ-tõ-bie, a tõ-nʋɔr a Naaŋmɩn na kʋ̀ m a nyɩ ƴãw a zũú. Ɛ a tõ-nʋɔr ŋa n'ɩ k'ɩ̃ɩ hieri a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ʋ za kʋ̀ nyɩ, 26a pɛr lɛ kɛ a yel na sɔwlɩ a dɩta-pɛ-yome za a nɩbɛ na dɔwr tuur taa zie a, ɛ a ƴɛrɛ ŋa a Naaŋmɩn wul ʋ sãá a ʋ nɩ-sori zie a. 27Naaŋmɩn saw na ɩ bɛ bãw, a tɩbɛ dem sɔgɔ, a naalʋ nɩ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ na bɛ tɛr tɔ, a yel ŋa na waar ɩ a: a Kɩrɩta be n a nyɩ sɔgɔ, ʋl na só nyɩ tɩɛrɛ a yúor-vɩɛlʋ-danʋ a. 28A Kɩrɩta ŋa yele n'a tɩ manɛ, kpaalɛ nɩ nɩr za, wule nɩ nɩr za nɩ yã-bãwfʋ, kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ ɩ nɩr za vɩɛl ʋ za lãw nɩ a Kɩrɩta. 29A a ŋa ƴãw n'a ɩ̃ tone ɛ mʋɔr, nɩ a fãw ɩ̃ na páw a Yeezu Kɩrɩta zie a, ɛ a fãw ŋa tone a ɩ̃ pʋɔ kpɛ̃w kpɛ̃w za a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\