KƆLƆSƖ 3

1Nyɩ na lãw nɩ a Kɩrɩta lɛb yi a kũu pʋɔ a, nyɩ bɔbr a sa-zu bome, be a Kɩrɩta na be zɩ̃ a Naaŋmɩn dʋrʋ lowr a. 2Nyɩ bɔbr a sa-zu bome, nyɩ ta bɔbr tẽw zu ka dem ɛ. 3Nyɩ sɩrɩ na lãw nɩ a Kɩrɩta kpi, ɛ a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ lãw nɩ ʋ sɔwlɩ be a Naaŋmɩn zie. 4A Kɩrɩta na ɩ a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ a, ʋlɛ wa sãá a lɛn daar a, nyɩ mɩ̀ na lãw nɩ ʋ na sãá a yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ. 5A na ɩ a ŋa a, nyɩ kʋ́ bom nɛ za na ɩ tẽw zu yele a, a nyɩ pʋɔmɩ́: a pɩ̃ɔ yele, a faalʋ, a ƴãgan nʋ̃ɔ̀-faar, a yel-faar vʋla, nɩ a mimir na ɩ tɩbɛ ƴãwfʋ a. 6A yel-faar a ŋa taabɛ n'a mɩ́ ɩ a Naaŋmɩn suur ìr. 7A ŋa n'a nyɩ tɩ dãw ɩrɛ, a ŋa n'a nyɩ tɩ dãw vʋʋrɛ. 8A na ɩ a ŋa a, a ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ ír a a ŋa za bɛr a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ: a suur, a jɛb, a po-tuolu, a zʋmɛ, nɩ ƴɛr-faa za na yire a nyɩ nʋ̀ɔrɩ́ a. 9Nyɩ ta cãa ŋmarɛ ziri ƴãwnɛ taa ɩ, bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ yaa nɩ a nɩsaal-kʋra nɩ a ʋ ɩ-ɩrɩ za bɛr, 10ɛ su a nɩ-paala ʋl a ʋ Íre na maalɛ kʋra lɛ ʋ ɩrɛ paala, ɛ ŋmɛ̃ taa nɩ ʋ a, k'ʋʋ tʋ̃ɔ bãw ʋ vla za a. 11A lɛ pʋɔ a, Zifʋ nɩ nɩr na bɛ ɩ Zifʋ a bɛ cãa be ɩ, nɩr na ŋmãa yʋɔr nɩ nɩr na bɛ ŋmãa a, bɛ cãa be ɩ, nasa-zɔ̃w daar nɩr nɩ tẽ-kor daar nɩr bɛ ka be ɩ, gbãgbaa nɩ nɩr na so ʋ tʋɔra a, bɛ cãa be ɩ; Kɩrɩta yõ n'ʋ be, ɩ bom za a bɛ za pʋɔ. 12Nyɩ na ɩ a Naaŋmɩn nɩ-kaa-iri a zũú, ɛ ʋ ɩ nyɩ ɩ son, ɛ ʋ nɔ̃w nyɩ a, nyɩ ɩ su-ɓaarʋ nɩbɛ, nɩsaal-pɔwlbɛ, nyɩ siwre nyɩ tʋɔra, nyɩ ɩ su-nʋ̃ɔ̀ nɩ su-zãanɩ nɩbɛ. 13Nyɩ saw dier taa ɩ-ɩrɩ ɛ dɩrɛ suur kʋrɛ taa, kãw wa sãw a ʋ tɔ a: mɛ̃ a lɛ a Sore na dɩ suur kʋ̀ nyɩ a, nyɩ mɩ̀ dɩrɛ suur kʋrɛ taa. 14Ɛ cɛ baa zuo a za, nyɩ de a nɔ̃w-taa bin a nyɩ sɔgɔ, ʋlɛ n'ʋ mɩ́ kʋ́ a yele za nʋɔr a vɩɛl bɛ cɛ ɩ. 15A Kɩrɩta ƴã-ɓaarʋ, ʋ dɩ naalʋ a nyɩ socie pʋɔ, a ƴã-ɓaarʋ ŋa pʋɔ n'a ʋ bʋɔlɩ nyɩ kɛ́ nyɩ wa lãw taa mɛ̃ ƴãw-been a. Nyɩ tɛr barka puoru tɩɛrʋ a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ pʋɔ. 16A Kɩrɩta ƴɛrʋ, ʋ be a nyɩ pʋɔ yaga za. Nyɩ wule taa ɛ kpaalɛ taa nɩ yã-bãwfʋ. Nyɩ yiele puore nɩ a Naaŋmɩn yaanɩ nɩ nyɩ pʋɔ za, nɩ Sɛb-sõw yielu, nɩ danʋ yielu, nɩ yielu Vʋʋrʋ Sõw na waalɩ kʋ̀ nyɩ a. 17Bom nɛ za nyɩ na ɩrɛ a, a nyɩ nʋɔr ƴɛrʋ pʋɔ n'a bɩɩ a nyɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ n'a a, a mɩ́ ɩ a Sore Yeezu yúor ƴãw n'a, nyɩ ɩrɛ a lɛ puore nɩ a Naaŋmɩn Sãà barka a Sore Yeezu zũú. 18Pɔwbɛ ɛ, nyɩ sawr a nyɩ sɩrbɛ nʋɔr mɛ̃ a lɛ a na sɛw a Sore zie a. 19Sɩrbɛ ɛ, nyɩ nɔnɛ a nyɩ pɔwbɛ, nyɩ ta mɩ́ sãwnɛ niwn ƴãwnɛ bɛ ɩ. 20Bibiir i, nyɩ sawr a nyɩ dɔwrbɛ nʋɔr a yele za pʋɔ, lɛ n'a vɩɛl a Sore zie. 21Sãà mɩnɛ ɛ, nyɩ ta ɩrɛ a nyɩ bibiir nyɛrɛ suur ɛ, nyɩ nãa mab a ɩ bɛ bal. 22Gbãgbaar ɩ, nyɩ sawr a nyɩ tẽw zu ka nɩ-bɛrɛ nʋɔr a yele za pʋɔ. Nyɩ ta tone bɛ, bɛ na piwre nyɩ a ƴãw ɛ, a ɩ mɛ̃ nyɩ bɔbr a kɛ nyɩ ɩrɛ a pɛlɩ nɩsaalbɛ pʋɔ a ɩ; nyɩ tone nɩ a nyɩ pʋɔ za, mɛ̃ a lɛ a bɛlɩ dem na zɔrɛ a Sore a na mɩ́ ɩrɛ a. 23Ton za nyɩ na tone a, nyɩ tone nɩ nyɩ pʋɔ za mɛ̃ a Sore ƴãw n'a a, a ta ɩ a nɩsaalbɛ ƴãw ɛ, 24ɛ bãwnɩ a kɛ nyɩ na páw nɩ a sã-ya na ɩ a gbã-dɩ-bom a, a Sore zie. A Nɩ-kpɛ̃ɛ za n'ɩ a Kɩrɩta, nyɩɩm be n a ʋ tome ƴãw. 25Nɩr za na maalɛ faa a, na páw nɩ a faa sã-ya, owru bɛ ka be ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\