EBIRE 11

1A Naaŋmɩn-saw-deb n'ɩ fʋ na bɛ bʋnɛ kɛ́ fʋ na páw nɩ a bom ʋl fʋ na tɩɛrɛ a, ʋ mɩ́ wul a kɛ a yele fʋ na bɛ mɩ́ nyɛ̃ a be na. 2A bɛ saw-deb zũú n'a Naaŋmɩn dɩ a nɩ-kore dãsɩɛ. 3A saw-deb zũú n'a tɩ bãw k'aa ʋ ƴɛrʋ n'a Naaŋmɩn cɔbrɩ nɩ a zie. A ɩ a lɛ, a bom fʋ na mɩ́ nyɛ̃ a, yi bom fʋ na bɛ mɩ́ nyɛ̃ a pʋɔ. 4A saw-deb zũú n'a Abɛl tɩ maalɩ bawr na vɩɛl zuo Kayɛ̃ dem a kʋ̀ a Naaŋmɩn. A saw-deb ƴãw n'a a Naaŋmɩn tɩ yel k'ʋʋ ɩ n nɩ-mɩŋa, a Naaŋmɩn mɩŋa na tɩ saw de a bome a Abɛl na kʋ̀ ʋ a ƴãw. A ʋ saw-deb zũú, a Abɛl na saa kpi a cãa na ƴɛrɛ. 5A saw-deb zũú n'a bɛ tɩ ír a Enɔkɩ, k'ʋʋ ta kpi ɛ; bɛ bɛ lɛ tɩ nyɛ̃ ʋ ɛ, a Naaŋmɩn na tɩ ír ʋ cen nɩ a ʋ zie a ƴãw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ na bɛ tɩ ír ʋ sɛr a, a Sɛb-sõw tɩ dɩ n a ʋ dãsɩɛ yel k'ʋʋ pɛlɩ nɩ a Naaŋmɩn pʋɔ. 6Ɛ cɛ a saw-deb bɛ wa ka be a, nɩr kʋ̃ tʋ̃ɔ pɛlɩ a Naaŋmɩn pʋɔ ɩ. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na tawr pɩɛlɛ a Naaŋmɩn a, a fɛr a k'ʋʋ saw de k'aa Naaŋmɩn be na, ɛ mɩ́ maalɩ a bɛlɩ dem na bɔbr ʋ a. 7A saw-deb zũú n'a Nowe tɩ bɛr wõ a lɛ Naaŋmɩn na tɩ yel kʋ̀ ʋ a, yele bɛ na bɛ tɩ nyɛ̃ sɛr a ƴãw. Ʋ bɛ tɩ de dɩ̃ɛnʋ ƴãw a lɛ a Naaŋmɩn na tɩ yel a ƴãw ɛ, ɛ́ tɩ maalɩ gbor-kpɛ̃ɛ ʋlɛ nɩ a ʋ yir dem faafʋ ƴãw. A ŋa n'a ʋ tɩ wul a tẽ-daa sãwna, ɛ a Naaŋmɩn nyɛ̃ ʋ ɩ nɩ-mɩŋa, a ʋ saw-deb zũú. 8A saw-deb zũú, a Naaŋmɩn na tɩ bʋɔlɩ a Abraham a, ʋ saw na ɛ yi cen tẽw a Naaŋmɩn na na kʋ̀ ʋ k'ʋ so ʋ a. Ʋ tɩ yi na cere, ɛ bɛ bãw be ʋ na cere a ɩ. 9A saw-deb zũú n'a ʋ tɩ kpɛ a tẽw ʋl mɛ̃ nʋʋra a, a tẽw ʋl a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na kʋ̀ ʋ na a. Pɛn-yir pʋɔ n'a ʋ tɩ kpɩɛr, ʋlɛ nɩ a Ɩzaakɩ nɩ a Zakɔb, a bɛl a Naaŋmɩn mɩ̀ na tɩ ƴãw a ʋlɩ nɔ-been nɛ kʋ̀ a. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Abraham tɩ gùre nɩ tẽ-kpɛ̃ɛ bɛ na sʋ̃ɔ a pɛr ʋ kpɛmɛ a, ɛ a Naaŋmɩn ɩ a sob nɛ na tɩɛrɩ a mɩɛrʋ, ɛ lɛ ɩ a mɩɛrɛ a. 11A saw-deb zũú n'a Saara mɩ̀ tɩ páw a bie dɔwfʋ fãw, ʋ na saa tɩ kor baar a; ʋ na tɩ saw k'aa Naaŋmɩn na ƴãw a nʋɔr a, ŋmɛ̃ n ʋ ŋmɛ̃a. 12A a ŋa n'a nɩ-been yõ, na tɩ kpi ʋ za baar a, tɩ dɔw nɩbɛ bɛ yãwmɛ mɛ̃ a salom zu ŋmar-bie a, bɛ bɛ tɛr nʋɔr ɛ, mɛ̃ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nʋɔr biire a. 13A saw-deb ʋ a nɩbɛ bɛ ŋa za tɩ tɛr kpi n, ɛ́ bɛ páw a bome a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na kʋ̀ bɛ na ɩ, ɛ cɛ bɛ tɩ cãa na zãá ɛ nyɛ̃ a, ɛ pùor a, ɛ saw kɛ́ bɛ ɩ n nʋʋrɩ nɩ sɔr-tɔlbɛ a tẽw zu. 14A bɛlɩ dem na ƴɛrɛ a a ŋa a, bɛ wul ɩ cãàmɩ́ lɛ kɛ sãà-tẽw n'ʋ bɛ bɔbr gʋɔr ɩ. 15A tẽw ʋl bɛ na yi kɛ bɛr a tɩ n'ʋ bɛ tɩɛrɛ a, bɛ nãá nyɛ̃ nɩ vuo lɛb cen a ʋ pʋɔ. 16Ɛ cɛ alɛ ɩrɛ mɛ̃ bom ʋ a, sãà-tẽw na vɩɛl zuo a n'ʋ bɛ tɩ bɔbr, a pɛr lɛ k'aa tẽ-vla pʋɔ dem. Lɛ so a bɛ ɩrɛ a Naaŋmɩn vĩ bɛ na bʋɔlɛ ʋ a bɛ Naaŋmɩn a ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ cɔbr ɩ tẽ-kpɛ̃ɛ a bɛ ƴãw. 17A saw-deb zũú n'a a Abraham tɩ maal ɩ a Ɩzaakɩ bawr, a lɛ a Naaŋmɩn na tɩ bãw kɛ ɩ ʋ kaa a. A ʋ bi-been n'ʋ ʋ tɩ maalɛ nɩ a bawr, ʋl Naaŋmɩn na tɩ ƴãw a nʋɔr kʋ̀ a, 18ɛ yel a ŋa kʋ̀ ʋ a: «A Ɩzaakɩ n'ʋ na so fʋ páw a bʋʋrɛ ɩ̃ na yel k'ɩ̃ɩ na kʋ̀ b a a.» 19Ɛ cɛ a Abraham tɩ tɩɛrɛ na kɛ Naaŋmɩn na tʋ̃ɔ na ɩ a Ɩzaakɩ ʋ lɛb yi a kũuni pʋɔ, lɛ so a Naaŋmɩn tɩ lɛb kʋ̀ ʋ a ʋ bie, ʋ ɩ nɩdaar yel bãwfʋ. 20A saw-deb zũú mɩ̀ n'a a Ɩzaakɩ tɩ ƴɛr nɔ-vla kʋ̀ a Zakɔb nɩ a Ezawu a nɩdaar ƴãw. 21A saw-deb zũú n'a a Zakɔb, na tɩ waar na kpi a, tɩ ƴɛr nɔ-vla kʋ̀ a Zuzɛb bibiir been been, ɛ nyɔw a ʋ dabɔl nyʋɔr ƴãw ɛ gũu pùori Naaŋmɩn nɩ ʋ tʋɔra siwru. 22A saw-deb zũú n'a a Zuzɛb, na tɩ ta kũu a, tɩ ƴɛr por a Ɩsɩrayɛl bibiir na na yi a Eziptɩ tẽw pʋɔ a yúor, ɛ yel a lɛ ʋ na bɔbr kɛ bɛ wa ɩ a ʋ kɔbɛ a. 23A saw-deb zũú n'a a Mõyiir na tɩ dɔw a, a sãà nɩ a mã tɩ sɔwl ʋ cuwr ata; bɛ tɩ nyɛ̃ ʋ na ʋ ɩ bie na vɩɛl a, ɛ́ bɛ bɛ zɔ dɛ̃bɩ̃ɛ a nãà nʋɔr zawrʋ ƴãw ɛ. 24A saw-deb zũú n'a a Mõyiir, na wa ɩ kpɛ̃ɛ baar a, bɛ saw bɛ bʋɔlɛ ʋ a Faarɔ̃ pɔwyaa bi-dɛb ɛ. 25Ʋ tɩ nyɛ̃ na, bɛ na na dɔwrɩ ʋ lãwnɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ a, a sa a yel-bier nʋ̃ɔ̀ ʋ na na wõ blã a. 26Ʋ mɩ̀ tɩ nyɛ̃ na, bɛ na na ɩ ʋ la mɛ̃ a Kɩrɩta bɛ na ɩ la a, a vɩɛl zuo a Eziptɩ tẽw na-bome; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a maalʋ na waar a n'a ʋ tɩ tori niwn jɩrɛ. 27A saw-deb zũú n'a a Mõyiir tɩ yi kɛ bɛr a Eziptɩ tẽw, ɛ́ bɛ tɩ zɔ dɛ̃bɩ̃ɛ a nãà na na nyɛ̃ suur a ƴãw ɛ; ʋ tɩ kpɛmɛ na be be, mɛ̃ ʋ nyɛrɛ nɩ a Naaŋmɩn nɩr na kʋ̃ tʋ̃ɔ nyɛ̃ a. 28A saw-deb zũú n'a ʋ tɩ maalɩ a Tɔlʋ cuw ɛ ƴãw bɛ ƴãw a zɩ̃ɩ a dɩ̃dɛɛ ƴãw, k'aa kũu malkɩ taa wa tʋɔr a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ bi-dɛb-dãw-dɔwrɩ ɛ. 29A saw-deb zũú n'a bɛ tɩ gãw a Kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ-zɩɛ mɛ̃ tẽsɔw kõw n'ʋ a, ɛ a Eziptɩ tẽw dem, mɩ̀ na tɩ yel kɛ bɛ ɩ kaa a, tu kʋ̃ɔ. 30A saw-deb zũú n'a a Ɩsɩrayɛl bibiir tɩ cen viiri koli a Zeriko tẽw dacĩ-kpɛ̃ɛ, bibie ayopõi, ʋ lo. 31A saw-deb zũú n'a a pɔw-yɛm Arahab bɛ tɩ kpi lãw nɩ a bɛlɩ dem na bɛ tɩ de a Naaŋmɩn a ɩ, ʋ na tɩ de a nɩbɛ na wa a tẽw piwru ƴãw vla a. 32Bʋ̃ʋ n'ʋ ɩ̃ na lɛb yel? Vuo bɛ ka be ɩ̃ na ƴɛr a Zedɩ̃ɔ, Barakɩ, Sãsɔ̃, Zɛfɩte, Daviir, Samɩɛl nɩ a Naaŋmɩn ƴɛr-manbɛ ƴɛrʋ ɛ. 33A saw-deb zũú, bɛ tɩ zɛb a tʋ̃ɔ na-mɩnɛ ten, ɛ tɩ tu a mɩnʋ pùor, ɛ páw a alɩ bome nɛ a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na tɩr a a. Bɛ tɩ pàw nɩ gben nɛɛ, 34kpiiri vũu-bɛrɛ bɛrɛ bɛr, bɛ bɛ tɩ tʋ̃ɔ kpi a sɔ-kpɛ̃ɛ kũu ɛ. Bɛ tɩ lɛb a nyɛ̃ fãw a bàalʋ pùorí, bɛ tɩ wul ɩ a zɛbr zie kɛ́ bɛ ɩ n gãdaar, ɛ cã a dɔ̃ dem zɛbr nɩbɛ bɛr bɛ lɛb. 35A saw-deb zũú, pɔwbɛ tɩ lɛb a nyɛ̃ a bɛ nɩbɛ na kpi a, bɛ lɛb yi a kũu pʋɔ. Ɛ cɛ bɛ tɩ dɔwr ɩ bɛ mɩnɛ tɩ kʋ́; bɛ bɛ tɩ saw bɛ na faa bɛ ɩ, kɛ́ bɛ tʋ̃ɔ wa lɛb yi a kũu pʋɔ páw a nyɔ-vʋʋrʋ na vɩɛl zuo a. 36Bɛ mɩ̀ tɩ ɩ n bɛ mɩnɛ la ɛ fɔb bɛ, ɛ ƴãw bɛ mɩnɛ bamɛ lɔb ƴãw gaso pʋɔ. 37Bɛ tɩ lɔb ɩ bɛ mɩnɛ nɩ kʋsɛbɛ kʋ́, fɔw bɛ mɩnɛ ŋma ziir ayiri nɩ sɔ-nyɩmɛ, kʋ́ bɛ mɩnɛ nɩ sɔ-kpɛ̃ɛ. Bɩɩ bɛ mɩ́ tɩ cɔlɛ na gʋɔr, su píir bɩɩ bʋʋr gamɛ kparɩ. Bɛ bɛ tɩ tɛr bom ɛ, ɛ́ bɛ ɩrɛ a kpɩɛr bɛ, dɔwrɛ nɩ bɛ. 38A tẽ-daa bɛ tɩ sɛw taa nɩ a nɩbɛ bɛ ŋa ɩ. Bɛ mɩ́ tɩ bɔrɛ na gʋɔr a wɛja-kpalɩ pʋɔ nɩ a tan pʋɔ, ɛ kpɩɛr a tãw bɔwrɩ pʋɔ nɩ a tẽw bɔwrɩ pʋɔ. 39A Naaŋmɩn tɩ dɩ n a bɛ za dãsɩɛ a bɛ saw-deb zũú, ɛ cɛ bɛ bɛ tɩ páw a ʋlɩ bom nɛ ʋ na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na tɩr a a ɩ. 40Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn tɩ de nɩ niwn bãwnɩ tɩ bom na vɩɛl zuo a, kɛ́ bɛ ta ta a vɩɛlʋ zie ɛ bɛr tɩ ɛ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\