EBIRE 1

1A dãwdãw a, Naaŋmɩn tɩ ƴãw na a ʋ ƴɛr-manbɛ ƴɛr ƴɛr-pɛ-bʋʋrɛ za, gb'aa ŋmɩn za, a tɩ sãà mɩnɛ zie, 2ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, a yele baarʋ vuo ŋa pʋɔ a, a ʋ Bie n'ʋ ʋ ƴãw ʋ ƴɛr a tɩ zie. Ʋlɛ n'ʋ a Naaŋmɩn ƴãw k'ʋ ír bom za ɛ so bom za. 3A Bie ŋa n'ɩ a Naaŋmɩn yúor-vɩɛlʋ-danʋ na nyɩwrɛ a, nɩ a lɛ tɔr za a Naaŋmɩn na ŋmɛ̃ a, ɛ ʋlɛ n'ʋ nyɔw a tẽ-daa tɛr nɩ a ʋ ƴɛrʋ fãw. Ʋ na wa pɛw a nɩsaalbɛ yel-bebe dɛwr bɛr baar a, ʋ zɩ̃ n a Naaŋmɩn na ɩ kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ za a, dʋrʋ lowr a saa zu. 4A Bie wa ɩ n kpɛ̃ɛ zuo a malkɩ mɩnɛ, a Naaŋmɩn kʋ̀ ʋ yúor na zuo a bɛ dem a. 5Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a malkɩ buor ʋ a Naaŋmɩn dãw yel: «Ɩ̃ bie nɛ b, ɩ̃ dɔw fʋ nɩ a dɩ̃a?» Lɛ nɩ kɛ: «Ɩ̃ na ɩ n sãà a ʋ zie, ɛ ʋ ɩ bie a ɩ̃ zie?» 6Ɛ cɛ a lɛn daar a Naaŋmɩn na tɩ ƴãw a ʋ Bi-dãw-dɔwra ʋ waar a tẽ-daa zu a, ʋ tɩ yere na: «A Naaŋmɩn malkɩ mɩnɛ za, bɛ gbine dume a ʋ nĩŋé.» 7A malkɩ mɩnɛ ƴãw a, ʋ yel ɩ a ŋa: «A Naaŋmɩn mɩ́ ɩ na a ʋ malkɩ mɩnɛ ɩ sɛsɛb, ɛ a ʋ tõ-tõ-biir ɩ vũu-zɛlɛ.» 8Ɛ cɛ a ʋ Bie ƴãw a, a ŋa n'a ʋ yel: «Naaŋmɩn ɩ, dɩ̃a nɩ bio a, a fʋ naalʋ da-kɔw ba na, fʋ kaarɛ nɩ a fʋ naalʋ tẽw zie nɩ mɩnʋ. 9Fʋ nɔnɛ nɩ a mɩnʋ ɛ hɩ̃ɛn a faalʋ, alɛ so a Naaŋmɩn, a fʋ Naaŋmɩn, cir a cɩlʋ kãá ƴãw a fʋ zũú, kaa ir ɩ fʋ a ʋ ƴãw, ɛ bɛr a fʋ taabɛ.» 10Ʋ mɩ̀ cãa na lɛ yel: «Sore e, fʋ̃ʋ n'ʋ ír a tẽw a pɛr tib daar, ɛ a salom ɩ a fʋ nuru bʋ̃-maala. 11Al na wɛ na, ɛ cɛ fʋ̃ʋ be na. A za na kor a mɛ̃ kparʋ a, 12fʋ na pili pili a na mɛ̃ kpar-kpɛ̃ɛ a, fʋ na lɩɛr a na mɛ̃ kparʋ a, ɛ cɛ fʋ̃ʋ ŋmɛ̃ n fʋ ŋmɛ̃a, ɛ a fʋ yome bɛ tɛr baarʋ daar ɛ.» 13Ɛ a malkɩ buor sob ʋ a Naaŋmɩn dãw yel: «Zɩ̃ a ɩ̃ dʋrʋ lowr, ɛ gu ɩ̃ wa tɩ fɛr a fʋ dɔ̃ dem ƴãw bɛ lɩɛbɩ a fʋ gbɛɛ dɔwlʋ zie?» 14A malkɩ mɩnɛ za bɛ ɩ bʋ̃-vʋbɛ na tɛr tõ-nɛɛ, Naaŋmɩn mɩ́ tõ kɛ́ bɛ tɩ sõw a bɛlɩ dem na na nyɛ̃ a faafʋ a ɩ?


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\