EBIRE 2

1A lɛ n'a so, a fɛr kɛ tɩ cɛlɛ a yele tɩ na wõ a zie vla, kɛ̀ tɩ taa wa bɔrɛ ɩ. 2A ƴɛrʋ a malkɩ mɩnɛ na tɩ dãw ƴɛr a, wa sãá na ɩ ƴɛr-sɩza, ɛ sob nɛ za na tɩ gãw a ƴɛrʋ ŋa bɛr bɩɩ bɛ saw de ʋ a, tɩ páw nɩ dɔwrʋ mɛ̃ a lɛ a na sɛw a. 3Ɛ ŋmɩŋmɩn n'a a tɩɩm na ɩ cɩ̃ɛ, tɩmɛ bɛ wa cɛlɛ a faafʋ kpɛ̃ɛ ŋa tɔ zie a? A Sore mɩŋa n'ʋ de niwn ƴɛr a faafʋ ŋa ƴɛrʋ; al pùorí, a bɛlɩ dem na wõ a Sore ƴɛrʋ a, mɩ̀ yel kʋ̀ tɩ kɛ sɩza n'a. 4A Naaŋmɩn mɩ̀ tu n a bɛ dãsɩɛ pùor maalɩ yele na ɩ bãwfʋ sãá a, nɩ yel-bãw-guuri nɩ nɔ-ɓãa-yel-bʋʋrɛ za, ɛ mɩ̀ cãa lɛ tu a pùor nɩ a Vʋʋrʋ Sõw maalʋ ʋ na põ mɛ̃ a lɛ ʋ na bɔbr a. 5A nɩdaar tẽw ƴɛrʋ tɩ na ƴɛrɛ a, malkɩ mɩnɛ bɛ nɛ bɛ a Naaŋmɩn ƴãw bɛ dɩ naalʋ a ʋ zu ɛ. 6Kãw sob nɩ̃ɛ na yel a ŋa a Sɛb-sõw pʋɔ zie kãw: «Naaŋmɩn ɩ, bʋ̃ʋ n'ɩ a nɩsaal, fʋ tɩɛrɛ a ʋ yele? Bɩɩ, bʋ̃ʋ n'ɩ a nɩsaal-bie, fʋ kaarɛ a ʋ zie? 7Fʋ siwr ʋ nɩ blã lɛ ƴãw, ʋ bɛ ta a malkɩ mɩnɛ ɩ, fʋ ɩ na ʋ tɛr yúor ɛ nyɛrɛ ƴãwfʋ, 8fʋ dĩ nɩ bom za bin a ʋ pile.» A Naaŋmɩn wa ƴãw a nɩsaal dɩ naalʋ bom za zu a, ʋ bɛ cɛ bom bɛr a nɩsaal na bɛ dɩ naalʋ a ʋ zu a ɩ. Ɛ cɛ a ƴɛrɛ ŋa a, tɩ bɛ nyɛ̃ k'aa nɩsaal dɩ n naalʋ bom za zu sɛr ɛ. 9Yel ŋa n'ʋ tɩ nyɛ̃: bɛ siwr ɩ a Yeezu blã lɛ ƴãw, ʋ bɛ ta a malkɩ mɩnɛ ɩ, k'aa Naaŋmɩn maalʋ zũú, ʋ́ kpi a nɩsaal za ƴãw; ɛ́ tɩ nyɛ̃ ʋ nɩ ƴɛrɛ ŋa ʋ tɛr yúor ɛ nyɛrɛ ƴãwfʋ, a kũu kpɩɛrʋ ʋ na nyɛ̃ a ƴãw. 10A Naaŋmɩn ƴãw bom za na be, ʋʋ so bom za be a, ʋ na tɩ bɔbr k'ʋʋ tɛr bibiir yaga bɛ tɩ pʋɔ a ʋ yúor-vɩɛlʋ-danʋ pʋɔ a, a tɩ sɩrɩ na sɛw, k'aa Yeezu na na ɩ a bɛ faafʋ sɔr niwn-diere a, ʋ ɩ ʋ k'ʋ wõ tuo vɩɛl ʋ za. 11Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yeezu na tɩrɛ a sonu a, nɩ a bɛlɩ dem na páwr a sonu a, bɛ za lãw nɩ Sãà, alɛ so vĩ bɛ ɩrɛ ʋ, ʋ na na bʋɔlɛ bɛ a ʋ yɛbr a ɩ. 12Ʋ yel ɩ a ŋa: «Naaŋmɩn ɩ, ɩ̃ na ƴɛr ɩ a fʋ ƴɛrʋ a ɩ̃ yɛbr zie, ɩ̃ na danɩ fʋ nɩ a lãw nɩbɛ sɔgɔ.» 13Ʋ mɩ̀ cãa na yel: «Ɩ̃ na ƴãw nɩ a ɩ̃ tɩɛrʋ a fʋ ƴãw.» Nɩ kɛ: «Mãa n'ɩ ŋan, mãa nɩ a ɩ̃ bibiir a Naaŋmɩn na kʋ̀ m a.» 14A na ɩ a ŋa, a bibiir bɛ ŋa ɩ nɩsaalbɛ a, a Yeezu mɩ̀ ɩ na mɛ̃ a bɛl a, ʋ pʋɔ nɩ a bɛ nɩsaalʋ pʋɔ, k'aa ʋ kũu zũú, ʋ tʋ̃ɔ a sob nɛ na tɛr a kũu fãw a, a pɛr lɛ k'aa Gɛgɛra, 15ɛ faa a bɛlɩ dem na mɩ́ tɩ ɩ gbãgbaar a bɛ nyɔ-vʋʋrʋ daar za, a kũu dɛ̃bɩ̃ɛ zũú a. 16Malkɩ mɩnɛ sõwfʋ ƴãw sɩrɩ bɛ n'a ʋ waar ɛ, Abraham bʋʋrɛ sõwfʋ ƴãw n'a. 17Lɛ so a tɩ fɛr k'ʋʋ ŋmɛ̃ taa nɩ a ʋ yɛbr a yele za pʋɔ, ɩ bawr-maal-kara na tɛr su-ɓaarʋ ɛ bɛ lɛbr pùor a Naaŋmɩn tome tob pʋɔ a, tʋ̃ɔ mɩ́ ír a nɩbɛ yel-bebe bɛr. 18Ʋ na wõ tuo ɛ nyɛ̃ bɛlʋ a, ʋ na tʋ̃ɔ na mɩ́ sõw a bɛlɩ dem na nyɛrɛ a bɛlʋ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\