GALASI 5

1A Kɩrɩta ír tɩ na bɛr a gbãgbaalʋ pʋɔ, kɛ́ tɩ sɩrɩ so tɩ tʋɔra. A na ɩ a ŋa a, nyɩ ƴãw fãw ta lɛb de a gbãgba-mie ɩ. 2Nyɩ nyɛ̃, a mãa Pol, ɩ̃ yere na kʋ̀rɛ nyɩ: nyɩmɛ wa ƴãw bɛ ŋma nyɩ a yɛɛ a, a Kɩrɩta kʋ̃ cãa tɛr yel-ɩra kãw za a nyɩ zie ɩ. 3Ɛ ɩ̃ lɛb a maal yere kʋ̀rɛ nɩsaal za na ƴãw bɛ ŋmãa ʋ a yʋɔr a, k'aa fɛr a ʋ sawr a Wulu ʋ za. 4Nyɩɩm na bɔbr k'aa Wulu ɩ nyɩ ɩ nɩ-mɩn a, a baar a nyɩɩm nɩ a Kɩrɩta cara pʋɔ, ɛ́ nyɩ mɩ̀ kʋ̃ lɛ páw a Naaŋmɩn maalʋ ɛ. 5Ɛ cɛ a tɩɩm a, tɩ ƴãw nɩ a tɩ tɩɛrʋ a Naaŋmɩn ƴãw, ʋl na na ɩ tɩ ɩ nɩ-mɩn a ʋ niŋé a; a yel ŋa n'ʋ tɩ gùre nɩ a Vʋʋrʋ Sõw fãw, ʋl na tone a tɩ Naaŋmɩn-saw-deb pʋɔ a. 6Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na lãw nɩ a Yeezu Kɩrɩta a, a yʋɔr-ŋmãafʋ bɩɩ a bɛ-ŋmãafʋ bɛ ɩ bom za ɩ, a bom n'ɩ a Naaŋmɩn-saw-deb na tɛr nɔ̃wfʋ ɩ-ɩrɩ a. 7Nyɩ tɩ tĩ na zɔrɛ vla za! Ãa n'ʋ wa piw nyɩ a sɔr, bɛ bɔbr kɛ nyɩ tuur a yel-mɩŋa? 8A a ŋa bɛ na ƴɛr nyɩ saw a, a bɛ yi a Naaŋmɩn na bʋɔlɛ nyɩ a zie ɩ. 9Mɛ̃ a lɛ bɛ na mɩ́ yel a: «Dãbɩl blã mɩ́ ɩ n a zɔ̃-bura za ír.» 10Mãa a, a Sore ɩ na ɩ̃ bɛr tɩɛrʋ a nyɩ ƴãw: ɩ̃ bãwnɩ a na nyɩ na kʋ̃ tɩɛrɛ bʋ̃-yoru a. Ɛ cɛ sob nɛ na ƴãwnɛ a damnʋ a nyɩ pʋɔ a na páw nɩ dɔwrʋ, ʋlɛ saa ŋmɛ̃ ŋmɩŋmɩn a. 11Mãa ƴãw a, yɛbr ɩ, mãa tɩ ɩ mɛ̃ ɩ̃ cãa na kanɛ k'aa fɛr a kɛ bɛ mɩ́ ŋmãa a yʋɔr a, bʋ̃ʋ ƴãw n'a bɛ nãá cãa dɔwrɛ mɛ̃? A lɛ pʋɔ a, a Kɩrɩta da-gara zu kũu ƴɛrʋ kʋ̃ʋ damnɛ nɩr za ɩ. 12A bɛlɩ dem na ƴãwnɛ a damnʋ a nyɩ pʋɔ a, bɛ nãa mɩ́ tɛr lɛɛɛ tɩ ír a bɛ lamɛ mɩ̀. 13Yɛbr ɩ, a nyɩɩm a, a tʋɔra-sob ƴãw n'a bɛ bʋɔlɩ nyɩ. Ɛ cɛ nyɩ taa wa yel kɛ a tʋɔra-sob ŋa ƴãw ɛ́ tuur a nyɩ nɩsaal yel-bɔbrɩ na bɛ vɩɛl a ɩ. Nyɩ nɩ̃ɛ mɩ́ kaarɛ taa zie a nɔ̃wfʋ zũú. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn-Wulu za zu n'ɩ: «Fʋ na nɔnɛ nɩ a fʋ tɔ sob mɛ̃ a fʋ mɩŋa a.» 15Ɛ cɛ, nyɩmɛ wa dʋnɛ taa ɛ vɔlɛ taa mɛ̃ wɛ-dʋn-faar a, nyɩ gu vla, nyɩ na baarɩ taa. 16A na ɩ a ŋa a, yel ŋa n'ʋ ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ yel kʋ̀ nyɩ: nyɩ bɛr a nyɩ nyɔ-vʋʋrʋ kʋ̀ a Vʋʋrʋ Sõw ɛ nyɩ kʋ̃ ɩrɛ a lɛ a nyɩ nɩsaalʋ na bɔbr a ɩ. 17Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a tɩ nɩsaalʋ yel-bɔbrɩ nɩ a Vʋʋrʋ Sõw dem bɛ lãw taa ɩ, ɛ a Vʋʋrʋ Sõw yel-bɔbrɩ nɩ a tɩ nɩsaalʋ dem mɩ̀ bɛ lãw taa ɩ, mɔb a be a za ayi cara pʋɔ. Alɛ n'a so, nyɩ bɛ tʋɔr ɩrɛ a lɛ nyɩ na bɔbr a ɩ. 18A Vʋʋrʋ Sõw wa n'ʋ wule nyɩ a, a Mõyiir-Wulu bɛ cãa fɛrɛ nyɩ ɛ. 19A nɩsaalʋ tõ-toni sãá nɩ nyɩraa lɛ, alɛ n'ɩ a ŋa: pɩ̃ɔ yele, dɛwr, faalʋ, 20tɩbɛ maalʋ, sʋɔlʋ, dɔ̃, zɛb-taa, nyúur, suur, cier-taa, bɛ-wõ-taa, bʋ́r-taa, 21nyɛ̃ a fʋ tɔ bom bɔbr, dãa kuolu, dɩ tɩ gã nɩ taa, nɩ a yele a ŋa taabɛ. Nyɩ páw bãwnɩ a, mɛ̃ a lɛ ɩ̃ na tɩ dãw yel kʋ̀ nyɩ a, a bɛlɩ dem na tɛr a ɩ-ɩrɩ a ŋa taabɛ a, kʋ̃ nyɛ̃ zie a Naaŋmɩn-Naalʋ pʋɔ ɩ. 22Ɛ cɛ a Vʋʋrʋ Sõw bom ɩ: nɔ̃wfʋ, nʋ̃ɔ̀, ƴã-ɓaarʋ, su-nyɔwra, vɩɛlʋ, nɩ-vla-ɩb, Naaŋmɩn-saw-deb, 23nɩsaal baalʋ-ɩb, tʋɔra-nyɔwfʋ; a Mõyiir-Wulu bɛ diwr a yele a ŋa taabɛ bɛrɛ ɩ. 24A bɛlɩ dem a Kɩrɩta na so a, bɛ kpa n a nɩsaalʋ a da-gara zu lãw nɩ a ʋ vʋla bʋʋrɛ na mɩ́ be a ʋ zie a, nɩ a ʋ yel-bɔbrɩ. 25A Vʋʋrʋ na n'ʋ so tɩ vʋʋrɛ a, tɩ mɩ̀ bɛr tɩ tʋɔra kʋ̀ ʋ. 26Tɩ ta mɩ́ pɔrɛ ɩ, a nɔ-haarʋ nɩ a nyu-ɩb, a ta be a tɩ cara pʋɔ ɩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\