GALASI 3

1'Woi Galasi tẽw dãbole bɛ ŋan ɩ! Ãa n'ʋ ɩ a ʋ sɔ-ɩb nyɔw nɩ nyɩ? Nyɩɩm na wõ a Yeezu Kɩrɩta yele vla, a ɩ mɛ̃ a nyɩ mímié n'a bɛ kpa ʋ a da-gara zu a? 2Nyɩ caalɩ mɛ̃ niwn a yel ŋa tɛwr ƴãw: a Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ zũú n'a nyɩ páw a Vʋʋrʋ Sõw bɩɩ nyɩ na bɛr wõ ɛ saw de a Yel-nʋ̃ɔ̀ a ƴãw n'a? 3A ŋa n'a nyɩ bol sɛw ɩ? A yel nyɩ na tĩ nɩ a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ a, ƴɛrɛ ŋa nyɩ bɔbr a kɛ́ nyɩ baar ʋ nɩ nyɩ mɩŋa fãw ʋ? 4Zawla lɛ ƴãw n'a nyɩ bãw a yele sɛw a ŋa bɩɩ? A kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ zawla lɛ ɩ. 5A Naaŋmɩn na kʋ̀rɛ nyɩ a ʋ Vʋʋrʋ ɛ maalɛ a nɔ-ɓãa-yele a nyɩ sɔgɔ a, a Wulu sawfʋ zũú n'a bɩɩ nyɩ na bɛr wõ ɛ saw de a Yel-nʋ̃ɔ̀ a n'a so? 6A ŋa n'a a tɩ ŋmɛ̃ a Abraham zie. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yel a: «A Abraham tɩ saw na de a Naaŋmɩn, a Naaŋmɩn saw k'ʋʋ ɩ n nɩ-mɩŋa, a ʋ Naaŋmɩn-saw-deb zũú.» 7A na ɩ a ŋa a, nyɩ bãw vla: a bɛlɩ dem na saw de a Naaŋmɩn a, bɛlɛ nɛ bɛ sɩrɩ ɩ a Abraham bibiir. 8A Sɛb-sõw na tɩ bãw kɛ Naaŋmɩn na ɩ n a nɩ-bʋʋr-yoru bɛ ɩ nɩ-mɩn a bɛ Naaŋmɩn-saw-deb zũú a, ʋ tɩ de nɩ niwn yel a yel-vla ŋa kʋ̀ a Abraham: «A nɩ-bʋʋrɛ za na páw nɩ maalʋ a fʋ ƴãw.» 9A Abraham tɩ saw na de ɛ́ páw a maalʋ, lɛ mɩ̀ n'a a bɛlɩ dem na saw de a, mɩ́ páw a maalʋ mɛ̃ a Abraham. 10Ɛ cɛ a bɛlɩ dem na ɩrɛ ƴãwn a Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ ƴãw tɛwr a, ŋmɛ-ƴãw tuur bɛ na; mɛ̃ a Sɛb-sõw taa yel a ŋa: «Sob nɛ za na bɛ tuur a al za na sɛb a Wulu sɛbɛ pʋɔ kʋra lɛ a, ŋmɛ-ƴãw a páw ʋ.» 11A mɔ̃ mɩ̀ ɩ n cãa kɛ́ nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ ɩ nɩ-mɩŋa a Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ tɛwr zũú ɛ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb ɩ a ŋa: «Sob nɛ na ɩ nɩ-mɩŋa a, a saw-deb zũú a, na vʋʋrɛ na.» 12Ɛ cɛ a Naaŋmɩn-Wulu bɛ yi a Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ ɩ, bɛ nɩ̃ɛ na mɩ̀ cãa sɛb: «Sob nɛ na tuur a Wulu nɛ-ƴãwnɩ a, a na ɩ na ʋ vʋʋrɛ.» 13A Kɩrɩta ya na ír tɩ bɛr a Naaŋmɩn-Wulu ŋmɛ-ƴãw pʋɔ, ʋl mɩŋa na lɩɛbɩ nɩ-ŋmɛ-ƴãwna a tɩ ƴãw a. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Sɛb-sõw yel ɩ a ŋa: «Nɩr za na yawlɩ daa zu a ɩ n nɩ-ŋmɛ-ƴãwna.» 14A ŋa n'a a ɩ, k'aa maalʋ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na kʋ̀ n a Abraham a, mɩ̀ ta a nɩ-bʋʋr-yoru a Yeezu Kɩrɩta ƴãw, ɛ́ a saw-deb zũú, tɩ za páw a Vʋʋrʋ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na tɩr a a. 15Yɛbr ɩ, ɩ̃ na de nɩ manʋ a nɩsaalbɛ ɩ-ɩrɩ pʋɔ: nɩr na maalɩ a ʋ kũu daar pʋ-tɩɛrʋ sɛbɛ mɛ̃ a lɛ a na tu sɔr a, nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ sãw a sɛbɛ ŋa bɛr bɩɩ ƴãw bom dɔwlɩ ɛ. 16Ɛ cɛ, a Abraham nɩ a ʋ bʋ̃-dɔwra nɛ bɛ a Naaŋmɩn tɩ ƴãw a ʋ maalʋ nɛɛ kʋ̀. A Sɛb-sõw bɛ yel kɛ nɩ a ʋ bʋ̃-dɔwrɩ ɛ, mɛ̃ nɩ-yaga nɛ bɛ bɛ yere a ɩ, ʋ yel a kɛ: «Nɩ a fʋ bʋ̃-dɔwra», a wul kɛ nɩ-been yõ n'ʋ bɛ yere, a Kɩrɩta. 17A ŋa n'a ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ yel: Naaŋmɩn tɩ de nɩ niwn maalɩ Wõ-taa ɛ yel k'ʋʋ na maal a tɛr ʋ. A Naaŋmɩn-Wulu na wa wa yome kɔbr anaar dɔwlɩ lɩzɛr nɩ pie pùorí a, kʋ̃ tʋ̃ɔ sãw a wõ-taa bɛr ɛ ír a maalʋ nʋɔr a Naaŋmɩn na ƴãw a bɛr ɛ. 18Ɛ cɛ, a gbã-dɩ-bom pawfʋ wa yi Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ zie a, a bɛ cãa ɩ nʋɔr Naaŋmɩn na ƴãw a zũú n'a ɩ; ɛ cɛ nʋɔr Naaŋmɩn na ƴãw a zũú n'a ʋ kʋ̀ a ʋ maalʋ a Abraham. 19A na ɩ a ŋa a, a Naaŋmɩn-Wulu yel-ɩra tɩ n'ɩ bo? Bɛ ƴãw ʋ na dɔwlɩ k'ʋʋ tʋ̃ɔ mɩ́ wul a nʋɔr-zawrʋ ɩ-ɩrɩ a sãá, gùre nɩ a Abraham bʋ̃-dɔwra ʋl bɛ na ƴãw a maalʋ nʋɔr kʋ̀ a. Malkɩ mɩnɛ nɛ bɛ tu lɔ̃lʋɔrɛ ƴãw a Wulu ŋa. 20Ɛ cɛ lɔ̃lʋɔrɛ bɛ dãw lɔ̃ nɩ-been yele ɩ. Ɛ a yele caar ɩ Naaŋmɩn yõ. 21A pãa ɩ lɛ a Wulu diwr a maalʋ nɛɛ a Naaŋmɩn na ƴãw a bɛrɛ bɩɩ? Lɛ bɛ n'a towtow ɛ! Alɛ tɩ ɩ mɛ̃ bɛ tɩr ɩ wulu kãw na na kʋ̀ a nɩsaalbɛ a nyɔ-vʋʋrʋ a, wulu sawfʋ pʋɔ sɩrɩ n'a a nɩsaal nãa mɩ́ ɩ nɩ-mɩŋa a Naaŋmɩn niŋé. 22Ɛ cɛ a Sɛb-sõw yel a k'aa yel-bier fãw so nɩ a tẽ-daa za, k'aa maalʋ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na tɩr a a, tʋ̃ɔ ta a bɛlɩ dem na saw de a, bɛ na saw de a Yeezu Kɩrɩta a zũú. 23A Naaŋmɩn-saw-deb na bɛ tɩ wa sɛr a, a Naaŋmɩn-Wulu tɩ tɛr tɩ nɩ a ʋ gaso pʋɔ gùre nɩ a Naaŋmɩn-saw-deb bɛ nãa wa wul ʋ sãá a. 24A na ɩ a ŋa a, a Naaŋmɩn-Wulu n'ʋ tɩ piwre tɩ, tɩ ta n a Kɩrɩta waa daar, kɛ́ tɩ ɩ nɩ-mɩn a Naaŋmɩn niŋé, a Naaŋmɩn-saw-deb ƴãw. 25Ɛ cɛ a Naaŋmɩn-saw-deb na wa wa baar a, a sob nɛ na tɩ piwre tɩ a bɛ cãa so tɩ ɛ. 26Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nyɩ za ɩ n Naaŋmɩn bibiir, a Naaŋmɩn-saw-deb na ɩ nyɩ lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a ƴãw. 27Nyɩ za na sɩrɩ lãw nɩ a Kɩrɩta a suob deb pʋɔ a, nyɩ su n a Kɩrɩta. 28Nyɩ za lãw nɩ nɩ a Kɩrɩta ɩ nɩ-been, a na ɩ lɛ a, Zifʋ nɩ nɩ-bʋʋr-yoru yele bɛ cãa be ɩ, gbãgbaa nɩ nɩr na so ʋ tʋɔra a yele bɛ cãa be ɩ, dɛb nɩ pɔw yele bɛ cãa be ɩ. 29Ɛ a Kɩrɩta wa so nyɩ a, nyɩ ɩ n a Abraham bʋ̃-dɔwrɩ, ɛ́ nyɩ na páw nɩ a gbã-dɩ-bom a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na tɩr a a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\