GALASI 4

1A na ɩ a ŋa a, a ɩ̃ tɩɛrʋ n'ɩ ŋa: lɛn daar za a gbã-dɩrɛ na cãa ɩ bibile a, ʋlɛ nɩ a gbãgbaa za ɩ n been, ʋ na saa so bom za a. 2Ɛ cɛ nɩbɛ na kaarɛ a ʋ zie ɛ kaarɛ a ʋ bome zie a, mɩ́ so ʋ tɩ ta n a daar ʋl a ʋ sãà na ƴãw a. 3Lɛ n'a a mɩ̀ ŋmɛ̃ a tɩ zie, a lɛn daar tɩ na tɩ cãa ɩ mɛ̃ bibiir a, tɩ tɩ ɩ n a tẽ-daa bʋ̃-balɛ gbãgbaar. 4Ɛ cɛ a daar ʋl, a Naaŋmɩn na ƴãw a, na wa ta a, ʋ to n a ʋ Bie, pɔw dɔw ʋ, ɛ a Naaŋmɩn-Wulu sawfʋ fɛrɛ ʋ, 5k'ʋʋ tʋ̃ɔ ya de a bɛlɩ dem na be a Naaŋmɩn-Wulu fɛrʋ pʋɔ a, ɩ tɩ lɩɛbɩ Naaŋmɩn bibiir. 6A Naaŋmɩn na bɔbr k'ʋʋ wul kɛ́ nyɩ sɩrɩ na ɩ a ʋ bibiir a, ʋ to n a ʋ Bie Vʋʋrʋ a tɩ socie pʋɔ, ʋ mɩ́ cɩɩrɛ yere: «Aba, ɩ̃ Sãà a!» 7A na ɩ a ŋa a, fʋ bɛ cãa ɩ gbãgbaa ɩ, bie nɛ b; ɛ fʋ na ɩ a ʋ bie a, Naaŋmɩn na kʋ̀ b ɩ a gbã-dɩ-bom ʋ na bin a ʋ bibiir ƴãw a. 8A dãwdãw nyɩ na bɛ tɩ bãw a Naaŋmɩn a, nyɩ tɩ ɩ n naaŋmɩmɛ na bɛ ɩ naaŋmɩmɛ a gbãgbaar. 9Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa nyɩ na bãw a Naaŋmɩn a, bɩɩ a Naaŋmɩn na nɩ̃ɛ n'ʋ bãw nyɩ a, ŋmɩŋmɩn za n'a nyɩ lɛb cere a bome a ŋa na bɛ tɛr fãw, bɛ tɛr bom za a zie, bɔbr kɛ́ nyɩ ɩ a gbãgbaar? 10Nyɩ bɛ ƴãwnɛ dere a bibie a mɩnɛ, a cuwr a mɩnɛ, a voru a mɩnɛ, nɩ a yome a mɩnɛ ƴãw ɛ. 11Nyɩ ɩ na ɩ̃ zɔrɛ dɛ̃bɩ̃ɛ ɩ̃ nãa wa bal ɩ̃ tʋɔra a nyɩ ƴãw zawla lɛ a. 12Yɛbr ɩ, ɩ̃ zɛlɛ nyɩ na, nyɩ lɩɛbɩ ŋmɛ̃ taa nɩ mɛ̃, mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na saw ŋmɛ̃ taa nɩ nyɩ a. Nyɩ bɛ sãw mɛ̃ yel kãw za ƴãw ɛ. 13Nyɩ bãwnɩ a na, bàalʋ n'a tɩ so ɩ̃ hieri a Yel-nʋ̃ɔ̀ kʋ̀ nyɩ a dãw-niwn sob daar. 14A ɩ̃ ƴãgan-baal nyɛ́b tɩ ɩ n kpɩɛrʋ a nyɩ zie, ɛ cɛ nyɩ bɛ jewri mɛ̃ ɩ, bɛ pĩ m ɛ; nyɩ nɩ̃ɛ na de m mɛ̃ Naaŋmɩn malkɩ bɩɩ a Kɩrɩta Yeezu tɔr za a. 15A nʋ̃ɔ̀ na tɩ dãw ɩrɛ nyɩ a, nyɩnɛ n'a ʋ cen mɔ̃? Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ dɩrɛ nɩ a dãsɩɛ ŋa a nyɩ ƴãw: nyɩmɛ tɩ tʋ̃ɔ a, nyɩ nãa lowr ɩ a nyɩ mimie ƴãw mɛ̃. 16Ƴɛrɛ ŋa ɩ̃ na yel a yel-mɩŋa kʋ̀ nyɩ a, ɩ̃ lɩɛb ɩ a nyɩ dɔ̃ sob bɩɩ? 17Bɛ mɩnɛ kãw miine nɩ a nyɩ ƴãw, ɛ cɛ a bɛ tɩɛrʋ bɛ vɩɛl ɛ. Bom nɛ bɛ na bɔbr a n'ɩ kɛ bɛ bʋ́r mãa nɩ a nyɩɩm, nyɩ tʋ̃ɔ miine a bɛ ƴãw. 18Fʋ na miine a vla ƴãw a, bʋ̃-vla n'ʋ, ɛ cɛ a mɩ́ ɩ kʋra lɛ, ɛ ta ɩ ɩ̃ na mɩ́ wa be a nyɩ sɔgɔ a tɛwr ɛ. 19Ɩ̃ bibiir i, ɩ̃ lɛb a wone tuo a nyɩ ƴãw mɛ̃ pɔw na dɔwr a, ɛ gu a wa tɩ ɩ cãa k'aa Kɩrɩta be n a nyɩ sɔgɔ. 20Bʋ̃ʋ pãa ɩ ɩ̃ bɛ be a nyɩ zie a ƴɛrɛ ŋa a! Ɩ̃ nãa ƴɛr a gaalɩ a kɔkɔr. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ɩ̃ bɛ mɩ́ bãw a lɛ ɩ̃ na na ɩ a nyɩ zie a ɩ. 21Nyɩɩm na bɔbr k'aa Wulu so nyɩ a, nyɩ bɛ wone a lɛ a Wulu ŋa na yere a ɩ? 22Bɛ sɛb a k'aa Abraham tɩ tɛr ɩ bibiir ayi, kãw ɩ a pɔw-gbãgbaa Agaar bie, ɛ kãw ɩ a pɔw na bɛ ɩ gbãgbaa a, a Saara bie. 23Ɛ cɛ a pɔw-gbãgbaa tɩ dɔw nɩ a ʋ bie nɩsaal dɔwfʋ, ɛ a pɔw na bɛ ɩ gbãgbaa a dɔw a ʋ bie a tu a lɛ a Naaŋmɩn na yel a. 24Zʋkpar ɩ a ŋa bɛ na lɔb a: a pɔwbɛ bɛ ŋa ayi ɩ n wõ-taar ayi: a kãw, a Agaar na wule a, ɩ n a Sinayi tãw zu wõ-taa; gbãgbaar a ʋ dɔwr. 25A Agaar ɩ a Sinayi tãw na be Arabi a, ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ a ƴɛrɛ ŋa Zeruzalɛm na ɩ gbãgbaa, ʋlɛ nɩ a ʋ bibiir za a. 26Ɛ cɛ a Zeruzalɛm na be a saa zu a bɛ ɩ gbãgbaa ɩ, ɛ ʋlɛ n'ɩ a tɩ mã. 27Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ sɛb a yel: «Pɔw-ãan ɩ, cɩlɛ, fʋ̃ʋ na bɛ tɩ dɔw a, ŋmɩɛr nʋ̃ɔ̀ cɛlsɩ, fʋ̃ʋ na bɛ wõ a dɔwfʋ 'wɔbrʋ a ; a pɔw-zaw-bɛra bibiir na yãwmɛ̃ na zuo a pɔw na tɛr sɩr a bibiir.» 28Nyɩɩm, yɛbr ɩ, nyɩ dɔw na mɛ̃ Ɩzaakɩ a, a tu a nʋɔr Naaŋmɩn na ƴãw a. 29Ɛ cɛ mɛ̃ a lɛ a koro za, a bie ʋl na tɩ dɔw a dɔwfʋ tu nɩsaal dɔwfʋ a, na tɩ dɔwrɛ a bie ʋl na dɔw a tu Vʋʋrʋ Sõw a, lɛ n'a a mɩ̀ cãa ŋmɛ̃ a ƴɛrɛ ŋa. 30Ɛ cɛ a Sɛb-sõw yel a kɛ bo? Ɛ «Fʋ diw a pɔw-gbãgbaa nɩ a ʋ bie bɛr; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛ tɛr sɔr k'aa pɔw-gbãgbaa bie nɩ a pɔw na bɛ ɩ gbãgbaa a bie lãw a gbã-dɩ-bom ɛ.» 31Yɛbr ɩ, a na ɩ a ŋa a, tɩ bɛ ɩ pɔw gbãgbaa bibiir ɛ, tɩ ɩ n pɔw na bɛ ɩ gbãgbaa a bibiir.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\