EBIRE 8

1A ƴɛrʋ tɩ na ƴɛrɛ a ƴɛr-zu-kpɛ̃ɛ sɩrɩ n'ɩ a ŋa: a bawr-maal-kara ŋa tɔ n'ʋ tɩ tɛr, ʋl na zɩ̃ a Naaŋmɩn na ɩ kpɛ̃ɛ kpɛ̃ɛ za a naalʋ da-kɔw dʋrʋ lowr a saa zu a. 2Ʋ tone nɩ a ʋ tome a zi-sõw pʋɔ, a pɛn-yi-sɩza pʋɔ a Sore na maalɩ, ɛ a bɛ ɩ nɩsaal ʋ maalɩ a. 3Bawr-maal-kara za a, de-kʋb bome tɩrʋ nɩ bawr maalʋ ƴãw n'a bɛ mɩ́ ka nũu ƴãw ʋ: lɛ n'a a fɛr k'aa tɩ bawr-maal-kara ŋa mɩ̀ mɩ́ tɛr bom na de tɩr. 4A Kɩrɩta tɩ be a tẽw zu ka a, ʋ kʋ̃ʋ ɩ bawr-maalɛ mɩ̀ ɛ, nɩbɛ na faa be be dier a de-kʋb bome tɩrɛ mɛ̃ a lɛ a Naaŋmɩn-Wulu na ƴãw a. 5Ɛ cɛ a bɛ baw-maal-ton ɩ n a saa zu yele ŋmɛ̃-taalʋ, a saa zu yele dasule, mɛ̃ a lɛ a Mõyiir na tɩ bɔbr a pɛn-sɛw maalʋ a Naaŋmɩn yel kʋ̀ ʋ a; ʋ tɩ yel ʋ na: «Nyɛ̃, fʋ na maal ɩ a yele za a ŋmɛ̃ taa nɩ a al ɩ̃ na wul fʋ a tãw zu a.» 6Ɛ cɛ ƴɛrɛ ŋa a, baw-maal-ton na ɩ kpɛ̃ɛ zuo a n'ʋ bɛ kʋ̀ a Yeezu; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ ɩ n wõ-taa na vɩɛl zuo a lɔ̃lʋɔrɛ, wõ-taa na maalɩ tu n nɛɛ bɛ na ƴãw a vɩɛl zuo a dãwdãw dem a. 7A Wõ-ta-dãw-niwn sob tɩ sɩrɩ vɩɛl bɛ cɛ a, bɛ kʋ̃ʋ lɛ bɔbr kɛ bɛ lɩɛr ʋ nɩ wõ-taa ayi sob ɛ. 8Ɛ cɛ a ʋ nɩbɛ sãwna n'a a Naaŋmɩn tɩ yere a a ŋa: «Bibie waar a, a Sore n'ʋ yere, ɩ̃ na maal ɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ nɩ a Zuda nɩbɛ Wõ-ta-paala. 9Ʋ kʋ̃ ɩ mɛ̃ a ʋl ɩ̃ na tɩ maal ɩ a bɛ sãakʋm mɩnɛ a ʋlɩ bibir ɩ̃ na tɩ nyɔw bɛ nũú, tɛr yi n a Eziptɩ tẽw pʋɔ a ɩ. Bɛ bɛ tɩ tɛr a ɩ̃ wõ-taa ŋa ɩ, lɛ so ɩ̃ mɩ̀ tɩɛ bɛ bɛr, a Sore n'ʋ yere. 10A Sore yere na, a Wõ-taa n'ɩ ŋa ɩ̃ na na maal ɩ a Ɩsɩrayɛl nɩbɛ, a bibie al pùorí a: Ɩ̃ na ƴãw nɩ a ɩ̃ Wulu a bɛ tɩɛrʋ pʋɔ, ɩ̃ na sɛb ʋ na ƴãw a bɛ socie pʋɔ. Ɩ̃ na ɩ n a bɛ Naaŋmɩn, ɛ bɛ ɩ a ɩ̃ nɩbɛ. 11Kãw kʋ̃ mɩ́ lɛ wule a ʋ tẽ-bi-tɔ bɩɩ a ʋ yɛb, yere kʋ̀rɛ ʋ: ‹Bãw a Sore ɩ›. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, bɛ za na bãw mɛ̃ na, a bile za zie tɩ ta n a kpɛ̃ɛ za, 12ɩ̃ na na dɩ a bɛ sãwna suur kʋ̀ bɛ, ɛ mɩ̀ bɛ cãa tɛr a bɛ yel-bebe tɩɛrʋ a ƴãw.» 13A Naaŋmɩn na ƴɛrɛ Wõ-ta-paala ƴɛrʋ a, ʋ ɩ na a wõ-ta-dãw-niwn sob ʋ ɩ bʋ̃-kʋra, ɛ cɛ bom na lɩɛbɩ bʋ̃-kʋra ɛ kore a, ʋ ta n baarʋ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\