EBIRE 6

1A na ɩ lɛ a, nyɩ ɩ tɩ bɛr a Kɩrɩta yele al bɛ na mɩ́ tĩ zànɩ a, ɛ tu wulu na sɛwnɩ nɩ-bɛrɛ a pùor, tɩ bɛ lɛb dier a wulu pɛr-sʋ̃ɔfʋ yele ɩ: a lɩɛbɩ-a-ɩb bɛr a ɩ-faar na waar ɩ kũu a, nɩ a Naaŋmɩn-saw-deb, 2a wulu na caarɩ a suob a, nɩ a nuru ir-dɔwlʋ yele, a kũuni-pʋɔ-lɛ-yib nɩ a ƴɛr-pɛ-baara maalʋ. 3A a ŋa n'a tɩ na ɩ, Naaŋmɩn wa saw a. 4Nɩbɛ na dãw páw a cãa a, na lɛm a saa zu maalʋ kaa a, na páw a Vʋʋrʋ Sõw a, 5na nyɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ na nʋmɛ a, na bãw a lɛ a nɩdaar zie kpɛnʋ na ŋmɛ̃ a, 6ɛ́ lɛb de a bɛ nyɔ-vʋʋr-kʋra a, a bɛ tɛr bɛ na lɛb lɩɛbɩ a bɛ ɩb a gb'a ayi sob ƴãw ɛ, bɛl tɛɛ za n'a mɩ́ lɛ kparɛ a Naaŋmɩn Bie a da-gara zu, ɛ yi n ʋ yẽw ƴãw bɛ tʋʋr a. 7Tẽsɔw, saa na waar ƴãwn kʋra lɛ, ɛ ʋ búlé bʋ̃-buli na tɛr yel-ɩra a bɛlɩ dem na ƴãw bɛ kʋɔr ʋ a zie a, Naaŋmɩn mɩ́ maalɛ ʋ na. 8Ɛ cɛ ʋlɛ wa búlé gʋʋr nɩ karnyã a, ʋ bɛ tɛr pɛr ɛ, Naaŋmɩn kʋ̃ yaa kɛ ŋmɛ ƴãw ʋ ɛ, ɛ nyɩwfʋ n'a bɛ nãà baa nyɩw ʋ bɛr. 9Nyɩɩm ƴãw a, ɩ̃ ba mɩnɛ ɛ, tɩ na saa ƴɛrɛ a a ŋa a, tɩ bãwnɩ a n'a nyɩ na lo a sɔr-vla a, a faafʋ sɔr. 10Naaŋmɩn ɩ n nɩ-mɩŋa, ʋ kʋ̃ yiiri a nyɩ tome bɛr ɛ, nɩ a ʋ nɔ̃wfʋ nyɩ na wul ʋ sãá, nyɩ na tɩ dãw kaa Kɩrɩta-nɩbɛ zie ɛ cãa kaarɛ a bɛ zie a ƴɛrɛ ŋa a. 11Ɛ cɛ tɩ bɔbr a kɛ́ nyɩ za been been mɩ́ cãa tʋlɛ a lɛ tɩ ta n a baarʋ daar, kɛ́ a tɩɛrʋ nyɩ na ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw a, tʋ̃ɔ maalɩ ʋ za vla. 12A na ɩ lɛ a, nyɩ taa kpɩɛr ʋ̃nʋnʋ ɛ, ɛ cɛ nyɩ cɔwrɛ a bɛlɩ dem na mɩ́ dɩ kanyir saw de, ɛ mɩ́ páw a ʋlɩ bom nɛ a Naaŋmɩn na ƴãw nʋɔr k'ʋʋ na tɩr a a. 13A lɛn daar a Naaŋmɩn na tɩ ƴãw a ʋ nʋɔr kʋ̀ a Abraham a, a ʋl mɩŋa n'ʋ ʋ tɩ pɔ n, ʋ na bɛ tɩ nyɛ̃ nɩr ʋ ɩ kpɛ̃ɛ zuo ʋ, ʋ na pɔ n a. 14Ʋ tɩ yel a: «Yel-mɩŋa za, ɩ̃ na maalɩ fʋ na, ɛ ɩ a fʋ bʋʋrɛ bɛ yãwmɛ yaga za.» 15A Abraham na tɩ dɩ kanyir ɛ gu a, ʋ nyɛ̃ nɩ a Naaŋmɩn nʋɔr ʋ tu. 16Nɩr na ɩ kpɛ̃ɛ zuo bɛ a n'ʋ a nɩsaalbɛ mɩ́ pɔ n, ɛ a pɔb a bɛ mɩ́ pɔ, ɩ nɔkpɛn za baarɩ a bɛ cara pʋɔ. 17A lɛ n'a so a Naaŋmɩn tɩ ƴãw a nʋɔr pɔ n, ʋ na tɩ bɔbr k'ʋʋ wul a bɛlɩ dem na na páw a nʋɔr ʋ na ƴãw a maalʋ, a nɩ̃ɛ lɛ bãw ɩ cãa a, k'aa lɛ ʋ na yel a bɛ tɛr lɩɛbʋ a. 18A na ɩ a ŋa a, yele ayi na bɛ tɛr lɩɛbʋ a pʋɔ, Naaŋmɩn na kʋ̃ tʋ̃ɔ ŋmãa ziri a, alɛ n'a kʋ̀rɛ tɩ sõwfʋ kpɛ̃ɛ a tɩɩm na zɔ sɔwlɩ a ʋ zie a. Lɛ n'a tɩ na tʋ̃ɔ nyɔw a tɩɛrʋ tɩ na ƴãw a Naaŋmɩn ƴãw a kpɛ̃w za, a tɩɛrʋ ŋa bɛ na kʋ̀rɛ tɩ a. 19A tɩɛrʋ ŋa a Naaŋmɩn ƴãw a, ʋ ɩ na mɛ̃ a tɩ nyɔ-vʋʋrʋ gbor kpawbir a, bʋnʋ bɛ ka a ʋ ƴãw ɛ, ʋʋ kpɛmɛ, ɛ mɩ́ tɔl kpɛ a zi-sõw pʋ̃ɔmɩ́ za, a pɛn na yawlɩ a pùorí, 20be a Yeezu na de tɩ niwn tɩ kpɛ a tɩɩm ƴãw a, ʋl na lɩɛbɩ bawr-maal-kara na be kʋra lɛ a Mɛlkɩsedɛkɩ pal pʋɔ a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\