EFƐƐZƖ 6

1Bibiir i, nyɩ sawr a nyɩ dɔwrbɛ nʋɔr a Sore niŋé, a ŋa n'a sɛw. 2«Ƴãwnɛ fʋ sãà nɩ fʋ mã» n'ɩ a Naaŋmɩn nɔ-ƴãwna dãw-niwn sob, a Naaŋmɩn na ƴãw lãw nɩ maalʋ nʋɔr ŋa a: 3«Kɛ́ fʋ tʋ̃ɔ wõne nʋ̃ɔ̀ ɛ páw nyɔ-vʋʋr-wogo a tẽw zu.» 4Nyɩɩm dɔwrbɛ ɛ, nyɩ ta gaarɛ a nyɩ bibiir bɛrɛ ɩ, nyɩ guole bɛ nɩ wulu nɩ kpaalʋ na yi a Sore zie a. 5Gbãgbaar ɩ, nyɩ sawr a nyɩ tẽw zu ka nɩbɛ na so nyɩ a nʋɔr, nɩ ƴãwfʋ nɩ zɔba, nɩ nyɩ pʋɔ za mɛ̃ a Kɩrɩta nʋɔr ʋ nyɩ sawr a. 6Nyɩ ta ɩrɛ a a ŋa bɛ na piwre nyɩ a zũú ɛ, mɛ̃ nyɩ bɔbr a kɛ nyɩ ɩrɛ a pɛlɩ nɩsaalbɛ pʋɔ a ɩ; ɛ cɛ nyɩ ɩrɛ mɛ̃ Kɩrɩta gbãgbaar na páwr a Naaŋmɩn pʋ-tɩɛrʋ maalʋ ƴãw a. 7Nyɩ tone nɩ pʋ-pla, mɛ̃ a Sore mɩŋa n'ʋ nyɩ tone, ɛ a bɛ ɩ nɩsaalbɛ nɛ bɛ a ɩ. 8Nyɩ bãwnɩ a na, bʋ̃-vla nɛ ŋa za na maalɩ a, ʋ ɩ n gbãgbaa bɩɩ nɩr na so ʋ tʋɔra a, ʋ na lɛb a páw ʋ a Sore zie. 9Ɛ nyɩɩm na so a gbãgbaar a, nyɩ mɩ̀ ɩrɛ a lɛ a bɛ zie. Nyɩ bɛr a bɛ tanʋ. Nyɩ bãwnɩ a na, nyɩɩm nɩ a bɛl za Sore be n a sa-zu, ɛ ʋl bɛ tɛr owru kãw za a nɩsaalbɛ ƴãw ɛ. 10A al na cɛ a n'ɩ kɛ́ nyɩ tɛr fãw na yi nyɩɩm nɩ a Sore lãw taa pʋɔ a, nyɩ tɛr fãw na yi a ʋ fãw na kpɛmɛ bɛ tɛr tɔ a pʋɔ. 11Nyɩ de a Naaŋmɩn zɛbr bome, tʋ̃ɔ zɛb tʋ̃ɔ nɩ a Gɛgɛra yã-maalʋ. 12Nɩsaal bɛ n'ʋ tɩ zɛbr ɩ ɛ, niwn-dierbɛ nɩ kpɛnʋ dem a, a bɛlɩ dem na so a lige tẽ-daa ŋa a, nɩ a kɔ̃tɔ̃-faar na be a salom zu a, bɛlɛ nɛ bɛ tɩ zɛbr ɩ. 13A lɛ so, nyɩ de a Naaŋmɩn zɛbr bome, lɛ n'a a bibi-faa-bibir, nyɩ kʋ̃ saw bɛ tʋ̃ɔ nyɩ ɛ, ɛ cãa tʋ̃ɔ ar sa-ƴẽwn a a ŋa za pùorí. 14A na ɩ lɛ a, nyɩ ìr cɔbrɩ gu: nyɩ de a yel-mɩŋa sɛ sɩ̃ɛmɩ́ mɛ̃ kpawr a, ɛ su a mɩnʋ mɛ̃ zɛbr nyãa-kpale a. 15Ɛ a ƴã-ɓaarʋ Yel-nʋ̃ɔ̀ hieru ton na faarɛ a, ɩ nafawr nyɩ ƴãw. 16Ɛ baa zuo a za, nyɩ de a Naaŋmɩn-sawfʋ ʋ ɩ a kur-pãgala, ʋ na sõw nyɩ na nyɩ kpiiri a pime vũu a Faalʋ-sob na tɛbr ɩ nyɩ a. 17Nyɩ saw de a faafʋ mɛ̃ kpawɔ-kpow nyɩ na vɔblɩ a, ɛ tɛr a Vʋʋrʋ Sõw zɛbr sɔ-kpɛ̃ɛ, a pɛr lɛ kɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ. A zɛbr bome (6.14-17). 18Nyɩ puore zɛlɛ a a ŋa za a Naaŋmɩn zie. A Vʋʋrʋ Sõw, ʋ sõwne nyɩ, nyɩ puore kʋra lɛ. A lɛ ƴãw a, nyɩ bɛr gʋ̃ɔ ɛ taa lɛbr pùor ɛ. Nyɩ puore kʋ̀rɛ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ za; 19nyɩ mɩ̀ puore kʋ̀rɛ mɛ̃, kɛ́ Naaŋmɩn ƴãw a ƴɛr-bie al na sɛw a a ɩ̃ nʋɔrɩ́, k'ɩ̃ tʋ̃ɔ ɓãa ƴãw manɩ a Yel-nʋ̃ɔ̀ yel-sɔwla wul ʋ sãá. 20Ɩ̃ na saa be a gaso pʋɔ a, ɩ̃ cãa na ɩ nɩr bɛ na tõ a Yel-nʋ̃ɔ̀ ŋa yúor ƴãw a. Lɛ so, nyɩ puore kʋ̀rɛ mɛ̃, k'ɩ̃ tʋ̃ɔ ɓãa ƴãw manɛ ʋ mɛ̃ a lɛ a na fɛr k'ɩ̃ɩ ɩrɛ a. 21A tɩ yɛb-nɔna Tɩsɩkɩ mɩ̀ na lãw nɩ mɛ̃ tone a Sore bɛ lɛbr pùor a, na manɩ nɩ a ɩ̃ yele za kʋ̀ nyɩ, nyɩ tʋ̃ɔ bãw lɛ a na ŋmɛ̃ a ɩ̃ zie a, nɩ bom nɛ ɩ̃ na ɩrɛ a. 22Ɩ̃ sʋ̃ɔm a tõ ʋ a nyɩ zie, k'ʋʋ wa manɩ a tɩ yele kʋ̀ nyɩ ɛ mɔwlɩ nyɩ. 23A Naaŋmɩn Sãà nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta kʋ̀ a yɛbr za ƴã-ɓaarʋ, nɔ̃w-taa nɩ Naaŋmɩn-sawfʋ. 24A bɛlɩ dem za na nɔnɛ a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta nɩ nɔ̃wfʋ na bɛ tɛr sãwfʋ a, a Naaŋmɩn maalʋ, ʋ be a bɛ zie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\