KƆLƆSƖ 2

1Sɩza n'a, ɩ̃ bɔbr a kɛ́ nyɩ bãwnɩ a, k'ɩ̃ɩ mʋɔr ɩ mɔb na ɩ mɔb a, a nyɩ ƴãw, a Lawdise tẽw dem ƴãw, nɩ a ŋmaarɛ yaga bɛl za na bɛ dãw nyɛ̃ m towtow a ƴãw. 2Ɩ̃ bɔbr a k'ɩ̃ɩ ɩ a ŋa bɛ kpɛ socir yaga za, bɛ lãw taa nɔnɛ taa, tʋ̃ɔ páw a yã za naalʋ kpɛ, tʋ̃ɔ bãw a Naaŋmɩn yel-sɔwla na ɩ a Kɩrɩta a. 3Ʋl zie n'a a yã-bãwfʋ na-bome nɩ a yele bãwfʋ na-bome sɔwlɩ gã. 4Ɩ̃ yere nɩ a ŋa kɛ́ nɩr za ta tʋ̃ɔ bɛlɩ nyɩ nɩ nɔ-kãa ƴɛrʋ ɛ. 5Mãa saa bɛ be a nyɩ sɔgɔ a, a ɩ̃ tɩɛrʋ za be n a nyɩ zie, ɛ nʋ̃ɔ̀ kpɩɛr mɛ̃ na, ɩ̃ na nyɛ̃ nyɩ bɛ lɛb pùor ɛ cãa kpɛmɛ a nyɩ Kɩrɩta saw-deb pʋɔ a. 6A na ɩ a ŋa nyɩ saw de kɛ a Yeezu Kɩrɩta n'ɩ a Sore a, nyɩ lãw nɩ ʋ vʋʋrɛ. 7Nyɩ tɛ nyɩgɛ a ʋ pʋɔ, ɛ ƴãw a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ yele za tɩɛrʋ a ʋ ƴãw, lɛ n'a nyɩ na kpɛmɛ a Naaŋmɩn sawfʋ pʋɔ, mɛ̃ a lɛ bɛ na wul nyɩ a, ɛ puore Naaŋmɩn yaanɩ bɛ dɩ vuo ɩ. 8Nyɩ gu vla nɩr za taa bɛlɛ nyɩ nyɔwr nɩ a nɩsaalbɛ yã-bãwfʋ nɩ a bɛ bãw-voru na mɩ́ tu sãakʋ̃-kore yele nɩ a tẽ-daa bʋ̃-balɛ, ɛ bɛ tu a Kɩrɩta a ɩ. 9Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Kɩrɩta ƴãgan pʋɔ a, naaŋmɩnʋ za be n be, 10ɛ a ʋ pʋɔ n'a nyɩ páw bom za, ʋl na ɩ na-dɩrbɛ za nɩ fãw bʋʋrɛ za yib zie a. 11Nyɩ na lãw nɩ ʋ a, bɛ ŋmãa nyɩ nɩ a yʋɔr, ŋmãafʋ kãw bʋʋrɛ nɩsaal nũu na bɛ pʋɔ a, ɛ a ŋmãafʋ ŋa ɩ nyɩ bɛ cãa ɩ yel-bier nɩbɛ a. A ŋa n'a a ŋmãafʋ na yi a Kɩrɩta zie a ŋmɛ̃. 12Nyɩ na de a suob a, bɛ ũù nyɩ na lãw nɩ a Kɩrɩta a bɔw pʋɔ. Bɛ mɩ̀ ɩ na nyɩ lãw nɩ ʋ lɛb yi, a nyɩ na saw kɛ a Naaŋmɩn tɛr ɩ fãw a zũú, a fãw ŋa na ɩ a Kɩrɩta ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ a. 13Ɛ a nyɩɩm na tɩ dãw ɩ kũuni a nyɩ yel-bebe zũú, nɩ bɛ na bɛ tɩ ŋma a nyɩ yɛɛ a, a Naaŋmɩn kʋ̀ nyɩ nɩ nyɔ-vʋʋrʋ lãw nɩ a Kɩrɩta: ʋ dɩ n a tɩ yel-bebe za suur kʋ̀ tɩ. 14A sãn-sɛbɛ ʋl na tɩ fɛrɛ tɩ, a lɛ a nɛ-ƴãwnɩ na tɩ dĩ tɩ a, a Naaŋmɩn sãw nɩ a ʋlɩ sãn-sɛbɛ bɛr: ʋ ɩ na ʋ bɔr, ʋ kpa ʋ nɩ a da-gara zu. 15Ʋ zɛb a tʋ̃ɔ a na-dɩrbɛ bʋʋrɛ za nɩ a fãw za, ʋ ɩ na a lɩɛbɩ bʋ̃-ɩ-làarɩ́ a nɩbɛ niŋé, a ɩ a gbãgbaar a ʋ Bie na zɛb tʋ̃ɔ, bɛ cɔrɩ tuur ʋ a. 16A na ɩ a ŋa a, nyɩ ta saw nɩr za tɛrɛ nɩ nyɩ ƴɛrʋ bʋ̃-dɩra bɩɩ bʋ-nyuura kãw ƴãw ɛ, cuw kãw ƴãw, cuw-paala ƴãw bɩɩ pɩɛnʋ bibir ƴãw ɛ. 17A a ŋa za ɩ n a nɩdaar yele dasule, ɛ cɛ a lɛ a yele na sɩrɩ ŋmɛ̃ a, Kɩrɩta zie n'a a yi. 18Nyɩ ta saw a bɛlɩ dem na nɔnɛ tʋɔra-siwru ɩ-ɩrɩ a nɩbɛ niŋé a, bɩɩ na tɛr a malkɩ mɩnɛ ƴãwfʋ a, ɛ́ mɩ́ nyɛ̃ a bɛ yel-nyɛrɩ a ɩ bʋ̃-sɩza zuo a, nyɩ ta saw bɛ wa yel kɛ nyɩ sãw na ɩ. A nɩbɛ bɛ ŋa taabɛ mɩ́ ɩrɛ nɩ pɔl-ɩb zawla, bɛ na mɩ́ tɩɛrɛ a yele mɛ̃ nɩsaal tɛwr a ƴãw. 19Bɛ bɛ lãw nɩ a Kɩrɩta na ɩ a ƴãgan zu a ɩ. Ɛ cɛ a Kɩrɩta zũú n'a a ƴãgan za páwr a dɩb, ɛ a kɔbɛ tuor-taa ziir nɩ a jiile ɩ ʋ nyɔw taa, ɛ kɛrɛ mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na bɔbr a. 20A na ɩ lɛ nyɩ lãw nɩ a kɩrɩta kpi yi zaa a tẽ-daa bʋ̃-balɛ pʋɔ a, bʋ̃ʋ ƴãw n'a nyɩ fɛrɛ nyɩ tʋɔra tuur a nɛɛ a ŋa taabɛ, mɛ̃ a tẽ-daa n'ʋ cãa so a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ a: 21ta de bom ŋa ɩ, ta lɛm bom ŋa ka a ɩ, ta tɔ bom ŋa ɩ? 22Ɛ a a ŋa za caar ɩ bome na kʋ̃ cãa be, bɛlɛ wa tone nɩ a a. Nɩsaalbɛ nɛ-ƴãwnɩ nɩ a bɛ wulu sɩrɩ n'ɩ a a ŋa. 23Sɩza n'a, a mɩ́ sãá na mɛ̃ yã-bãwfʋ be n a nɛɛ a ŋa pʋɔ a, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a mɩ́ ƴɛrɛ nɩ ŋa za nɩ ʋ puoru ƴɛrʋ, tʋɔra-siwru ƴɛrʋ, ƴãgan dɔwrʋ ƴɛrʋ, ɛ cɛ a bɛ tɛr tɔnɛ kãw za ɩ, nɩsaal ƴãgan yã-nɔn tɛwr a a maalɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\