EFƐƐZƖ 2

1A nyɩɩm a, nyɩ tɩ dãw na ɩ nɩ-kũuni a nyɩ sãwna nɩ a nyɩ yel-bebe zũú. 2A lɛn daar a, nyɩ tɩ ɩrɛ nɩ a tẽ-daa ŋa zu ɩb, nyɩ tɩ tuur ɩ a vʋʋrʋ ʋl na ɩ a salom zu kpɛnʋ bʋʋrɛ za tɩ na bɛ nyɛrɛ a nɩ-kpɛ̃ɛ a, a vʋʋrʋ ŋa na damnɛ a nɩ-gaarɩ ƴãwn bɛ ɩrɛ a nɩ-garɩ ɩb a. 3A tɩɩm za mɩ̀ tɩ pʋɔ nɩ a nɩbɛ bɛ ŋa pʋɔ, tɩɩm na tɩ tu a nɩsaal ƴãgan yel-bɔbrɩ na bɛ vɩɛl a, pùor tɛwr a: tɩ tɩ maalɛ nɩ a nɩsaal ƴãgan pʋ-tɩɛrʋ ɛ tuur a ʋ yã-faa. A ŋa n'a a tɩ nɩsaal ŋmɛ̃a ɩ tɩ ɩ nɩbɛ Naaŋmɩn suur nãà wa ìr a tɩ ƴãw, mɛ̃ a ŋmaarɛ bɛ ŋa ƴãw a. 4Ɛ cɛ a Naaŋmɩn na dɩrɛ su-ɓaarʋ naalʋ a, ɛ nɔ̃w tɩ nɩ nɔ̃wfʋ na bɛ dɩ vuo a, 5al ƴãw n'a ʋ ɩ tɩ lɛb vʋʋrɛ lãw nɩ a Kɩrɩta, tɩɩm na tɩ kpi baarɩ a tɩ sãwna ƴãw a. Naaŋmɩn maalʋ zũú sɩrɩ n'a nyɩ nyɛ̃ a faafʋ. 6A Yeezu Kɩrɩta tɩ na lãw nɩ a, ʋl pʋɔ n'a a Naaŋmɩn ɩ tɩ lɛb yi a kũu pʋɔ lãw nɩ ʋ, ɛ ʋ ɩ tɩ lãw nɩ ʋ zɩ̃ a tẽ-vla pʋɔ. 7A Naaŋmɩn vɩɛlʋ ɩb ʋ na ɩ a tɩ ƴãw a sãá a Yeezu Kɩrɩta zie a zũú n'a, ʋ tɩ bɔbr k'aa yome na tuur taa a pʋɔ, ʋ wul a ʋ maalʋ na bɛrmɛ̃ bɛ tɛr vuo a. 8Sɩza, a Naaŋmɩn maalʋ ƴãw n'a nyɩ nyɛ̃ a faafʋ, nyɩ na saw de ʋ a zũú. A faafʋ ŋa bɛ yi nyɩ zie ɩ, Naaŋmɩn maalʋ n'ʋ ʋ kʋ̀ nyɩ zawla lɛ. 9Ʋ bɛ yi a nyɩ ɩ-ɩrɩ zie ɩ, kɛ́ nɩr za taa wa dier ʋ pɔrɛ nɩ ɛ. 10Naaŋmɩn mɩŋa n'ʋ maalɩ tɩ, ʋlɛ n'ʋ ír tɩ tɩ lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta, kɛ́ a tɩ ɩ-ɩrɩ tʋ̃ɔ vɩɛl, a ɩ-ɩrɩ a ŋa a Naaŋmɩn na cɔbrɩ bɛr a koro za kɛ́ tɩ wa ɩrɛ a. 11Nyɩ lɛb tɩɛrɩ a lɛ nyɩ na tɩ ŋmɛ̃ a koro za a. Nyɩ tɩ tɛr ɩ a nɩ-bʋʋr-yoru bãwfʋ a nyɩ ƴãgan pʋɔ; a bɛlɩ dem na tɩ yel kɛ bɛ ŋmã n a bɛ yɛɛ a, tɩ bʋɔlɛ nyɩ nɩ nɩbɛ bɛ na bɛ ŋma a, bɛl na tɛr a ŋmãafʋ ŋa bãwfʋ a bɛ ƴãgan pʋɔ a zũú. 12Nyɩ lɛ tɩɛrɩ bãwnɩ a k'aa lɛn daar nyɩ bɛ tɩ bãw Kɩrɩta ɩ, bɛ bɛ tɩ sɔr nyɩ ƴãw a Ɩsɩrayɛl bʋʋrɛ pʋɔ ɩ, nyɩ tɩ ɩ n sãanbɛ a Wõ-taa ƴãw a Naaŋmɩn na ƴãw nʋɔr maal ɩ a ʋ nɩ-bʋʋrɛ a, nyɩ bɛ tɩ ƴãw a nyɩ tɩɛrʋ bom kãw za ƴãw ɛ, ɛ́ bɛ tɛr Naaŋmɩn a tẽw zu ɛ. 13Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa nyɩ na lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a, nyɩɩm na tɩ be zi-zãana a, a ʋ zɩ̃ɩ ɩ na nyɩ taw pɩɛlɩ. 14A Kɩrɩta mɩŋa n'ʋ ɩ a tɩ ƴã-ɓaarʋ. A Ɩsɩrayɛl nɩ a nɩ-bʋʋr-yoru na tɩ ɩ bʋʋrɛ ayi a, ʋ ɓã bɛ nɩ taa bɛ ɩ bʋʋr-been. A ʋ ƴãgan pʋɔ, ʋ daa nɩ a dɔnʋ dacin ʋl na tɩ bʋ́r bɛ a lɔb. 15Ʋ sãw nɩ a Mõyiir-Wulu nɩ a ʋ nɛ-ƴãwnɩ lãw nɩ a tub bɛr. A ŋa n'a ʋ ɩ, bɔbr k'ʋʋ ɓã a bʋʋrɛ bɛ ŋa ayi taa, ɛ ɩ bɛ lɩɛbɩ nɩ-paala been lãw nɩ ʋ. 16Ʋ tɩ bɔbr a kɛ́ bɛlɛ nɩ a Naaŋmɩn lɛ kpɛ taa, a ʋ da-gara zu kũu ƴãw, ɛ k'aa bʋʋrɛ bɛ za ayi tʋ̃ɔ lãw taa ɩ ƴãw-been. A ʋl mɩŋa pʋɔ n'a ʋ kʋ́ a dɔnʋ. 17Ʋ wa na wa hieri yel a ƴã-ɓaarʋ kʋ̀ a nyɩɩm na tɩ zãá a, nɩ a bɛlɩ dem na tɩ pɩɛlɩ a. 18Ɛ ʋlɛ n'ʋ so a tɩ bʋʋrɛ bɛ ŋa ayi, tɩ mɩ́ tʋ̃ɔ taw pɩɛlɩ a Naaŋmɩn Sãà, a Vʋʋrʋ been yõ ƴãw. 19A na ɩ a ŋa a, a nyɩɩm nɩ-bʋʋr-yoru bɛ cãa ɩ nɩ-sãanbɛ nɩ nʋʋrɩ ɛ, nyɩ ɩ n a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ tẽ-bi-taabɛ, nyɩ pʋɔ nɩ a ʋ yir nɩbɛ pʋɔ. 20Bɛ de nyɩ na ƴãw a yir mɩɛrʋ pʋɔ, a ʋl bɛ na sʋ̃ɔ́ a pɛr a nɩ-toni nɩ a Naaŋmɩn-ƴɛr-manbɛ zu, ɛ a Yeezu Kɩrɩta mɩŋa ɩ a yir pɛr kʋsɩɛr a. 21Ʋlɛ n'ʋ mɩ́ so a mɩɛrʋ za mɩ́ kpɛmɛ ɛ kɛrɛ duor tɩ ɩ Ŋmɩn-yi-sõw a Sore ƴãw. 22Nyɩ na lãw nɩ ʋ a n'a, nyɩ mɩ̀ pʋɔ a mɩɛrʋ pʋɔ, kɛ́ nyɩ wa ɩ Naaŋmɩn kpɛb zie a Vʋʋrʋ Sõw ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\