EBIRE 5

1Naaŋmɩn baw-maal kara za a, a nɩsaalbɛ pʋɔ n'a bɛ mɩ́ kaa ir ʋ a nɩsaalbɛ ƴãw, a bɛ Naaŋmɩn yele kaafʋ pʋɔ, k'ʋʋ mɩ́ tɩr a de-kʋb bome ɛ maalɩ bawr a yel-bebe suur pawfʋ ƴãw. 2Ʋ na tʋ̃ɔ na mɩ́ bãw a pɛr kʋ̀ a bɛlɩ dem na ɩ zɔn a, nɩ a bɛlɩ dem na mɩ́ tule a, ʋl mɩŋa a bãbaalʋ na fɛrɛ a ƴãw. 3Ɛ a ʋl mɩŋa na ɩ bãbaal a ƴãw n'a, a fɛr k'ʋʋ mɩ́ maalɩ a bawr a ʋl mɩŋa yel-bebe ƴãw, mɛ̃ a lɛ ʋ na mɩ́ maalɩ a nɩbɛ dem ƴãw a. 4Nɩr bɛ n'ʋ mɩ́ kʋ̀ ʋ tʋɔra a bawr-maal-kara ƴãwfʋ ɛ, Naaŋmɩn n'ʋ mɩ́ bʋɔlɩ a sob ƴãw ʋ, mɛ̃ a lɛ a na tɩ ɩ a Aarɔ̃ zie a. 5A ŋa n'a a Kɩrɩta mɩ̀ bɛ kʋ̀ ʋ tʋɔra a bawr-maal-kara ƴãwfʋ ɛ. A Naaŋmɩn na ƴɛr a a ŋa a ʋ zie a, ʋlɛ n'ʋ kʋ̀ ʋ: «Ɩ̃ bie nɛ b, ɩ̃ dɔw fʋ nɩ a dɩ̃a.» 6Ʋ mɩ̀ lɛ yel ɩ a Sɛb-sõw pʋɔ zie kãw: «Fʋ ɩ n Naaŋmɩn bawr-maalɛ na be kʋra lɛ a Mɛlkɩsedɛkɩ pal pʋɔ a.» 7A ʋ tẽw zu ka nyɔ-vʋʋrʋ daar a, a Kɩrɩta tɩ ŋmɛ n cɛlsɩ cir ɩ mʋtã-kʋ̃ɔ, ɛ pùori lɔb ɩ nuru zɛlɩ nɩ a Naaŋmɩn yãayãa, ʋl na na tʋ̃ɔ faa ʋ a kũu pʋɔ a. A Naaŋmɩn tɩ saw na de a ʋ puoru, a Kɩrɩta na ƴãwnɛ ʋ a zũú. 8Nɩ a Naaŋmɩn Bie za ʋ na ɩ a, ʋ zànɩ nɩ a nʋɔr sawfʋ, a tuo ʋ na wõ a pʋɔ. 9Ɛ ʋ na wa tɩ páw a ʋ vɩɛlʋ za baar a, ʋ lɩɛb ɩ a faafʋ na be kʋra lɛ a yib zie, a bɛlɩ dem za na sawr a ʋ nʋɔr a ƴãw. 10Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, a Naaŋmɩn yel a k'ʋʋ ɩ n bawr-maal-kara a Mɛlkɩsedɛkɩ pal pʋɔ. 11A yel ŋa ƴãw a, tɩ tɛr ɩ yel-yaga na yel, ɛ a pɛɛ-iru kpɛmɛ, a nyɩ na kpɛ vanana a wob ƴãw a zũú. 12A lɛn daar za wa tɔ ka a, a tɩ sɛw na kɛ́ nyɩ ɩ wul-wulbɛ, ɛ cɛ nyɩ cãa na bɔbr kɛ nɩr wule nyɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ yele al bɛ na mɩ́ zànɩ a pɛr tib daar a. Nyɩ ɩ n lɛɛɛ wa tɩ cãa bɔbr bʋrʋ, ɛ bɛ bɔbr saab ɛ. 13Sob nɛ za na cãa bɔbr bʋrʋ a, bɩ-pɩɩla n'ʋ, ʋ bɛ bãw a mɩnʋ ƴɛrʋ yele ɩ. 14A nɩ-bɛrɛ bɛl a, saab ɩ a bɛ bʋ̃-dɩra, bɛl na mili nɩ a bɛ tɩɛrʋ a vla nɩ a faa owru a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\