ZAKƖ 1

1A mãa Zakɩ, na ɩ a Naaŋmɩn nɩ a Sore Yeezu Kɩrɩta tõ-tõ-bie a, ɩ̃ puore nɩ a Naaŋmɩn nɩ-bʋʋrɛ na yaarɩ be a tẽ-daa za zu a. 2Ɩ̃ yɛbr ɩ, a lɛn daar nyɩ na mɩ́ be a kpɩɛrʋ bʋʋrɛ za pʋɔ a, nyɩ mɩ́ tɩɛrɛ kɛ́ nyɩ tɛr ɩ zu-nʋ̃ɔ̀ yaga; 3nyɩ bãwnɩ a na, a nyɩ Naaŋmɩn-saw-deb wa tʋ̃ɔ a kpɩɛrʋ a, a kpɩɛrʋ mɩ́ wa n nɩ kanyir. 4Ɛ cɛ a nyɩ kanyir ɩb, ʋ mɩ́ sãá vla kɛ̀ nyɩ tʋ̃ɔ mɩ́ vɩɛl nyɩ za, ta tɛr faalʋ ɛ, bom za ta cɛ nyɩ ɛ. 5Ɛ cɛ a nyɩ kãw bɛ wa tɛr a yã-bãwfʋ a, ʋ zɛlɩ a yã-bãwfʋ a Naaŋmɩn zie, ʋʋ na kʋ̀ ʋ na; ʋ mɩ́ tɩr ɩ daadaa, ɛ bɛ tɩrɛ yere nɩ a sob ɛ. 6Ɛ cɛ ʋ zɛlɛ nɩ Naaŋmɩn-saw-deb ɛ ta bʋnɛ ɩ; bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, sob nɛ na bʋnɛ a, ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ a kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ kʋ̃ɔ-mie sɛsɛb na mɩ́ damnɛ ɛ ɓawr ire nɩ a. A kʋ̃ɔ-kpɛ̃ɛ nɩ a kʋ̃ɔ-mie (1.6). 7A nɩr ŋa tɔ sob ta manɛ k'ʋʋ na páw nɩ bom za a Sore zie ɩ, 8ʋl a tɩɛrʋ na mɩ́ põ, ɛ a ʋ yele za pʋɔ ʋ bɛ mɩ́ bãw bʋ̃ʋ n'ʋ ʋ bɔbr a, i. 9A yɛb ʋl na bɛ tɛr a a, ʋ cɩlɛ a Naaŋmɩn na zɛwr ʋ a ƴãw, 10ɛ a yɛb ʋl na tɛr a a, ʋ cɩlɛ a Naaŋmɩn na siwre ʋ a ƴãw. Bʋ̃ʋ n'ʋ vɛ̃, ʋ na tɔl a mɛ̃ mɔ̃-puuru a. 11A mʋ̃tɔ̃w pur a, a tʋlʋ dɩ a mʋ̃ɔ a ko, a puuru kpa lo ɛ a mʋ̃ɔ vɩɛlʋ baarɩ. A ŋa n'a a tɛ̀rá sob yele mɩ̀ na baarɩ a ʋ tõ-toni za pʋɔ. 12Zu-nʋ̃ɔ sob ɩ a nɩr ʋl na mɩ́ dɩ kanyir a kpɩɛrʋ pʋɔ a, bɛlɛ wa ɩ ʋ kaa baar a, ʋ na páw nɩ a dɛpaal-kpa-wʋɔ na ɩ a nyɔ-vʋʋrʋ na be kʋra lɛ a, a Naaŋmɩn na yel k'ʋʋ na kʋ̀ n a bɛlɩ dem na nɔnɛ ʋ a. 13Bɛlʋ wa ta nɩr a, ʋ ta yere: «Naaŋmɩn n'ʋ bɛlɩ mɛ̃ ɩ.» Bɛlʋ kʋ̃ tʋ̃ɔ bɛlɛ Naaŋmɩn yel-faa maalʋ ƴãw ɛ, ɛ Naaŋmɩn mɩ̀ bɛ bɛlɛ nɩr k'ʋʋ maalɩ yel-faa ɩ. 14Ŋa za pʋ-tɩɛrʋ bʋ̃-bɔbra tɔr za n'ʋ mɩ́ bɛlɩ ʋ, ʋlɛ n'ʋ mɩ́ darɛ ʋ, ɛ ɩ zʋ̀m-pĩi bɛra nyɔw ʋ; 15al pùorí, pʋ-tɩɛrʋ bʋ̃-bɔbra za na bɛ vɩɛl a, mɩ́ tɛr ɩ pʋɔ dɔw a yel-bier; ɛ a yel-bier wa kɛrɩ tɩ ta a ʋ tab zie a, ʋ mɩ́ dɔw nɩ a kũu. 16Ɩ̃ yɛb-nɔnɩ ɩ, nyɩ ta bɛlɛ nyɩ tʋɔra ɩ: 17bʋ̃-kʋ̀rá za na bɛ tɛr tɔ a, ƴãw-taa bom za na vɩɛl bɛ cɛ a, saa zu n'a a yire siwr; Naaŋmɩn zie n'a a yire, ʋl na ɩ a salom zu bʋ̃-caalɩ Íre a, ʋl na bɛ bãw lɩɛbʋ a, ɛ bɛ lɩɛbɛ kɛ̀ ɓaarʋ lɩɛbɛ tuur a. 18Ʋ nɔnɛ na dɔw tɩ nɩ a ʋ ƴɛrʋ na ɩ a yel-mɩŋa a, kɛ́ tɩ tʋ̃ɔ ɩ niwn-dierbɛ a ʋ bʋ̃-iri za pʋɔ. 19Ɩ̃ yɛb-nɔnɩ ɩ, nyɩ bãw nɩ a yel ŋa: nɩr za n'ʋ a fɛr k'ʋʋ mɩ́ páwr a bɛr-wob ƴãw, ɛ ta páwr a ƴɛrʋ ƴãw ɛ, ta páwr a suur nyɛb ƴãw ɛ; 20a nɩsaal suur bɛ maalɛ a lɛ na vɩɛl a Naaŋmɩn zie a ɩ. 21A na ɩ a ŋa a, nyɩ ír dɛwr za bɛr a nyɩ zie nɩ a po-tuolu yel-bɛ-sɛwrɩ za. Nyɩ saw de a ƴɛrʋ nɩ su-nʋ̃ɔ a Naaŋmɩn na ƴãwnɛ a nyɩ pʋɔ a, a ƴɛrʋ ŋa na tʋ̃ɔ na faa nyɩ. 22Nyɩ taa waa bɛlɛ nyɩ tʋɔra ɩ a Naaŋmɩn ƴɛrʋ bɛr-wonbɛ tɛwr ɛ; nyɩ mɩ́ sɩrɩ tu a ƴɛrʋ pùor a nyɩ ɩ-ɩrɩ pʋɔ. 23Nɩr wa bɛrɛ wone a ƴɛrʋ ɛ bɛ tuur a, ʋ ŋmɛ̃ na taa nɩ nɩr na jɩrɛ a ʋ niwn caala pʋɔ a. 24Ʋ na jɩr ʋ tʋɔra baarɩ ɛ tɔl cen a, daadaa lɛ, ʋ lɛb a yiiri a lɛ ʋ na ŋmɛ̃ a bɛr. 25Ɛ cɛ sob nɛ na mɩ́ ƴãw fãw jɛl a Naaŋmɩn-Wulu na vɩɛl ʋ za ɛ mɩ́ ɩ tɩ so tɩ tʋɔra a, ɛ mɩ́ tu a wulu ŋa pùor vla a, ʋ bɛ mɩ́ bɛr wõ a bɛr-wob tɛwr ɛ lɛ yiiri bɛr a pùorí ɛ, ʋ mɩ́ tu n a pùor. A sob ŋa na nyɛ̃ nɩ nʋ̃ɔ̀ a ʋ yele za pʋɔ. 26Nɩr wa yel k'ʋʋ puore na, ɛ́ bɛ mɩ́ maal tɛr a ʋ nʋɔr a, ʋ bɛlɛ nɩ ʋ tʋɔra: a ʋ Naaŋmɩn puoru bɛ tɛr pɛr ɛ. 27A Naaŋmɩn Sãà niŋé a, a puoru na vɩɛl ɛ ɩ sɩza a n'ɩ ŋa: ɛ́ fʋ kaarɛ a bi-kpebe nɩ a pɔw-kɔbɛ zie a bɛ kpɩɛrʋ pʋɔ, ɛ gùre fʋ tʋɔra a tẽ-daa dɛwr za ƴãw.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\