GALASI 6

1Yɛbr ɩ, alɛ wa ɩ mɛ̃ bɛ nyɔw nɩ nɩr sãwna pʋɔ a, a nyɩɩm na tɛr a Naaŋmɩn Vʋʋrʋ a, nyɩ tɛr ʋ lɛb wa ƴãw a sɔr vla pʋɔ; ɛ cɛ nyɩ ɩrɛ bɛl bɛl a ʋ zie. Ɛ a fʋ̃ʋ mɩ̀ a, gurè fʋ tʋɔra vla: fʋ tɩɛr kɛ bɛ mɩ̀ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɛlɩ fʋ bɩɩ? 2Nyɩ tuore taa tuor, lɛ n'a nyɩ na saw a Kɩrɩta Wulu. 3Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, nɩr na tɩɛr k'ʋʋ ɩ n nɩr, ɛ nɩ̃ɛ bɛ ɩ nɩr a, ʋ bɛlɛ nɩ ʋ tʋɔra. 4Ŋa za mɩ́ jɩr a ʋ tome kaa, alɛ wa sɛw k'ʋʋ nyʋʋr a, ʋl ƴãw n'a ʋ na nyʋʋr, a kʋ̃ ɩ ʋ na de ʋ tʋɔra man nɩ nɩr a ƴãw n'a ɩ. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ŋa za na mɩ́ tuo nɩ a ʋ mɩŋa tuor. 6A sob nɛ bɛ na zanɛ nɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ a, a fɛr a k'ʋʋ mɩ́ ɩ a ʋ bʋ̃-tɛrɩ kʋ̀ a sob nɛ na zanɛ nɩ ʋ a. 7Nyɩ ta bɛlɛ nyɩ tʋɔra ɩ: Naaŋmɩn bɛ sawr bɛ ɩrɛ ʋ laar ɛ. Ʋlɩ bom nɛ a nɩsaal na bʋ̀r a, ʋlɛ n'ʋ ʋ na cɛ. 8Sob nɛ na bʋ̀rɛ a alɩ bome nɛ a nɩsaalʋ na bɔbr a, na cɛ n a wɔ̃mɛ a nɩsaalʋ na waar ɩ a, a pɛr lɛ k'aa kũu. Ɛ cɛ sob nɛ na bʋ̀rɛ a alɩ bome nɛ a Vʋʋrʋ Sõw na bɔbr a, ʋ na cɛ n a wɔ̃mɛ a Vʋʋrʋ na waar ɩ a, a pɛr lɛ k'aa nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a. 9Nyɩ ɩ tɩ taa balɛ a vla maalʋ ƴãw ɛ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩmɛ bɛ wa bal tɩɛ bɛr a, ɛ a daar wa ta a, tɩ na cɛ na. 10A na ɩ a ŋa vuo cãa be a yaa, nyɩ ɩ tɩ ɩrɛ vla a nɩbɛ za zie, ɛ baa zuo a za a bɛl na ɩ a tɩ yɛbr a saw-deb pʋɔ a zie. 11A kan-bi-bɛrɛ a ŋa nyɩ na nyɛ̃ a, mãa mɩŋa nũu n'ʋ ɩ̃ sɛb ɩ nyɩ. 12A bɛlɩ dem na bɔbr kɛ́ bɛ fɛr nyɩ nyɩ ŋma a nyɩ yɛɛ a, bɛ ɩ n nɩbɛ na bɔbr kɛ́ bɛ sãá nɩ-vɩɛlɩ a nɩsaalʋ yele pʋɔ a. A bɛ bʋ̃-bɔbra tɛwr n'ɩ kɛ́ bɛ ta mɩ́ páw dɔwrʋ a Kɩrɩta da-gara ƴãw ɛ. 13Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a bɛl tɛɛ za na mɩ́ ƴãw bɛ ŋma bɛ a yɛɛ a, bɛ mɩ́ tuur a Naaŋmɩn-Wulu ɛ; bɛ mɩ́ bɔbr a kɛ́ nyɩ ŋma a yɛɛ bɛ tʋ̃ɔ zɛwr bɛ tʋɔra, bɛ na fɛr nyɩ ƴãw nyɩ tɛr a bãwfʋ ŋa a nyɩ ƴãgánɩ́ a. 14Mãa ƴãw a, a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta da-gara yõ ƴãw n'a ɩ̃ bɔbr k'ɩ̃ɩ zɛwr ɩ̃ tʋɔra. Ʋlɛ n'ʋ so a tẽ-daa kpi a ɩ̃ zie, ɛ ɩ̃ mɩ̀ kpi a tẽ-daa zie. 15Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, fʋ na ŋmãa a yʋɔr bɩɩ fʋ na bɛ ŋmãa a, bɛ ɩ bom ɛ, fʋ na ɩ Naaŋmɩn bʋ̃-ir-paala a, ʋlɛ n'ʋ ɩ bom. 16A Naaŋmɩn ƴã-ɓaarʋ nɩ a ʋ nɩ-baal-zɔba, a be a bɛlɩ dem za na tuur a wulu pɔl ŋa a zie, ɛ mɩ̀ be a ʋ nɩ-bʋurɛ za zie. 17Dɩ̃a na ta a, nɩr za taa lɛ sɔbr mɛ̃ niwn ɛ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a fɩlɛ na be a ɩ̃ ƴãgánɩ́ a wule na k'aa Yeezu so m. 18Yɛbr ɩ, a tɩ Sore Yeezu Kɩrɩta maalʋ, ʋ be a nyɩ za zie. Amɛn.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\