EBIRE 4

1A Naaŋmɩn nʋɔr na cãa ƴãw gã, kɛ́ tɩ na tʋ̃ɔ na ta a ʋ pɩɛnʋ zie a, nyɩ ɩ tɩ gu vla bɛ taa wa nyɛ̃ k'aa nyɩ kãw bɛ tʋ̃ɔ ta ɩ. 2Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Yel-nʋ̃ɔ̀ ƴɛrʋ ta tɩ na, mɛ̃ a lɛn tɔr za ʋ na tɩ ta a nɩbɛ bɛl na tɩ be a wɛja-kpalɛ pʋɔ a. Ɛ cɛ a ƴɛrʋ bɛ na tɩ wõ a, bɛ tɩ maalɩ bɛ towtow za ɩ, bɛ na tɩ wõ ɛ bɛ saw de a ƴãw. 3Tɩɩm na saw de a, tɩ na ta n a pɩɛnʋ ŋa zie, ʋl ƴãw a Naaŋmɩn na yel: «Ɩ̃ nyɛ̃ nɩ suur pɔ: bɛ bɛ be za na ta a ɩ̃ pɩɛnʋ zie ɩ!» Ɛ cɛ a ʋ tome tɩ tõ na baarɩ a tẽ-daa iru daar, ɛ ʋ yel a a ŋa. 4A Sɛb-sõw pʋɔ zie kãw a, bɛ sɩrɩ na yel a ŋa a bibie ayopõi sob ƴãw: «Naaŋmɩn zɩ̃ na pɩɛnɩ a bibie ayopõi sob, a ʋ tome za na tɩ tõ baarɩ a ƴãw.» 5Ɛ cãa lɛ yel a be mɩ̀: «Bɛ bɛ be za na ta a ɩ̃ pɩɛnʋ zie ɩ.» 6A bɛlɩ dem na tɩ de niwn wõ a Yel-nʋ̃ɔ̀ a, bɛ tɩ ta a pɩɛnʋ zie ɩ, a bɛ bɛ-wonu zũú. A na ɩ a ŋa a, nɩbɛ bɛ mɩnɛ na tʋ̃ɔ na cãa ta a pɩɛnʋ zie. 7A lɛ n'a so a Naaŋmɩn lɛb ƴãwnɛ bibir na dɩ kɛ «Dɩ̃a bibir» a. Ʋ wa ƴãw na Daviir ƴɛr a ƴɛrʋ pùorí pùorí za, a Sɛbɛ zie ʋl tɩ na dãw yel kɛ: «A dɩ̃a bibir nyɩmɛ wa wõ a Naaŋmɩn kɔkɔr a, nyɩ ta kpãa tobr ɛ.» 8A Zozue tɩ sɩrɩ ɩ mɛ̃ ʋ tɛr bɛ na ta n a pɩɛnʋ zie a, a Naaŋmɩn kʋ̃ʋ lɛ ƴɛrɛ bibi-yũo ƴɛrʋ a pùorí ɛ. 9A na ɩ lɛ a, pɩɛnʋ bibir pɩɛnʋ cãa nɩ be gùre a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na ta a Naaŋmɩn pɩɛnʋ zie a, mɩ́ baar ɩ a ʋ tome ɛ pɩɛnɩ, mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn na baarɩ a ʋ dem ɛ pɩɛnɩ a. 11A na ɩ a ŋa a, nyɩ ɩ tɩ ƴãw fãw ta a pɩɛnʋ ŋa zie, a tɩ sãakʋm mɩnɛ bɛ-wonu taa ɩrɛ tɩ kãw za ʋ lore ɩ. 12Bʋ̃ʋ n'ʋ so, a Naaŋmɩn ƴɛrʋ ɩ n bʋ̃-vʋʋra na tone a, ɛ dɩrɛ gãw sɔ-kpɛ̃ɛ za na dɩrɛ a loge a za ayi a. Ʋ mɩ́ cɔr a kpɛ tɩ põ a sɩ́ɛ nɩ a tɩɛrʋ, a kɔbɛ tuor-taa ziir nɩ a kɔbɛ buge. Ʋ mɩ́ jɛl ɩ a nɩsaal socir bʋ̃-bɔbrɩ nɩ a nɩsaal socir tɩɛrʋ. 13Bʋ̃-ira kãw bɛ be be sɔwlɩ a ʋ zie ɩ. Bom za mɩ́ sãá nɩ nyɩraa lɛ a ʋ niŋé, ʋ na sowri tɩ nɩ bom. 14A na ɩ lɛ tɩ tɛr Naaŋmɩn bawr-maal-kara ʋ tɔl gãw a salom tɩ ta a Naaŋmɩn zie a, a Yeezu, Naaŋmɩn Bie, nyɩ ɩ tɩ tɛr a saw-deb tɩ na hiere a kpɛ̃w za. 15Bawr-maal-kara na kʋ̃ tʋ̃ɔ lãw nɩ tɩ gu a tɩ bãbaalʋ pʋɔ a bɛ n'ʋ tɩ tɛr ɛ; bɛ nɩ̃ɛ na ɩ ʋ kaa a za pʋɔ mɛ̃ a tɩɩm a, ɛ ʋ bɛ maalɩ yel-bier ɛ. 16A na ɩ lɛ a, nyɩ ɩ tɩ bɛr tɩɛrʋ ɛ taw ta a Naaŋmɩn naalʋ da-kɔw pɛr maalʋ na ʋr a. Tɩ na páw nɩ su-ɓaarʋ ɛ nyɛ̃ maalʋ a be, k'aa daar wa ta a, tɩɩm nyɛ̃ sõwfʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\