EBIRE 3

1Yɛbr Kɩrɩta-nɩbɛ ɛ, a Naaŋmɩn so nyɩ, ʋl na bʋɔlɩ nyɩ a. A na ɩ lɛ a, nyɩ jɩrɛ a Yeezu, a Naaŋmɩn-saw-deb tɩ na hiere a nɩ-tona nɩ bawr-maal-kara. 2Sɩza n'a, a Naaŋmɩn na kʋ̀ ʋ a tõ-nʋɔr ŋa a, de nɩ a ʋ yele, mɛ̃ a lɛ tɔr za ʋ na tɩ de a Mõyiir yele a ʋ yir za pʋɔ a. 3A yir-mɩɛrɛ mɩ́ nyɛrɛ nɩ ƴãwfʋ zuo a yir tɔr za. Lɛ n'a a Yeezu mɩ̀ sɛw k'ʋʋ tɛr yúor-vɩɛlʋ-danʋ na gãw a Mõyiir dem a. 4Yir za mɩ́ sɩrɩ na tɛr a ʋ mɩɛrɛ, ɛ Naaŋmɩn n'ɩ bom za mɩɛrɛ. 5A Mõyiir a, a Naaŋmɩn tɩ de nɩ a ʋ yele a ʋ yir za pʋɔ mɛ̃ tõ-tõ-bie na na dɩ a ƴɛrʋ dãsɩɛ, a Naaŋmɩn na na ƴɛr a. 6Ɛ cɛ a Kɩrɩta ʋl a, Naaŋmɩn de nɩ a ʋ yele mɛ̃ Bie na ɩ a Naaŋmɩn yir sob a. Ɛ tɩmɛ n'ɩ a yir dem, tɩmɛ wa ɓãa ƴãw bɛr tɩɛrʋ, ɛ a tɩ nyʋ̀ʋ́r ɩ a tɩɛrʋ tɩ na ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw a. 7Lɛ so, mɛ̃ a lɛ a Vʋʋrʋ Sõw na yel a: «A dɩ̃a bibir a, nyɩmɛ wa wõ a Naaŋmɩn kɔkɔr a, 8nyɩ ta kpãa tobr mɛ̃ a lɛn daar nyɩ na tɩ zɛbr ɩ ʋ a ɩ, a ʋlɩ bibir nyɩ na tɩ ɩ ʋ kaa a wɛja-kpalɛ pʋɔ a ɩ. 9A be a, a nyɩ sãakʋm mɩnɛ tɩ jɩ̃ mɛ̃ na kɛ́ bɛ ɩ m kaa, ɛ́ bɛ tɩ nyɛ̃ nɩ a ɩ̃ tome 10yome lɩz'a ayi. A lɛ n'a so ɩ̃ nyɛ̃ nɩ a nɩbɛ bɛ ŋa suur ɛ yel: ‹Kʋra lɛ n'a a bɛ tɩɛrʋ bɔrɛ, bɛ bɛ bãw a ɩ̃ sɛɛ ɩ.› 11Lɛ n'a ɩ̃ nyɛ̃ suur pɔ a ŋa: bɛ bɛ be za na ta a ɩ̃ pɩɛnʋ zie ɩ!» 12Yɛbr ɩ, nyɩ gu vla k'aa nyɩ kãw za taa wa tɛr soci-faa na bɛ saw de a, ʋ wa bʋ́r ʋlɛ nɩ a Naaŋmɩn na vʋʋrɛ a ɩ. 13A na ɩ lɛ a, a «Dɩ̃a bibir» ŋa yúor na cãa pore a, nyɩ kpaalɛ taa bibir za, k'aa yel-bier taa wa bɛlɩ a nyɩ been kãw za ʋ kpãa tobr ɛ. 14Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, tɩ lɩɛb ɩ a Kɩrɩta taabɛ, tɩmɛ wa tɛr a tɩ tɩɛrʋ kpɛ̃w za tɩ ta n a baarʋ daar a. 15Bɛ yel ɩ a ŋa: «A dɩ̃a bibir nyɩmɛ wa wõ a Naaŋmɩn kɔkɔr a, nyɩ ta kpãa tobr mɛ̃ a lɛn daar nyɩ na tɩ zɛbr ɩ ʋ a ɩ.» 16Ɛ cɛ ã-mɩnɛ nɛ bɛ tɩ wõ a Naaŋmɩn kɔkɔr ɛ zɛb ɩ ʋ? A bɛlɩ dem za a Mõyiir na tɩ tɛr yi n a Eziptɩ tẽw a bɛ nɛ bɛ ɩ? 17Ɛ ã-mɩnɛ nɛ bɛ a Naaŋmɩn tɩ nyɛ̃ nɩ suur yome lɩz'a ayi? A bɛlɩ dem na tɩ maalɩ a yel-bier ɛ lo kpi a wɛja-kpalɛ pʋɔ a bɛ nɛ bɛ ɩ? 18Ɛ ã-mɩnɛ zie n'a a Naaŋmɩn tɩ pɔ kɛ́ bɛ kʋ̃ ta a ʋ pɩɛnʋ zie, a bɛ ɩ a bɛ-wonbɛ bɛ ŋa zie n'a? 19Ɛ tɩ sɩrɩ na nyɛ̃ kɛ́ bɛ bɛ tʋ̃ɔ ta a pɩɛnʋ ŋa zie ɩ, a bɛ na bɛ saw de a zũú.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\