EFƐƐZƖ 5

1A na ɩ a ŋa a, nyɩ cɔwrɛ a Naaŋmɩn, nyɩ na ɩ a ʋ bi-nɔnɩ a ƴãw. 2Nyɩ tɛr nɔ̃wfʋ ɩ-ɩrɩ mɛ̃ a Kɩrɩta a, ʋ nɔ̃w tɩ na, ɛ de ʋ tʋɔra tɩr a tɩ ƴãw, ɩ dekʋb-bom nɩ bawr-maal-bom na nyuur nʋ̃ɔ̀ nʋ̃ɔ̀ a Naaŋmɩn zie a. 3Nyɩ pʋɔ nɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ pʋɔ, lɛ so a bɛ sɛw kɛ́ bɛ lɛ por pɩ̃ɔ yele nɩ nɩ-fa-ɩb bʋʋrɛ kãw za lãw nɩ nyuur yúor a nyɩ pʋɔ ɩ. 4A mɩ̀ bɛ sɛw kɛ́ ƴɛr-pɔmɛ bɩɩ dãbol-ƴɛrʋ bɩɩ dɩɛnʋ ƴɛr-faar yire a nyɩ nʋɔrɩ́ ɛ. Nyɩ mɩ́ vɛ̃ kɛ puore a Naaŋmɩn barka. 5Nyɩ bãwnɩ a vla, pɩ̃ɔ yel-maalɛ za a, ɩ-fa-maalɛ za nɩ mimir sob, na ɩ tɩɩb-maalɛ a, bɛ kãw za bɛ pʋɔrɛ a Kɩrɩta nɩ a Naaŋmɩn Naalʋ gbã-dɩ-bom pʋɔ ɩ. 6Nyɩ ta saw nɩr kãw za bɛlɩ nyɩ nɩ ƴɛr-zawlɛ ɩ, a a ŋa za n'a mɩ́ sɩrɩ ɩ a Naaŋmɩn suur ìr a nɩ-gaarɩ ƴãw. 7Nyɩ ta pʋɔ a bɛ ɩ-faar maalʋ pʋɔ ɩ. 8Nyɩ tɩ dãw na be lige pʋɔ; ƴɛrɛ ŋa a, nyɩ lãw nɩ nɩ a Sore be cãa pʋɔ, nyɩ ɩrɛ mɛ̃ cãa pʋɔ bibiir a. 9Ɛ a cãa wɔ̃mɛ dɩ na kɛ vɩɛlʋ, mɩnʋ, nɩ yel-mɩŋa. 10Nyɩ mɩ́ ƴãw fãw bãw bom nɛ na pɛlɩ a Sore pʋɔ a. 11Nyɩ taa pʋɔrɛ a lige tõ-toni pʋɔ towtow ɛ, a bɛ tɛr tɔnɛ kãw za ɩ, nyɩ nɩ̃ɛ vɛ̃ kɛ wore a. 12A alɩ bome nɛ a nɩbɛ bɛ ŋa na mɩ́ sɔwlɛ ɩrɛ a, a manʋ mɩ́ ɩrɛ nɩ vĩ. 13Ɛ cɛ bom nɛ na yi cãa pʋɔ a, a cãa mɩ́ wul ɩ a bom nɛ ŋmɛ̃a za. 14Ɛ bom za na sãá cãàmɩ́ a ɩ n cãa. Alɛ so bɛ mɩ́ yel: «Ìr, fʋ̃ʋ na gúre a, lɛb ìr a kũuni pʋɔ, ɛ a Kɩrɩta na caalɩ fʋ na.» 15A na ɩ a ŋa a, nyɩ tɛr maal-ɩb a nyɩ cenu pʋɔ: nyɩ ta cere mɛ̃ dãbole a ɩ, nyɩ cere mɛ̃ yã-bãwnbɛ 16na tɛr maal-ɩb a vuo ŋa pʋɔ a, a dɩ̃a zie ŋa sɩrɩ bɛ vɩɛl ɛ. 17A na ɩ a ŋa a, nyɩ ta ɩrɛ dãbol-ɩb ɛ, nyɩ ƴãw fãw bãw a Sore pʋ-tɩɛrʋ vla. 18Nyɩ ta kuole dãa ɩ, alɛ n'a waar ɩ a faalʋ; ɛ cɛ nyɩ ɩ a Vʋʋrʋ Sõw paalɩ nyɩ. 19Nyɩ lãw yiele Sɛb-sõw yielu, nɩ danʋ yielu nɩ yielu na yi Vʋʋrʋ Sõw zie a. Nyɩ yiele danɛ nɩ a Sore nɩ nyɩ pʋɔ za. 20Nyɩ puore a Naaŋmɩn Sãà yaanɩ kʋra lɛ bom za ƴãw, a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta yúor ƴãw. 21Nyɩɩm na ƴãwnɛ a Kɩrɩta a, nyɩ sawr taa nɛɛ. 22Pɔwbɛ ɛ, nyɩ sawr a nyɩ sɩrbɛ nʋɔr, mɛ̃ a lɛ nyɩ na sawr a Sore nʋɔr a. 23Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a sɩr n'ɩ a pɔw nɩ-kpɛ̃ɛ mɛ̃ a lɛn tɔr za a Kɩrɩta na ɩ a Lãw-yir nɩ-kpɛ̃ɛ a, ʋl na ɩ a ʋ ƴãgan faarɛ a. 24Ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ a Lãw-yir na sawr a Kɩrɩta nʋɔr a, a pɔwbɛ, bɛ sawr a bɛ sɩrbɛ nʋɔr a yele za pʋɔ. 25Sɩrbɛ ɛ, nyɩ nɔnɛ a nyɩ pɔwbɛ mɛ̃ a lɛ a Kɩrɩta na nɔ̃w a Lãw-yir tɩ de ʋ tʋɔra tɩr a ʋ ƴãw a. 26Ʋ ɩ n a ŋa bɔbr k'ʋʋ pɛw ʋ nɩ a kʋ̃ɔ nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ, ʋ ɩ sõw. 27Ʋ tɩ bɔbr a kɛ́ a Lãw-yir ar a ʋ niŋé vɩɛl nyɩwrɛ, ɛ ta tɛr dɛwr ɛ, ta vár ƴãgan ɛ, ta tɛr faalʋ za ɩ, ʋ tɩ bɔbr a k'aa Lãw-yir ɩ sõw ɛ ta tɛr sãwna nɩr yere ɩ. 28A ŋa n'a a fɛr kɛ a sɩrbɛ nɔnɛ a bɛ pɔwbɛ, mɛ̃ a bɛ mɩŋa ƴãgan a. Ʋlɩ sob na nɔnɛ a ʋ pɔw a, ʋ tʋɔra n'ʋ ʋ nɔnɛ. 29Nɩr za bɛ dãw hɩɛn a ʋ mɩŋa ƴãgan ɛ, ʋ nɩ̃ɛ na mɩ́ vɛ̃ kɛ guole ʋ, ɛ kaarɛ a ʋ zie vla, mɛ̃ a lɛ a kɩrɩta na ɩrɛ a ʋ Lãw-yir ƴãw a, 30a Lãw-yir na ɩ a ʋ ƴãgan, ɛ tɩ za ɩ a ʋ ƴãgan ŋa ɓɛrmɛ a. 31Alɛ n'a so, mɛ̃ a lɛ a Sɛb-sõw na yel a: « A dɛb na mɩ́ bɛr a ʋ sãà nɩ a ʋ mã, ɛ tɩ lãw nɩ a ʋ pɔw, bɛ za ayi lɩɛbɩ nɩ-been.» 32A yel ŋa, na bɛ tɛr bãw baarʋ a, ɩ n yel kpɛ̃ɛ: mãa yere na k'ʋʋ caar ɩ a Kɩrɩta nɩ a Lãw-yir. 33Alɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a, a fɛr a kɛ nyɩ kãw za mɩ́ nɔnɛ a ʋ pɔw mɛ̃ a ʋl mɩŋa a, ɛ pɔw za ƴãwnɛ a ʋ sɩr.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\